Обществени консултации

Проект на НАРЕДБА за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Проектът на Наредба е разработен във връзка с предстоящото изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Въз основа на анализираното в страната равнище на бедност и материални лишения и групите от населението в риск от бедност в проекта на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХ) се предлага финансирането за следващия програмен период да се насочи за подпомагане с храни и оказване на базова материална помощ на най- нуждаещите се лица.


Дата на откриване: 22.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 август 2021 г. 10:59:20 ч.
Sevi76

Лица с липса на доходи и без доходи

Към основната целева група от Проекта на Наредбата за определяне на целевите групи потребители за предоставяне на топъл обяд чл.6, ал.1, т.1, да бъдат включени и лица и семейства с липса на доходи или с ниски доходи. Това е група от лица и семейства, която до сега е попадала в основната целева група при реализирането на досегашните програми за храни, но сега в този вариант на Наредбата, те биха попаднали в допълнителната целева група, единствено при неполучен топъл обяд за деня от лицата от основната целева група. Те не биха попаднали като подпомогнати от Дирекция „Социално подпомагане“/т.2 от основната целева група/, тъй като например, двучленно семейство, състоящо се от един безработен и един работещ с доход 325.00 лв. /осигурен на 4 часа/, няма да отговаря на условията за месечно социално подпомагане и за подпомагане по Наредба №РД-07-5 от 2008 г., където прага за достъп в техния случай е до 300.00 лв. В повечето случаи това са лица пред пенсия или в пенсионна възраст без право на пенсия. В същото време, това са лица с ниски доходи под линията на бедност и реално нуждаещи се от подпомагане с топъл обяд, с което смятаме, че се стеснява обхвата на целевата група.

 

С уважение,

 

Община Ардино

23 август 2021 г. 16:38:28 ч.
Ралица Попова

Допълване на чл. 8, на раздел 3 ПАКЕТИ ЗА НОВОРОДЕНИ ДЕЦА

Предложението ни е Раздел 3, чл. 8, aл. 3 точка 3 да се допълни с дейности за про-активно търсене от доставичиците на социални услуги, включващо картографиране на семейства в състояние на уязвимост.

Предложенията за промените, които предлагаме са детайлно описани в становището ни по проекта на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, публикувани и на страницата на застъпническата мрежа:

https://we-care.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5/?fbclid=IwAR1vxXp5vk7O44B525O6fzzZhwVNGJmtEiPfxCahd7yF5mPYuvpLgOzsPzM#more-3412

От застъпническа мрежа "С грижа от 0 до 3"

23 август 2021 г. 18:52:58 ч.
Министерство на труда и социалната политика

Линия на бедност от изследването EU-SILC

Министерство на труда и социалната политика предлага в проекта на Наредба за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд +, да се конкретизира линията на бедност от изследването "Статистика на доходите и условията на живот" (EU-SILC) на ЕВРОСТАТ.  С  показателите от изследването EU-SILC са обвързани националните стратегически документи за намаляване на бедността – Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 г., както и показателите за наблюдение изпълнението на принципите от Европейския стълб за социалните права. Данните са международно сравними и се използват широко от Европейската комисия за проследяване напредъка на страните и обвързаност с Европейския семестър и мониторинг на националните и общоевропейските постижения. Чрез линията на бедност, определена с данните от изследването EU-SILC ще бъде обективно измерена бедността, отразявайки икономическата реалност в страната и подпомогнати хората в нужда.