Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“

Включването на нова специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“ към професията „Монтьор на електронна техника“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) налагат изменения в Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“.

Проектът на държавния образователен стандарт по професията, включващ и специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“ е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, т. 4, буква „б“ от ЗПОО.

Наредба за изменение на Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 28.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари