Обществени консултации

Проект на Наредба за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването

С проекта на цитираната наредба се предлага обединяване на някои дейности по трансплантация в общи пакети с единна стойност, разширяване обхвата на финансираните дейности и изменение на размера на част от средствата, които се възстановяват на лечебните заведения, както и осъвременяване на начините на отчитане, спрямо досега действащата Наредба 29 от 2007 г., която уреждаше тези въпроси.

Причини за разработване на проекта

Основната причина за приемане на новата наредба е необходимостта от актуализиране на начините за финансиране на дейностите по трансплантация и актуализиране на стойностите на максималните размери на разходите за някои дейности. Разширява се обхвата на финансираните дейности като е предвидено финансирането и на предтрансплантационната подготовка на потенциалните реципиенти. Паралелно с това, практиката до момента е показала, че определените финансови лимити са недостатъчни при определени категории дейности и завишени при други.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 5.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 4.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари