Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

С проекта Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование се цели:

  • да се обърне особено внимание върху принципа за политическата неутралност в контекста на обществените отношения в системата на предучилищното и училищното образование, както по отношение на началниците на регионалните управления на образованието и служителите в тях, така и по отношение на педагогическите специалисти.
  • да се осигури независимост на системата на предучилищното и училищното образование и нейното управление от идеологически и политически доктрини и зависимости;
  • да се забрани провеждането на политическа и партийна дейност и предизборна агитация в системата на предучилищното и училищното образование;
  • високата експертиза и професионализъм да се издигнат в основен принцип при назначенията, управлението и контрола на системата на предучилищното и училищното образование;
  • да се създаде неполитизирана и надпартийна среда в системата на предучилищното и училищното образование, с оглед нейното ефективно, ефикасно и прозрачно управление и функциониране в интерес на децата и учениците.


Дата на откриване: 25.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юни 2021 г. 18:39:44 ч.
Aziti

И за директорите на училищата

Не само за началниците на регионалните управления, но и за директори на училищата да важат тези допълнения и изменения.

25 юни 2021 г. 18:50:37 ч.
Aziti

Неутралност....

Моля да се провери дали членуващите в организации, например от тип масонски, както и активно практикуващите, например нестандартни идеологически и духовни практики, също би трябвало да бъдат с ограничени правомощия да решават събините на децата ни.

01 юли 2021 г. 13:38:37 ч.
I.hadjiyotova

Подкрепа за деполитизирането в образованието

Слава Богу, че най-после се приема образованието да се деполитизира!!! За първи път има  воля от страна на управляващи по толкова значим въпрос - да се прекрати използването на политически чадър и влияние за хора, заемащи ръководни постове в сферата на образованието, което засяга всички заинтересовани страни. Аз съм свидетел как дълги години се използват политически връзки при назначенията на директори на училища и принуждаването на други да гласуват, според политическата повеля в области като Плевен.

Ние - гражданското общество, сме изключително благодарни, че това няма повече да продължава.