Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването

След преглед на организационната структура на Министерството на здравеопазването и функционалната характеристика на звената на ведомството се очерта необходимост от оптимизация на същите, което е причина за изготвяне на настоящия проект на постановление. Проектът има за цел повишаване ефективността на дейността на ведомството в приоритетни области, при постигане на пълно съответствие със Закона за администрацията и останалото действащо законодателство в областта на здравеопазването.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kgeorgieva@mh.government.bg


Дата на откриване: 11.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари