Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Предложените промени са насочени към определянето на нормативни срокове за подаване на заявления за авансово изплащане на помощта по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са всички регистрирани гроздопроизводители в страната, които желаят да кандидатстват по мярката през 2021 г.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 2.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 2.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари