Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Кнежа в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Съгласно  чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, проектът на наредбата се публикува на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/ и на интернет страницата на Община Кнежа за предложения и становища. На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок да направят своите предложения и становища по проекта на отмяна на Наредба № 13 за управление и упражняване правата на Община Кнежа в качеството й на собственик върху търговските дружества с общинско участие в капитала и приемане на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Кнежа в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала на следния е-mail адрес: obstina_kneja@knezha.bg или в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на адрес: ул. ,,Марин Боев” №69, гр. Кнежа, считано от датата на публикуване.  Телефон за контакти:  09132/7425.

 


Дата на откриване: 21.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 21.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари