Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г.

Причината за изготвяне на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2019 г.) е, че в действащата Тарифа е налице непропорционалност между размера на дължимите такси за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ при промяна в настъпилите обстоятелства по регистрацията, при прилагането на различните основания, предвидени в Закона за лечебните заведения.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 41, ал. 4 и чл. 49, ал. 5 от Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г. е приета Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 15.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари