Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд

 

Една от основните задачи на Проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд е да регламентира предаването, опазването и ползването на ценни електронни документи.
За гарантиране опазването на ценните електронни документи Законът въвежда срок за предаване на техните копия – 5 години от датата на създаването им. След изтичането на срока от 20 години оригиналите на ценните електронни документи се предават в съответните държавни архиви за дългосрочно опазване, заедно със съпътстващите ги хартиени документи.
Съкращаването на срока за предаване на ценните електронни документи в държавните архиви ще направи практически възможно да се развие модул за електронното архивиране към електронното правителство, без който е-правителството не би могло да функционира пълноценно.
Законът има за цел създаването на действени законови механизми за управление и контрол по опазването на документите от Националния архивен фонд (НАФ). Основната част от предложените изменения и допълнения са насочени към прецизиране функциите на контрол и методическа помощ в предархивното поле.

 


Дата на откриване: 30.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари