Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието

Към настоящия момент между правителствата на Република България и Черна гора няма установено сътрудничество в областта на образованието.

През последните години диалогът между Република България и Черна гора се развива успешно и в дух на приятелство.

С проекта на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието се предвижда  обмен на добри практики в областите на предучилищното, началното и средното образование, реформи в образователната система, приобщаването на деца със специални образователни потребности и професионалното обучение на възрастни, училищни партньорства и училищни мрежи.

Проектът на Споразумение включва и активизиране на сътрудничеството по линия на Европейския съюз, ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други международни организации.

Насърчава се обменът на университетски преподаватели, академични експерти, гостуващи професори и провеждането на конференции и семинари, както и обменът на студенти между висши училища.

Страните ще си сътрудничат по въпроси, свързани с взаимното признаване на образователни и научни степени „доктор“ и „доктор на науките“, както и за признаване на удостоверения/дипломи за основно и за средно образование, придобити в публично признати училища. Предвижда се разработване на съвместими процедури и критерии за признаване на дипломи.


Дата на откриване: 9.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари