Обществени консултации

проект на ИНСТРУКЦИЯ за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА

Предложеният проект на инструкция урежда организацията и осъществяването на взаимодействие между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и Министерството на отбраната (MO), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА), при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (БЗГП), и се издава на основание чл. 5, ал. 8 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Инструкцията има за цел да осигури своевременно, ефективно и законосъобразно изпълнение на дейностите на БЗГП, МО и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, при планираното взаимодействието между тях, което ще се  осъществява при спазване на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Закона за военното разузнаване (ЗВР), Закона за военната полиция (ЗВП), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовите актове по тяхното прилагане. Предвижда се взаимодействието между структурите да се осъществява под общото ръководство на главния прокурор и министъра на отбраната, като разходите по изпълнението на настоящата инструкция ще се планират и съгласуват предварително за всяко мероприятие. Регламентирани са областите и формите на взаимодействие, както и обмен на информация между БЗГП, МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

 

 


Дата на откриване: 7.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 юни 2021 г. 15:21:14 ч.
anelgim

Коригирайте!

Красимир Каракачанов вече НЕ Е министър на отбраната.