Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Проектът на наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи е изготвен във връзка с необходимостта да се преодолеят съществуващи затруднения на лечебните заведения при изпълнение на изискванията към нивата на компетентност на структурите, свързани с изисквания за наличие на минимален брой лекари и минимален брой лекари със специалност.

Тези изисквания са включени и в медицинските стандарти, поради което се явяват затруднения в практикуването на медицинските специалности/дейности, по които има утвърдени стандарти. По тази причина със заключителните разпоредби на проекта на нормативен акт в същата насока се променят и действащите медицински стандарти.

Целта на предложените промени е да се премахнат чисто количествените изисквания към брой на персонала, работещ по отделните медицински специалности/дейности в лечебните заведения за болнична помощ, установен в зависимост от нивото на компетентност. Друга цел на промяната е да се премахнат изискванията към конкретни нива на компетентност по отношение на структурите, които се изискват, за да осигурят оптимално дейностите в обхвата на съответната специалност/дейност.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg


Дата на откриване: 8.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 юни 2021 г. 17:02:34 ч.
Албена Т

Ако това стане, в България медицината е погребана тотално! Exitus letalis totalis

Ако това стане, в България медицината е погребана тотално!
Exitus letalis totalis

05 юли 2021 г. 10:15:48 ч.
Димитрина Иванова

бутафорни промени, задълбочаващи проблемите

Така предложените промени, няма да решат проблема с недостига на медицински персонал, напротив ще го задълбочат.Намаляването на  минималния брой сестри и лекари за обслужването на пациенти, ще доведе до съществуването на определени звена, но като ефективност, какъвто всъщност е  принципа на съществуване на здравната услуга ще отслабне още повече.Пациентът отива в здравно заведение за лечение, като се доверява на здравните държавни механизми и контрол, че ще бъде обгрижван и лекуван.Намаляване на критериите за специалност и  умения по досегашните  медицински стандарти  ще доведе до още по- голяма криза.Това отваря врати за откриване на все повече частни болници със съмнителна експертиза, такива не са нужни на територията на най- големите градове, нужно е покритието на медицински грижи в малките населени места  и селата.По време на ковид-кризата се тиражираха  от медиите и политици  50 000  болнични легла, с развитието на епидемията, всички се убедихме в недостига на медици , определени специалисти,  медицинските сестри обслужваха непосилен брой пациенти последствията бяха  загубени човешки животи.При предлагане на каквито и да е промени, би трябвало на обществото да се предоставят  база данни по специалности и региони, минимум обслужващ допълнителен персонал, да се проведе широка дискусия на пациенти и специалисти, работещи в сферата, такава до момента не се провежда.Намаляването на административния персонал, облекчаване на административната дейност, „работата“ на смени на  две и повече места, консултантските договори на специалистите, източване на ресурси и консумативи на държавните и общински болници, за сметка на частните болници и частните кабинети- това е проблема на здравната система.Предложените промени, не решават  текущите проблеми, напротив задълбочат противопоставянето на пациенти срещу лекари.