Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение от учебната 2021/2022 година

Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 9 и ал. 10 от ЗПУО, неспециализираните  училища могат да бъдат обявени за училища с национално значение с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.

На основание на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование неспециализираните училища се обявяват за национални за срок 4 години въз основа на данните за учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

След анализ на данните за учениците от други области на страната, несъседни на областта, в която се намира училището, от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование е установено, че неспециализираните училища, обявени с РМС № 356/29.06.2017 г. за училища с национално значение, запазват статута си:

  1. Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Димитър Димов“ – гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч;
  2. Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч;
  3. Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик;
  4. Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора;
  5. Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – гр. Разград, община Разград, област Разград;
  6. Национална професионална гимназия по компютърни системи към Техническия университет – София.

 


Дата на откриване: 24.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари