Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Проектът на наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи е изготвен във връзка с необходимостта да се преодолеят съществуващи затруднения на лечебните заведения при изпълнение на изискванията към нивата на компетентност на структурите, свързани с изисквания за наличие на минимален брой лекари и минимален брой лекари със специалност.

Тези изисквания са включени и в медицинските стандарти, поради което се явяват затруднения в практикуването на медицинските специалности/дейности, по които има утвърдени стандарти. По тази причина със заключителните разпоредби на проекта на нормативен акт в същата насока се променят и действащите медицински стандарти.

Целта на предложените промени е да се премахнат чисто количествените изисквания към брой на персонала, работещ по отделните медицински специалности/дейности в лечебните заведения за болнична помощ, установен в зависимост от нивото на компетентност. Друга цел на промяната е да се премахнат изискванията към конкретни нива на компетентност по отношение на структурите, които се изискват, за да осигурят оптимално дейностите в обхвата на съответната специалност/дейност.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg


Дата на откриване: 8.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 
11 юни 2021 г. 17:02:34 ч.
Албена Т

Ако това стане, в България медицината е погребана тотално! Exitus letalis totalis

Ако това стане, в България медицината е погребана тотално!
Exitus letalis totalis