Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление №70 от 2 март 2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации

С Постановление №70 от 2 март 2021 г. бе приетС Постановление №70 от 2 март 2021 г. бе приет Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), като чрез него на агенцията се възлагат функциите по координиране и контролиране на държавната политика по взаимодействие между научните изследвания, иновациите и технологиите. Новосъздадената държавна агенция към Министерския съвет бяха възложени политиките на двете водещи ведомства в областта на иновациите и научните изследвания – Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката.

Съгласно параграф 15, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет №70 администрирането на Националния иновационен фонд се прехвърля към държавната агенция, считано от 1 юли 2021 г., заедно с активите, пасивите, правата и задълженията, дейностите и архивите за осигуряване дейността на Националния иновационен фонд.

Като част от спешните мерки за подкрепа на иновативността на предприятията, с изменението на Постановление №70 от 2 март 2021 управлението на Националния иновационен фонд преминава под управлението на Министерството на икономиката, с администратор Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, считано от 2 юли 2021 г.

Фондът насърчава разработването на иновации, като съфинансира изпълнението на научноизследователските и развойни проекти в предприятията в рамките на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания". Приложимият, към момента, режим на държавна помощ по отношение на схемата е Регламент (ЕО) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година. Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), като чрез него на агенцията се възлагат функциите по координиране и контролиране на държавната политика по взаимодействие между научните изследвания, иновациите и технологиите. Новосъздадената държавна агенция към Министерския съвет бяха възложени политиките на двете водещи ведомства в областта на иновациите и научните изследвания – Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката.

Съгласно параграф 15, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет №70 администрирането на Националния иновационен фонд се прехвърля към държавната агенция, считано от 1 юли 2021 г., заедно с активите, пасивите, правата и задълженията, дейностите и архивите за осигуряване дейността на Националния иновационен фонд.

Като част от спешните мерки за подкрепа на иновативността на предприятията, с изменението на Постановление №70 от 2 март 2021 управлението на Националния иновационен фонд преминава под управлението на Министерството на икономиката, с администратор Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, считано от 2 юли 2021 г.

Фондът насърчава разработването на иновации, като съфинансира изпълнението на научноизследователските и развойни проекти в предприятията в рамките на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания". Приложимият, към момента, режим на държавна помощ по отношение на схемата е Регламент (ЕО) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година.


Дата на откриване: 1.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 15.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари