Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) e изготвен във връзка с предложения от ФНИ за усъвършенстване на правната уредба, регламентираща организацията и дейността на Фонда.

Приемането на проекта на Правилник е свързано със създаване на допълнителни условия за ефективна организация на дейността на ФНИ.

Предложените промени ще допринесат за:

1. Подобряване на цялостната дейност на Фонд „Научни изследвания“, което е необходимо условие за повишаване на доверието в системата за финансиране на научните изследвания, при гарантирана прозрачност и публичност;

2. Въвеждане на по-обективно и по-справедливо възнаграждение за висококвалифициран и отговорен труд, свързан с оценка на научни резултати и разпределение на публични средства, както и при нарастващото натоварване в работата на ФНИ;

3. Обезпечаването на навременното и обективно оценяване на нарасналия брой проекти през последните години, което ще позволи спазването на сроковете по Правилника на ФНИ, ефективното изпълнение на годишната оперативна програма и бюджета на Фонда;

4. По-голяма гъвкавост при разпределението на финансовите средства, когато това се налага от текущата ситуация с научните изследвания (напр. възникване на нови обществени предизвикателства);

5. По-ефективно администриране и изпълнение на проектите;

6. По-голямо съответствие с практиката на оценяване при европейските рамкови програми.


Дата на откриване: 19.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 18.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари