Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Медицинската специалност „Спешна медицина“ е основана на приложението на познанията и уменията, необходими за превенция, профилактика, диагностика и лечение на остри или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциално животозастрашаващи или заплашващи с тежки или необратими увреждания за здравето заболявания, увреждания или други спешни състояния или обстоятелства, в това число недиференцирани физикални и поведенчески нарушения, засягащи пациенти от всички възрастови групи, в практикуването на която основният и най-критичен фактор е времето до предприемане на подходящи и качествени диагностично-лечебни дейности с цел постигане на физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение при пациента. С проекта на цитираната наредба се предлага по-широка възможност за лечебните заведения да разкриват в структурата си Спешно отделение, като се предвижда създаване на структура от първо ниво на компетентност и намаляване на броя на лекарите, необходими за нейното функциониране.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg


Дата на откриване: 20.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари