Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

С изменението и допълнението на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ) законодателят създаде съсловни организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Със закона се уредиха двете нови съсловни организации – Българска асоциация на зъботехниците и Българска асоциация на помощник-фармацевтите, условията за упражняване на съответната професия, функциите на всяка от съсловните организации, тяхното устройство, регионални органи и колегии, членството правата и задълженията на лицата с професионална квалификация зъботехник и помощник-фармацевт. С изменението на разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ се възлага на министъра на здравеопазването след съгласуване със съответната съсловна организация с наредба да определи освен професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти да определи дейности и за помощник-фармацевтите, които те може да извършват по назначение или самостоятелно, както и професионалните дейности, които зъботехниците може да извършват по назначение.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари