Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Iз-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна

 Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи са приети структурни промени, свързани с интеграция на две от главните дирекции - "Криминална полиция" и "Охранителна полиция" - в нова Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).  Създадената с този закон Главна дирекция "Национална полиция" е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция "Криминална полиция" и на Главна дирекция "Охранителна полиция". Структурните промени са съответно отразени и в Закона за частната охранителна дейност, където се определя компетентността на директора на ГДНП по отношение административното регулиране и административния контрол върху тази дейност.

 


Дата на откриване: 27.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.7.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари