Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г.

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г., се отразяват промените от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1190 на Комисията от 11 август 2020 г. с цел да се осигурят условия за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на процедурата за издаване на европейска професионална карта за прилагане на всички предоставящи се услуги, включени в обхвата на член 20, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983. и на Механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Министерският съвет одобри промяна в Наредбата за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта, приета през 2017 година.

Допълненията ще позволят на компетентните органи в България да удължават срока на валидност на Европейската професионална карта в случаи, посочени в европейски документи за признаването на професионалните квалификации.

Европейската професионална карта е процедура, която може да се използва за признаване на квалификации за практикуване на регулирана професия в друга страна от ЕС. Към момента тя е допустима за професиите на  медицинска сестра с общ профил, фармацевт, физиотерапевт, планински водач и агент по недвижими имоти.

С промените ще се синхронизират разпоредбите на националното ни право с актовете на Европейския съюз, които уреждат тази материя. 


Дата на откриване: 13.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари