Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по ЗЛПХМ

С проекта се предлага извършването на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На първо място се предлага промяна относно изискванията за осъществяване на функциите на председател на Етичната комисия за клинични изпитвания (комисията). С промяната се разширяват възможностите за избор на министъра на здравеопазването, който има законово правомощие да назначава състава на комисията, в това число и нейния председател. С оглед факта, че работата на комисията се подпомага от служители на Изпълнителната агенция по лекарствата, които не са членове на комисията, то се предвижда съгласуване  с изпълнителния директор на ИАЛ и председателя на комисията при определянето на секретар и технически сътрудници. 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 9.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари