Обществени консултации

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Проектът е разработен на основание чл. 119, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и отразява промените въведени в ЗООС, произтичащи от:
• децентрализацията на услугите по издаване на комплексни разрешителни;
• изискванията на Директива 2010/75/ЕС за индустриалните емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

С направените изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни се постига:
• оптимизиране обхвата на условията на КР;
• отпадане на задължението условията на КР да съдържат пълен план за мониторинг на емисиите;
• отпадане на изисквания за предоставяне на решение/разрешителни/лицензи, издавани от системата на МОСВ и предвиждане на изискването им по служебен път.


Дата на откриване: 4.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.7.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари