Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма „Отново заедно“

Министерството на образованието и науката разработи национална програма „Отново заедно“, чиято цел е създаване на условия за комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години, както и за подпомагане на социализацията им.

            През последните две учебни години учениците в по-голяма част от учебното време се обучават в неприсъствена форма, поради въведената извънредната епидемична обстановка. Във всички училища в страната стартира обучение от разстояние в електронна среда и се въведе дистанционна форма на обучение. В резултат на това емоционалното и физическото състояние на учениците е дестабилизирано. Значително е намалена социалната им активност, която е естествена част от образователния процес. Чрез настоящата програма ще се финансират 6 дневни ученически туристически пътувания за учениците, които желаят с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. и липсата на активен социален живот.  

            Осъществяването на програмата ще насърчи възстановяване на комуникацията между учениците, ще допринесе за обогатяване на тяхната култура, ще стимулира работата им в екип, ще създаде условия за увеличаване на физическата им активност, което е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

По-краткият срок за обществено обсъждане се налага поради необходимостта от предприемане на навременни мерки за преодоляване на дестабилизирането на емоционалното и физическо състояние на учениците, в резултат на дистанционното обучение в електронна среда. Провеждането на ученическите туристически пътувания следва да се реализира в рамките на летния сезон, поради намаляване на случаите на заболели от COVID-19 и с оглед предстоящото присъствено започване на учебната година. Необходимо е стартирането на Националната програма в началото на летния туристически сезон на 2021 година, за да имат смисъл и възможност да бъдат пълноценно осъществени описаните по-горе дейности и чрез тяхното въздействие върху учениците, да се постигнат поставените в програмата цели.


Дата на откриване: 1.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.6.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 юни 2021 г. 21:02:06 ч.
betinadts

Против програмата

Уважаеми членове на служебното правителство и българските институции,
Пиша ви този имейл, за да изразя гражданската си позиция и несъгласието си от неадекватната на днешните обстоятелства програма, която предлагате.
Не сте питали данъкоплатците и предлагате програма, за която средствата ще дойдат от данъкоплатците и ще отидат в държавния бюджет. Това не е стимулиране на туризма и не подобрява по никакъв начин благосъстоянието на хората в този сектор. Искам да кажа, че за да помогнете на работещите в сектора на хотелиерството трябва да насочите поглед най-накрая към премахване на концепцията за ОЛ-ИНКЛУЗИВ дестинация и ребрандирането на страната като дестинация за сезонен морски туризъм, който предлага качествен продукт на добра цена и всяко допълнително нещо да се заплаща.
Не съм съгласна учителите и учениците да почиват на българското черноморие на мой гръб, защото парите ще ги вземете от вече платените данъци и налози върху работещите и те отново ще се влеят в икономиката. Това означава, че ефектът е 0, защото няма прираст върху този разход. Но за да промените това, трябва да привлечете туристи ОТВЪН страната, от чужбина, които да дойдат заради добрите условия, а не заради евтината дестинация.
Както вероятно много добре знаете, хората в този бранш разчитат на работа, която е със сезонен характер. След пандемията и затварянията през 2020-та година, те не можаха да имат достатъчно работа, а много от тях и нямат обезщетения. А тази година се очертава да е същото, като дори няма да получат същите допълнително заработени пари под формата на бакшиши, тъй като целевите групи, които изпращате на морето ни, не разполагат с тази възможност да оставят такива пари. Тоест, с предлаганата от вас неадекватна програма на текущата пазарна конюнктура отново обричате хората на глад. 
Също така не одобрявам и методът на подбор на ученици, които да участват в така наречените почивки, напомнящи лагерите от комунистическо време за почивка на морето. Този подбор трябва да се осъществява на базата на критерии като успех на ученика, а не по субективната преценка на педагогическия състав!
Настоявам за обществено обсъждане и преосмисляне на тази програма, както и за нов подход към ситуацията, защото го изисква. Имахте достатъчно време през зимните месеци да приложите други идеи за сферата на туризма и това, което оповестявате днес,  не съответства на обективните обстоятелства и няма да е от полза за икономиката.
Туристическият бизнес има нужда от обновяване на облика си и от платежоспособни летуващи клиенти, които могат да изхарчат разполагаемите си средства и в околни бизнеси като ресторанти и заведения, освен хотели. 
Освен всичко това смятам, че на фона на пандемията не е никак добра идея да се формират клъстерни групи от младежи и учителите им (говорим за 30 000 души), които да бъдат на почивка на морето, след това да се върнат у дома и като дойде есента и отново се затворим у дома, това да доведе до бум на новите случаи и пак затваряне. Анализирахте ли програмата си предвид тази хипотеза?
С уважение,

05 юни 2021 г. 09:28:00 ч.
Aziti

За програмата, ако...

Приветсвам съвместната програма, АКО приятното да се обвърже с нещо полезно.

Например за проучване на нагласите сред децата и родителите за учене цял живот, за полагане на труд, за проява на кураж,за проява на обществена позиция, итн. Проучването да е с цел да се определи как да изглежда училището на бъдещето и какво да очакваме като общество от училището в бъдеще.

Участниците да бъдат избрани чрез лотария, из между желаещите да почиват. Други да имат възможност да се включат в работните групи дистанционно. Родителите също да имат възможност да изкажат становище по темата. Родителите лично да заведат и отведат децата си на/от мястото на почивка. При нужда разходите за транспорт да се поемат от организаторите.Извънучилищни и странични фактори да се вземат под внимание при подбора кой в каква РАБОТНА група ще се включи. Работните групи да са предимно хомогенни и предимно нехомогенни, за да може резултатите да се сравнят. Примерни фактори:

- посещаващи / непосещаващи консултации в училище

- посещаващи / непосещаващи частни уроци

- мотивирани / немотивирани да учат

- преписващи / непреписващи при изпитване

- подсказващи/ неподсказващи при изпитване

- с / без мечти за професионално развитие

- според хобитата - спорт, музика, рисуване, творчество

- музикални предпочитания

- изгледани сериали

- предпочитани игри

 

 

15 юни 2021 г. 18:03:26 ч.
LilyanaValcheva

Отстраняване на предпоставки за дискриминационни действия

През последните две учебни години присъствените занятия се преустановяваха за всички училища. Това се случваше в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването (и заповед на министръра на образованието и науката) и не се допускаха изключения. Ето защо и преодоляването на негативните последици от неприсъственото обучение следва да е насочено към всички ученици. Не трябва да се допуска нарушаване на принципите за равен достъп и приобщаване, както и не трябва да има дори съмнения за дискриминация.

Бих искала да акцентирам върху два основни проблема в проекта. Проектът на програмата не включва всички училища, а и липсва яснота относно критериите за избор на участниците в програмата.

  1. Изключено е участието в програмата на голяма група учeници.

След като всички ученици принудително бяха лишени от присъствени занятия, то в програма, чиято цел е преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение, следва да бъдат включени всички. Но в случая това не е така. За частните училища, както и за други образователни институции, не е предвидено да бъдат бенефициенти на средствата по програмата. Дискриминационно е изключването на едни образователни институции, за които наравно с други училища (общински и държавни) са били в сила забраните за присъствено обучение. Всички ученици, включително и тези, които се обучават в частни училища или ученици със СОП, трябва да имат равен достъп до дейностите, свързани с преодоляване на последиците от неприсъственото обучение.

  1. Липсват критерии за подбор на участници в проекта.

В проекта не са посочени критерии, по които ще се осъществи изборът. Дори да има допълнение - списък с индикативни примерни критерии, то те няма да са били подложени на обществено обсъждане и крият риск да бъдат несправедливи, а дори да бъдат определени и за дискриминационни.

Бих искала да отбележа, че след като програмата е насочена към преодоляване на негативни последици, критериите не бива да са обвързани с постижения и успех, справяне и/или затруднения при обучението. Когато говорим за оценка, то критериите, по които се оценява, трябва да са ясни преди да е започнал оценявания период. За да говорим за справедлив подход, а и за възпитателен ефект, то оценяваните е трябвало да имат възможност да повлияят на избора (поне да опитат да покрият съответните критерии).

Освен това мониторингът по реализацията на дейностите от програмата не включва проверка на критериите, избрани от конкретното училище и извършения подбор за участие в програмата. Педагогическият съвет във всяко училище ще определя критериите за подбор на учениците. Въпреки че, разбирам целта за критерии, съобразени със спецификата на самото училище, считам че това е отново сериозна предпоставка за дискриминация.

В заключение, споделям, че добрите намерения не бива да ощетяват, особено когато става въпрос за деца. Не бива да се смесва грижата за туристическия бизнес с грижата за нашите деца. Въпрос на гледна точка е дали е по-добре да отидат деца, макар и не всички, отколкото да не отиде никой?! Но... няма да е лошо да се помисли и дали вместо да се насърчи възстановяването на комуникацията между учениците (а и между цялата училищна общност), няма да се предизвика обратен ефект?!

 

С настоящето предлагам разширяване обхвата на Програмата, т.е. тя да обхване всички учащи, а не само тези в държавните и общински училища, както и да бъдат включени в нея измерими критерии и индикатори (например брой неприсъствени дни). Решението на Педагогическия съвет да бъде сведено само до определяне на критериите, относими за конкретното училище и до извършване на класиране на желаещите.​Успех!

15 юни 2021 г. 18:05:21 ч.
LilyanaValcheva

Отстраняване на предпоставки за дискриминационни действия

През последните две учебни години присъствените занятия се преустановяваха за всички училища. Това се случваше в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването (и заповед на министръра на образованието и науката) и не се допускаха изключения. Ето защо и преодоляването на негативните последици от неприсъственото обучение следва да е насочено към всички ученици. Не трябва да се допуска нарушаване на принципите за равен достъп и приобщаване, както и не трябва да има дори съмнения за дискриминация.

Бих искала да акцентирам върху два основни проблема в проекта. Проектът на програмата не включва всички училища, а и липсва яснота относно критериите за избор на участниците в програмата.

  1. Изключено е участието в програмата на голяма група учeници.

След като всички ученици принудително бяха лишени от присъствени занятия, то в програма, чиято цел е преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение, следва да бъдат включени всички. Но в случая това не е така. За частните училища, както и за други образователни институции, не е предвидено да бъдат бенефициенти на средствата по програмата. Дискриминационно е изключването на едни образователни институции, за които наравно с други училища (общински и държавни) са били в сила забраните за присъствено обучение. Всички ученици, включително и тези, които се обучават в частни училища или ученици със СОП, трябва да имат равен достъп до дейностите, свързани с преодоляване на последиците от неприсъственото обучение.

  1. Липсват критерии за подбор на участници в проекта.

В проекта не са посочени критерии, по които ще се осъществи изборът. Дори да има допълнение - списък с индикативни примерни критерии, то те няма да са били подложени на обществено обсъждане и крият риск да бъдат несправедливи, а дори да бъдат определени и за дискриминационни.

Бих искала да отбележа, че след като програмата е насочена към преодоляване на негативни последици, критериите не бива да са обвързани с постижения и успех, справяне и/или затруднения при обучението. Когато говорим за оценка, то критериите, по които се оценява, трябва да са ясни преди да е започнал оценявания период. За да говорим за справедлив подход, а и за възпитателен ефект, то оценяваните е трябвало да имат възможност да повлияят на избора (поне да опитат да покрият съответните критерии).

Освен това мониторингът по реализацията на дейностите от програмата не включва проверка на критериите, избрани от конкретното училище и извършения подбор за участие в програмата. Педагогическият съвет във всяко училище ще определя критериите за подбор на учениците. Въпреки че, разбирам целта за критерии, съобразени със спецификата на самото училище, считам че това е отново сериозна предпоставка за дискриминация.

В заключение, споделям, че добрите намерения не бива да ощетяват, особено когато става въпрос за деца. Не бива да се смесва грижата за туристическия бизнес с грижата за нашите деца. Въпрос на гледна точка е дали е по-добре да отидат деца, макар и не всички, отколкото да не отиде никой?! Но... няма да е лошо да се помисли и дали вместо да се насърчи възстановяването на комуникацията между учениците (а и между цялата училищна общност), няма да се предизвика обратен ефект?!

 

С настоящето предлагам разширяване обхвата на Програмата, т.е. тя да обхване всички учащи, а не само тези в държавните и общински училища, както и да бъдат включени в нея измерими критерии и индикатори (например брой неприсъствени дни). Решението на Педагогическия съвет да бъде сведено само до определяне на критериите, относими за конкретното училище и до извършване на класиране на желаещите.Успех!