Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация във връзка с чл. 5, т. 2а от Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация (СЗО), внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация.

В третата цел на Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ специално внимание е отделено на четвъртата подцел: „Намаляване с една трета до 2030 година на броя случаи на преждевременна смърт, вследствие на незаразни болести – чрез превенция и лечение, както и насърчаване на психичното здраве и благоденствие“. В цел 3а се посочва: „Засилване на прилагането във всички страни по целесъобразност на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна“.

До момента Рамковата конвенция за контрол на тютюна е ратифицирана от 181 държави. Това е първият международен договор, който си поставя за цел да предпазва настоящите и бъдещи поколения от разрушителните здравни, социални, екологични и икономически последици в резултат на употребата на тютюн и излагането на въздействието на тютюневия дим.

Адрес за изпращане на становища и предложения: spopovska@mh.government.bg


Дата на откриване: 14.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 август 2021 г. 18:37:15 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/28969/