Обществени консултации

Проект на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

В изпълнение на приетата с Решение № 5 на Министерския съвет от 06.02.2013 г. Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020  е предвидено разработването и прилагането на двугодишни планове за действие, които се приемат от Министерския съвет. За отчитането на плановете в края на всеки двугодишен период се разработва отчет за изпълнението им, който също се приема от Министерския съвет.

В проекта на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 се съдържа анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в него. Направен е преглед на ключовите индикатори за бедност и социално включване и кратък анализ на изпълняваните в отчетния период политики и мерки в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. В табличната част на Отчета са отразени дейностите, осъществявани през двугодишния период от отговорните институции и организации, включително кратко описание на постигнатите резултати и съответните индикатори.


Дата на откриване: 18.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари