Обществени консултации

Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Кнежа

Съгласно  чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуването на настоящето предложение на Интернет страницата на Община Кнежа се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Отмяна на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребалните услуги на територията на Община Кнежа, приета с Решение №83/04.06.2004 г. на Общински съвет - Кнежа и приемането на нова Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Кнежа на е-mail: obstina_kneja@knezha.bg или в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на адрес: ул. ,,Марин Боев” №69, гр. Кнежа. Телефон за контакти:  09132/7425.

 


Дата на откриване: 21.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 21.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари