Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.)

Основните изменения и допълнения, включени в проекта на наредба, се състоят в подробното разписване на всички елементи на проверките на автомобилните газови уредби, както и конкретните действия на техническите специалисти при извършването на проверките, които са част от периодичния преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. С въвеждането на правила за извършване на прегледите на превозни средства с монтирани автомобилни газови уредби ще се повиши качеството на техническите прегледи, което ще доведе до по-сигурно и безопасно използване на тези автомобили. 

Освен посочените по-горе промени, проектът на наредба предвижда и изменения и допълнения на текстовете, свързани с изискванията към допълнителното оборудване на автобуси за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на деца и/или ученици. Предвид различията между различните видове превози и целта, с която се извършват, е отчетена необходимостта от определянето на различни изисквания към допълнителното оборудване на автобусите за извършване на случаен превоз и на специализиран превоз и превоз за собствена сметка, поради което са разписани и различни изисквания. 
 
С цел улесняване работата на контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Министерството на вътрешните работи, общинските администрации, Националната агенцията по приходите и др. и създаване на условия за повишаване ефективността от работата им при пътни проверки и проверки в предприятията в проекта на наредбата са въведени задължения за комисията, която извършва периодични прегледи на ППС, за въвеждане на допълнителна информация в удостоверението за техническа изправност.
 
Също така проектът има за цел отстраняването на някои неясноти и неточности в текстовете на наредбата, поради които прилагането й до настоящия момент беше затруднено.
 
Лице за контакти:
Стефан Павлов,
Началник на отдел в дирекция "Пътни превозни средства и водачи", ИА АА;
Тел.: 02/ 930 88 63;
E-mail: spavlov@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 19.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.7.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари