Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки (Наредба 17), се предлагат промени в реда и организацията за определяне на подходящ реципиент на орган, осигурен от човешки труп. Прецизират се текстовете, регламентиращи включването в служебния регистър на ИА „Медицински надзор“ на потенциални реципиенти, нуждаещи се от органна трансплантация и актуализирането на данните в регистъра. Регламентират се условията за включване в служебния регистър на лица, които са граждани на трети държави.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 5.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 4.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари