Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за организиране ня дейностите по държавните резерви и военновременните запаси

Проект на Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси


Дата на откриване: 11.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 юни 2021 г. 18:00:07 ч.
anelgim2

Моля преработете проекта на Постановление на МС!

Моля, оформете административно коректно комплекта от документи!

Предвид датата на откриване на процедурата по обществени консултации считам за нередно и некоректно да използвате документация от предходната година, оформена за приемане от предишния кабинет.

  • Актуализирайте годината. Вече сме 2021 г.
  • Актуализирайте подписите към проекта съобразно датата на откриване на процедурата по обществени консултации (11.06.2021 г.)
  • Актуализирайте доклада от Ст. Пеев (ДА ДРВВЗ)
  •  Актуализирайте ЧПОВ съобразно настоящата година.