Обществени консултации

Проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Проектът на ПРЧР 2021-2027 предвижда финансиране на мерки в три основни направления - развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване и социални иновации и младежка заетост.

Общият прогнозен бюджет за програмния период 2021-2027 г. ще бъде 3 874 637 388 лв.

Близо 2,4 млрд. лв. от бюджета на ПРЧР ще бъдат инвестирани в пазара на труда и подготовката за дигиталния преход на икономиката на България. Със средствата ще се финансират възможности за повишаване на квалификацията на работната сила чрез учене през целия живот. Програмата осигурява и подкрепа за разкриване на нови работни места, както и за предприемачи, стартиращи собствен бизнес. Ще се стимулира младежката заетост и развитие на социалните предприятия.

С останалите близо 1,4 млрд. лв. от бюджета на ПРЧР ще бъдат финансирани проекти, с които ще се осигури по-добро социално включване на хора от уязвимите групи. Чрез изпълнението им ще се повиши качеството и ефективността на социалните услуги за 80 000 деца и възрастни. Ще се създадат повече възможности за борба с детската бедност, подобряване на достъпа до социално подпомагане, здравеопазване и развитие на интегрирани социални, здравни и образователни услуги.


Дата на откриване: 13.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 юли 2021 г. 13:25:12 ч.
Дани37

Желание за включване към проекта „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Добър ден, как може човек да се включи в тази програма за развитие ? . Какво трябва да се направи ?

17 юли 2021 г. 17:39:58 ч.
Aziti

Експериментиране

Приоритет 4: "дейности насочени към установяването и анализирането на иновационните решения, чрез експериментиране"

Моля експериментите да не се правят с хора без тяхното изрично знание и  без да има гарантирана последваща подкрепа, в случаите когато експериментът се окаже неуспешен в краткосрочен или дъгосрочен план. Или с други думи казано: Не си играйте с човешките съдби!

17 юли 2021 г. 17:46:52 ч.
Aziti

Учене на ненаученото ...цял живот

Приоритет 3: "подобряване на уменията, повишаване на компетентностите и професионалната им квалификация", но само ако има какво да се подобрява...

Професионалните организации могат да бъдат включени още при придобиването на знанията и уменията с цел да контролират качеството, за да няма нужда от последващо подобряване от тип на ново научаване на неща, които учениците уж е трябвало вече да могат и знаят, но по една или друга причина уменията не са били придобите в предвиденото време и на предвиденото място. Така може да се контролира и да се спре хвърляне на вятъра на финансов ресурс...

17 юли 2021 г. 17:56:23 ч.
Aziti

Математика и професионално обучение след висше...

Приоритет 3: интеграция vs.потенциал - Много млади хора са напуснали учебната система без да развият адекватно потенциала, които се крие в тях (не на последно място И заради образователната политика на страта).

От една страна може да се преодостави възможност млади хора, завършили дори успешно средно образование, да се "върнат пожелание в клас" и да наваксат например в креш-курсове пропуските си по математика, природни науки, итн.

От друга страна към професионалните училища и гимназии могат да се разкрият програми за възможност да се развият професионални умения с цел валидация по глава осма на Закона за училищното и предучилищното образование.

 

17 юли 2021 г. 18:21:20 ч.
Aziti

Активното участие в обществения живот

Приоритет 2: Активното участие в обществения живот не означава само да консумираш обществени блага, а и да даваш нещо обратно на обществото! Можещите и знаещите има не само права призтичащи от техните професионални знания и умения, но и задължения към неможещите и незнаещите поради една или друга причина!

Днес не е гарантирано активното участие в обществения живот на всеки човек ДОРИ и той да е уж БЕЗ увреждане, поради например липса на интерес, но и поради маталитета и народопсихологията на българина! Допускането млади хора години наред (тоест цели поколения) да напускат образователната система без да са получили компетентности и знания за да се впишат и за да водят пълноценен живот в общността, може ли да се разглежда като вид временно увреждане, което предизвиква нуждата от допълнителен обществен интерес и реакция, като например този стратегически документ?!

Гарантирането на участие (например в консултации) не означава автоматично активна реакция от отсрещната страна за решаване на повдигнат въпрос, итн

17 юли 2021 г. 18:32:46 ч.
Aziti

Дългосрочната грижа - грижа цял живот...

Приоритет 2: Едно общество МОЖЕ и да симулира благоденсвие като предлага дългосрочна грижа с достъп до социални услуги. Грижата би трябвало при възможност да е САМО краткосрочна от типа помогни ми да си помогна сам и обвързана с конкретна първопричина, отключила нуждата да се използва дадена социална услуга. Моля да изследвате феномена на умишленото симулиране и дори реализиране на причини за получаване на подкрепа цял живот и паразитиране на обществен гръб.

17 юли 2021 г. 18:37:24 ч.
Aziti

Бедност

Приоритет 2: НЕизпадането в бедност (финансова и душевна) се гарантира например от безусловен базов доход или други подходящи инструменти, а не чрез работа по принуда или безсмислена работа по програма...

17 юли 2021 г. 18:44:21 ч.
Aziti

дискриминация да или не

Приоритет 2:

"2. „СЦ (й)  насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Ще бъде осигурена подкрепаи за подобряване на достъпа до услуги, в т.ч. социални услуги в семейна среда или в общността, като и подобрен достъп до здравни услуги и промоция на здравето."

Тук има опасност от създаване на дискриминационни практики ако подкрепата е насоцена само към дадена общност. Разработването на адекватна семейна политика за всички семейства ще пресече например и използването на лисата от такава политика за партийни цели.

Може би точката трябва да се нарича насърчаване на социално-икономическата интеграция на ... семейства с деца

17 юли 2021 г. 18:58:07 ч.
Aziti

Старите хора

Приоритет 2: Старостта не е болест, а естествен биологичен процес. Откъсването на възрастните хора от познатата им среда е вредно за тяхната психика и може да отключи болести. Задържането на върастните хора в собствения им дом е политика на много страни, чрез предлагане на медицинска и санитарска помощ по домовете и различни форми за живеене под наблюдение. Също така могат да се предлагат первентивни курсове за възрастни хора с цел да се забави развитието на физически и ментални старчески болести.

17 юли 2021 г. 19:32:14 ч.
Aziti

Преквалификация за всички и учене през целия живот

Приоритет 1:

 

Европейската програма би трябвало да се напасне И на бългаския манталитет. Kак се учи на предприемачество поколението и поколението на поколението "Учи, мама, да не работиш!"?!

Всички мярки по приоритет 1 би трябвало да се преусмислят след като се даде отговор на горния въпрос.

Паралелно може всички професионални организации да опишат компетентностите и уменията на СВОИТЕ професионалисти според година на диплома и професионалното развитие, както и да дадат предложения в каква сфера могат да се използват утвърдените уменията с цел преквалификация. Например адвокатите/полицаиите/държавни и общински служите/... са ... и  могат ..., заради това им се препоръчва да се преквалифицират като .... Предлагам да се започне проучавнето първо с професиите, които не могат да се практикуват другаде освен в България, защото дипломите не се признават за изпълняване на същата дейност в друга държава.

17 юли 2021 г. 19:45:09 ч.
Aziti

Ах, учителите...

Към адвокатите/полицаиите/държавни и общински служите/... прибавям и учителите... (да ме извиняват!)

21 юли 2021 г. 16:11:04 ч.
Gorski

Включване към проекта „Развитие на човешките ресурси“

Здравеите! Искам да науча малко повече за проекта Развитие и как да се включа в него? Има ли някакви определени условия и т.н.

26 юли 2021 г. 14:50:59 ч.
илиян.С

Развитие на човешките ресурси ! ? !

Темата изглежда доста абстрактна, докато е твърде конкретна!След като трябва да се говори за Развитие има някои съществени моменти предначертаващи тенденцията на развитието! А едно развитие винаги става в някаква среда! Колкото и да култивираш един индивид в дадена посока ти никога няма да постигнеш успех ако той не е наясно за пространството в което се намира! Обществото, нормите и порядките които то е установило отстоявайки ги чрез съответното законодателство!

Например един много високо специализиран специалист прилагайки знанията си, с действията си пристъпва закона отнемайки нечии права, причинявайки щети от най-различен характер. По конкретно можем да вземем един Офталмолог.

Със своите ограничени познания отнасящи се само и единствено до познаването на зрителния орган като нормален без увреди не можем да кажем, че този човешки ресурс е развит тъй като той не познава различните страни и ситуации в които един индивид изпада поради сериозните увреди които е придобил и респективно не може да ги оцени! След като не може да оцени това, той отрязва пътя за развитието на този човешки ресурс само заради своите ограничени възгледи да не познава тази материя и заради това да окаже необходимата помощ на този индивид, така, че той да стане достатъчно пълноценен за да продължи да развойна своя човешки ресурс! Въпреки, че самия министър е помолен да вземе отношение по един такъв въпрос, от негова страна се чува само мълчание! - Тишина! - Никакъв отговор! Същото и от страна на Експертите които той е назначил по тези въпроси!

Следователно за да има потенциал за развитие на човешкия ресурс първото и най важно условие е да се познават и спазват нормите приети от едно общество така, че ничий интерес да не бъде нарушенили накърнен  от гледна точка на законодателството в това общество! Наред с всички закони Закона за Защита от Дискриминация е напълно равноправен закон!

За съжаление в никоя образователна програма не е отделено място за този основен - основополагащ ресурс, отнасящ се до всеки един индивид от това общество, който по същество е човешки ресурс!

Следователно това е първото нещо което трябва да бъде направено! Тъй като то се явява и критерий за развитие от какъвто и било тип! По отношение на коя да е специализация или наука за развитието и до минимално необходимото ниво! Но за това са необходими знания!

За какви развити човешки ресурси може да се говори, когато те погазват законите и правата на хората в една страна? И практически ограничават развитието на съответния персонален човешки ресурс засегнат от един такъв факт!

Следователно не е достатъчно да знаеш как се прави едно нещо, но и кога и по какъв начин може да бъде приложено то! Правата на колко хора нарушаваш с тази си високо специализирана глупост? С което да внесеш смут и препятствия за развитието на техния персонален човешки ресурс.

Бил инженер! Какво от това? Ти си нищо повече от обикновен жичкаджия или зидар, монтьор или друг изпълнител или подизпълнител на ниско ниво! Който не мисли какво става наоколо! Не за всички се отнася това Но! Да! Трябва и да имаш акъл да мислиш!

Така, че Българското образование трябва сериозно да помисли по този въпрос! За да спрем да се спъваме един друг вместо да развиваме човешкия си ресурс!Или! Един индивид трябва да разбере какво причинява на другите със своето действие или бездействие!

08 август 2021 г. 21:20:18 ч.
ilievahrisi1

Къде сме ние - ЦПО - в тази амбициозна програма?

Нека да е ясно на цялото ни общество, че когато се поставят приоритети, те трябва да се следват.

Точно преди 6 години повярвах че ученето през целия живот, квалификацията и преквалификацията на възрастни са наистина приоритет за държавата и лицензирах център за професионално обучение. За да помагам на хората да намират работа, да сменят работа, да заминат на работа в чужбина. В град с намаляващо, даже изчезващо население, което към момента е под 30 хил, се боря за оцеляване. Особено сложна беше изминалата година, в която наистина забравихте, че съществуваме – нямаше нито една мярка за нас, за да продължим да работим и да помагаме на хората, които се опитват да намерят нова професия.

 Сега чета вашата програма и търся как ще бъдем обхванати в нея ние- над хиляда ЦПО в цяла България (платили чинно за лицензиране на държавата), но не намирам дори едно празно зле преведено обещание. Не виждам дори да споменавате, че знаете за нашето съществуване. За тези, които работим и оцеляваме, а не чакаме да ни връчат готова обществена поръчка.

Не намирам цели нито за съфинансирането или оцеляването на нашите школи в кризата, нито за ползата от такива ентусиасти като мен в изчезващата ни държава, нищо.