Обществени консултации

Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030

Проектът на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 е изготвен на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за хората с увреждания и в съответствие с приетата нова Националната стратегия за хората с увреждания.

            Изготвеният проект на План показва заявен ангажимент от страна на отговорните институции да постигнат включените в Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. стратегически цели и приоритети, чрез изпълнението на конкретни дейности, които същевременно са съобразени с прилагането на изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН в Република България.

            С приемането на проекта на План ще се постави началото на изпълнението на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030. Очаква се чрез неговото изпълнение да бъдат надградени усилията за реализация на водената до момента държавна политика за правата на хората с увреждания.

            Предложеният проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 има за цел да допринесе за продължаване на последователните и координирани действия и подходи, водени от страна на всички заинтересовани страни, с оглед не само постигане на целите, заложени в Националната стратегия, но и във връзка с прилагане на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Република България.

            Резултатът от приемането на проекта ще е наличието на утвърден първи двугодишен План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030, с който да се очертае развитието на политиката за правата на хората с увреждания. Очаква се  изпълнението на Плана да доведе до положителни въздействия върху заинтересованите страни, чрез създаване на условия за преодоляване на идентифицираните затруднения при осигуряване на правата на хората с увреждания. От друга страна ще се създадат условия за прозрачен и конструктивен диалог, както и за добра координация между всички отговорни институции, представителните организации на и за хора с увреждания и други заинтересовани страни.


Дата на откриване: 15.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 юли 2021 г. 21:23:28 ч.
илиян.С

НОВ ПРИОРИТЕТ!

Незнам дали трябва да е ПРИОРИТЕТ № 8 или ПРИОРИТЕТ № 1.  

Но МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА да започне незабавно преговори с МИНИСТИРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО да осигури качествени специалисти способни да откликнат на проблемите на хората с Увреждания!

А не последните да се оказват изхвърлени от Здравната и Социалната система понеже специалистите от специалност примерно офталмология не познават какво едно око всъщност е  и още повече неговото поведение в различни ситуации! Особено в случаите на особено тежки травми от разкъсни рани. И тези специалисти да ти казват че „не били виждали нищо“! При положение че виждаш 30-40 преплитащи се образа. И при незнам си какви свръх усиля ги докарваш до един неясен образ!

Те дори не знаят чрез какви методи се обследва едно такова око! И не са чукнали за диагнози като Монокулярна Мултиплопия, Монокулярна Триплопия, Монокулярна Диплопия, травматична Поликория, Придобита - поради безизходица Офталмоплегия където индивида използва мускул с какъвто организма разполага вместо такъв какъвто е необходим. Претоварван многократно с цел да се сдобие с някаква относително ясна полезна визуална информация!Такива не фигурират и в така наречената Наредба за Медицинската Експертиза!

Атестат за БЪЛГАРСКАТА ОФТАЛМАЛОГИЯ!

Как този човек да получи социална подкрепа като на първо ниво МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И ЕКСПЕРТИЗА НЯМА никаква индикация и подкрепа?

Да се започнат преговори НЗОК, за да се осигурят за тези пациенти необходимите за диагностициране на техните проблеми медицински дейности, които се явяват единствени за такива случаи - Корнеална Топография и Уейвфронт Аберометрия. Също и да се предвидят необходимите в такива случаи адекватни помощни средства, които да подпомогнат активнотези индивиди в техните сериозни проблеми! В случая става дума за деформация на цялото око! Респективно на неговата Оптична система! А не само на някоя част от него! 

Това са различни Високо Технологични и специализирани средства като Дигитални  Микроскопи които съобразно техните проблеми изискват продукти с висока резолюция от порядъка 3840 x 2160 пиксела, автофокус и Екрани или монитори с размер не по-малък от  31.5 инча ( 80см.). Дали готов продукт или компютърна система! Респективно подходящ софтуер. Което да компенсира невъзможността това да се постигне с другите помощни средства. Както и други начини на подпомагане!Тъй като това са увреждания със сериозни и доста обемащи и други ангажименти.

Аз 27 години не мога да намеря такъв Офталмолог! Защото това е извън сферата на тяхното Обучение. Просто хората със тежки травматични увреждания са изключени от тяхната Образователна Програма! От там и от Системата на Здравеопазването и НЗОК!Респективно от Системата на Социалното подпомагане по признак Увреждане!

Сигурно и с други Увреждания има подобни проблеми!  Но този е Особено Драстичен!

С Уважение!

Илиян Славчев

Пловдив

16.07.2021г

Ул. Антон Страшимиров № 9, Пловдив 4002,  iliyan_slavchevv@abv.bg

19 юли 2021 г. 06:49:01 ч.
Aziti

Увреждания според причината

Моля мерките да бъдат целенасочени и съобразени с първопричината за възникване на увреждането и с последваща превентивна програма за ограничаване на броя увредени в бъдеще.Специално внимание да се обърне на причините за увреждания след злопулука на работното място, в домашни условия, на пътя, както и на менталното "полит-страгическо" увреждане на цели прослойки от обществото заради наложения или самоналожил се работен и или работещ модел.

Когато лекарите прекратят даден медициски "подход" (експеримент) заради дългосрочни вреди, каква е стратегията насочена към вече увредениТЕ?!