Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

МЗ предлага с публичен ресурс да бъде осигурено провеждането на допълнителни здравни дейности при деца на възраст до 14 дни след изписване от родилното отделение в дома на детето, както и осъществяване на дентално лечение при лица над 18 г. с психични заболявания под анестезия. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 9.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юли 2021 г. 02:15:45 ч.
илиян.С

Предложение за включване на нови медицински дейности - 1

Практиката е доказала, че с помощта на медицинските дейности цитирани в Приложение 2, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ , ОЧНИ БОЛЕСТИ като Специализирани  медицински  дейности и Високоспециализирани  медицински  дейности не може да се продуцира обективен резултат по отношение на изследването на едно око получило деформация и особени затруднения във функцията ва визуалното възприятие достигащи до невъзможност да се реализират някакви смислени едни, в резултат на разкъсни и пробивни рани известно като Руптура склере! Или тези не продуцират някакъв актуален резултат съответстващ на реалното състояние на този орган по отношение на тези толкова тежко пострадали индивиди. При което всеки преглед от страна на "специалистите" в тази област завършва с израза: „Не виждам нищо!“  В смисъл, че не виждат проблем!

Но 30-40 преплитащи се разкъсани образа не са съвсем нищо! А доста тежък проблем.

За съжаление естеството на тези увреди се дължат както изтъкват авторитетни Японски специалисти отНационалния Институт по сензорни органи, Токийския Медицински център при Националната Болнична Организацияи Инженерният факултет на университетаЧибав своята статия: Retinal image simulation by PSF analyzer on the eye with higherorder

aberrations due to the crystalline lens/Симулация на изображениетовърху ретината чрез PSF анализ наслучаи на анормални аберации, които се считат за причинениот кристалната леща изследваща проблем на Монокулярна Мултиплопия, четакъв ред визуални проблеми се дължат на високото ниво Аберации от висок ред!  Които са невидими за средствата чрез които се изпълняват изследванията от споменатите медицински дейности в тази наредба. При което същите изрично изтъкват че : "Не са открити особени аномалиив предния сегмент, междинно полупрозрачно тяло, очно дъно или зеница и не са открити аномалии при теста на зрителното поле на Goldman или теста за централно трептене." - т.е. всичко онова което правят българските специалисти посредством тези цитирани дейности които НЗОК предлага.  Всъщност те не използват никакви други. Основния анализ в тази публикация се основава изцяло на резултатите от тези два метода на изследване- - Уейвфронт Аберометрия и Корнеална Топография.  Или пациента без цитираните в тази научна публикация диагностични методи - Уейвфронт Аберометрия и Корнеална Топография не може да докаже на лекарите същността на своите увреждания!

Последните освен, че не искат да го изслушат, да разгледат и се запознаят с графичните материали които той е подготвил за да създаде ясна представа за какво става дума - за да могат тези да съставят една Адекватна Надлежна Анамнеза  което изглежда е особено голяма стигаща до невъзможност трудност, защото до сега не е съставена и една такава и по този начин да си създадат представа за какво става дума!Освен това очевидно същите си нямат представа за тези методи на изследване и съпътстваща диагностика!

Отклонения като  Монокулярна Диплопия, Монокулярна Триплопия, Монокулярна Мултиплопия, Травматична Поликория, Комплексен Астигматизъм и други са тотално непознати за тях. Тъй като очевидно за тях въобще не е чувано!

Кактоне е чувано, че едно око пострадало по такъв начин е подложено на съвсем друга система от влияния и взаимодействия поради различни физически деформации налагащи функционални ограничения в търсене на компенсации от друг вид, поради невъзможността организма да предостави нов мускул който да спомогне за коригиране на причинените деформации извеждащи параметрите на системата извън генетично предопределените лимити за да остане образа един! А използването на обръщачите на окото с такава цел води до Принудителна Офталмоплегия. И нови деформации! Но и за това тези Офталмолози не са чували! Нито изглежда могат да си представят такова нещо! А за да можеш да си Представиш трябва да можеш да правиш Анализ! А за да можеш да направиш Анализ трябва да познаваш нещата!

При което пострадалото здравноосигурено лице се явява изхвърлено от Системата на Здравеопазването! Изхвърлено от Системата на Здравното Осигуряване. Изхвърлено от Системата на Социалното подпомагане! Респективно изхвърлено и от Системата за обезщетяване от страна на НОЙ.

При такива „Великолепни кадри“ с толкова „богата специализация“, след като пациента е принуден да тръгне да прави такова предложение сам, можете да си представите за какво става дума!  Какви индивиди ще трябва да се грижат за твоето здраве! И му казваш! И не чува! Изглежда компетентността на НЗОК е в състояние да ни предложи само това!   

25 юли 2021 г. 02:16:47 ч.
илиян.С

Предложение за включване на нови медицински дейности - 2

Уейвфронт Аберометрията представя директно върху екрана на апаратурата разпределението - локацията на различните зони с различно ниво на аберациите от различен вид!                                                                Така, че сляп да си - ще ги видиш!

Пойнт Спреад Функцията представя върху същия екран достатъчно точна представа за образа който възприема изследваното око, като проекция върху своята ретина! И тук дори и да си сляп  - не може да не видиш!

Това по същество е онова което виждам аз когато наблюдавам ярка звезда! – Повече от 30-40 точки с различен интензитет, едни по-големи други по-малки, по-ярки или не, разпръснати хаотично из един пречупен овал. Същото трябва да се види и на екрана на Аберометъра.

Корнеалната топография служи за да се разбере каква част от тези отклонения се дължат на корнеята и каква част на сака на очната леща и самата леща. Това са шест повърхности които генерират това!

Съжалявам за "Високото ниво" на Българската Офталмология, но след като не познаваш същността на едно човешко око, то не може да бъде друго!   Да не изреждам какво не знаят! И от какво си нямат хабер! И какво си въобразяват! Това са около 8 основни точки!

По настоящем в България са налични различни системи от този тип! Като:HD-Analyzer,iTrace, iDesign, HRK-8000A, Wasca  и други. За съжаление тези се използват само за целите на Рефрактивната хирургия!

Като Здравноосигурено лице с Увреждания получени като резултат от Трудова Злополука, тъй като аз нямам друг начин да докажа своите Увреждания, настоявам тези две медицински дейности единствени по рода си, способни да представят моите отклонения да бъдат включени в раздел „Високоспециализирани  медицински  дейности“ към Раздел „ОЧНИ БОЛЕСТИ“ от Приложение 2 - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ от Новата Наредба № 9 от 2021г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, както следва:

Приложение 2 - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ОЧНИ БОЛЕСТИ

Високоспециализирани  медицински  дейности:

3.   Уейвфронт Аберометрия.                                                                                                                                      4.   Корнеална Топография.

За 27 години Тези Офталмолози не направиха нищо за хората като мен! Сигурно и следващите 27 няма да направят нищо! За това считам, че тази наредба трябва да предостави тези медицински дейности на здравноосигурените си лица, чийто интереси би трябвало да отстоява! Още повече , че това са сложни ситуации предизвикващи особено тежки последици.

Каква е тази Здравно Осигурителна Система? Щом си здрав си осигурен! Щом нещата станат по-комплицирани  вече не си осигурен!

За съжаление тези „Местни Офталмолози“ си нямат представа за тези неща! А и не искат да разберат за какво става дума! Но искат или не искат трябва да влязат в час. И  да се научат, че трябва да могат да обслужват проблемите на пациента! А не пациента да обслужва тях!

НЗОК също трябва да разбере , че трябва да обслужва Здравно Осигурените а не лекарите!

Аз не считам, че трябва да изхранвам некомпетентни лекари само защото тези две медицински дейности не присъстват в списъка по тази Наредба!

В Очакване!

Илиян Славчев

Пловдив 25.07.2021г.

Ул. Антон Страшимиров № 9, Пловдив 4002,   iliyan_slavchevv@abv.bg