Обществени консултации

Проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 226 от 24.06.2021 г., откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план.

Към настоящия момент са в сила три вида функционални спецификации (ФС) за преносимост на номера. След анализ на действащите ФС и при отчитане на практиката по тяхното прилагане се предлага проект на документ, който да обедини съществуващите ФС и да отрази новите разпоредби на ЗЕС, отнасящи се до преносимостта на номерата.

При изготвянето проекта е отчетен опита от прилагане на действащите ФС за преносимост на номера, като някои от съществуващите разпоредби са отпаднали или са претърпели редакция. Използваната в проекта терминология е в съответствие с измененията и допълненията в ЗЕС.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 29.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари