Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България

С проекта на Решение се предлагат изменения и допълнения на Решението за одобряване на Списъка на регулираните професии в Република България по отношение на удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение.

Промяната е продиктувана от изменение на директива на Европейския парламент и на Съвета за признаване на професионалните квалификации. Европейската Комисия измени приложение към директивата след законодателни решения на държави членки на ЕС. Тя съдържа списъци на удостоверенията за професионални квалификации на лекари, медицински сестри с общ профил, лекари по дентална медицина, ветеринарни лекари, акушерки, фармацевти и архитекти.

Измененията в приложенията са изцяло технически, но важни, тъй като с тях се постига синхронизиране на директивата за признаване на професионалните квалификации с националното ни законодателство.


Дата на откриване: 13.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари