Обществени консултации

Проект на Закон за покритите облигации

С предлагания Законопроект за покритите облигации се цели създаването на адекватна на съвременните пазарни развития национална правна рамка за покритите облигации и въвеждане в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС в българското законодателство.

 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:r.k.petkova@minfin.bg; p.peykova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 17.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари