Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.

Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт - Правилника за издаване на българските лични документи с промяната на Закона за българските лични документи (Обн. ДВ бр. 21 от 2021 г.), с която се допълни разпоредбата на чл. 51 от закона. С тази промяна се въведе ускорена услуга за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС). Този вид услуга може да бъде заявявана в случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР). При заявена ускорена услуга СУМПС се издава в срок до три работни дни от приемането на заявлението. Освен това с промяната в ЗБЛД се предвиди, че чуждестранно СУМПС се подменя с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР. Въвеждането на ускорена услуга за издаване на СУМПС налага и промяна в образците на заявления, като е предвидено утвърдените образци на заявления за издаване на български лични документи - приложение № 2, 3 и 4 да се изменят и да се създаде ново приложение № 2а за издаване на СУМПС на български граждани и чужденци.


Дата на откриване: 29.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари