Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Наредба № 1)

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 205 от 27.05.2021 г., откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Наредба № 1).

С проекта Наредба № 1 се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗЕС, обнародвани в ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г., с които българското национално законодателство е приведено в съответствие с новата регулаторна рамка на Европейския съюз в областта на електронните съобщения. Освен нови разпоредби и промени свързани с привеждане на терминологията към промените в ЗЕС, проектът съдържа и изменения и допълнения на разпоредби, при които е отчетен опита от действието на наредбата и въпроси възникнали в практиката по нейното прилагане.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 2.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари