Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти /старшини/ и войници /матроси/ за обучение в професионалните сержантски /старшински/ колежи

С наредбата се предвиждат промени в наименованията на професиите и специалностите, по които ще започне да се провежда обучение в Професионалните сержантски (старшински) колежи през учебната 2021/2022 година. Промяната е във връзка със заповед на министъра на образованието и науката РД-093574/21.12.2020 г., относно изменение и допълнение на Списъка с професиите за професионално образование и обучение.

Предложените нови професии и специалности кореспондират директно със задълженията и задачите, които ще изпълняват военнослужещите след завършване на обучението си в колежа. Подготовката е строго профилирана и съобразена с изискванията, които Видовете въоръжени сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната предявяват към обучаващите институции в лицето на колежите.

Предвижда се обществената консултация да е с 14 дневен срок с цел даване на възможност на военнослужещите да кандидатстват за обучение през учебната 2021/2022 г. в Професионалните сержантски (старшински) колежи по новите професии и специалности.


Дата на откриване: 2.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари