Обществени консултации

Проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба.

Проектът е приет с Решение № 206 на КРС от 27.05.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени относимите разпоредби на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, като са направени изменения и допълнения във връзка с изменението на Закона за електронни съобщения, както и с изменения на решения и препоръки на Комитета по електронни съобщения (ЕСС), стандарти и др.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 2.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари