Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)

В Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. са представени основните цели, както и конкретните мерки и инструменти за реализиране на национални програми за развитие на научния потенциал и за решаване на важни за обществото предизвикателства.

Дългосрочната цел на Националната научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021) е значителното повишаване на качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в България на най-високо ниво наред с осъществяването на трайна положителна промяна на институционалната култура за подкрепа на научните изследвания. Реализирането на програмата ще подпомогне бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, които да работят заедно по висококонкурентна оригинална научна тема, ръководени от установен/водещ изследовател по правилата на европейските научни програми.

Очакваните резултати включват: повишаване на научния потенциал и на нивото на научната продукция, включително на новите знания и идеи, някои от които ще се превърнат в иновативни продукти, услуги и процеси; повишаване качеството на висшето образование в България чрез привличане на перспективни и водещи учени, които ще участват в процеса на обучение и в откриването и подготовката на следващото поколение таланти (учени и иноватори), необходими за формиране на общество и икономика на знанието в България; възвръщане на достойното място на учените в България и осъзнаване на тяхното значение и принос за решаване на съвременните проблеми и преодоляване на обществените и икономическите предизвикателства, като развитието на нови технологии, нуждата от ефективно управление на обществените процеси, от масова дигитализация, прилагане на изкуствения интелект и др.; допринасяне за развитието на високотехнологично и добре образовано общество в България и като следствие – повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.


Дата на откриване: 6.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 5.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари