Обществени консултации

Проект на решение на КРС за отмяна на част от задълженията за предоставяне на универсалната услуга

Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на решение за отмяна на задълженията за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната услуга.
Проектът е приет с Решение № 221/17.06.2021 г. на КРС във връзка с разпоредбата на § 356, изр. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.).


Дата на откриване: 22.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари