Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба №Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"

С предложените промени се цели нормативно уреждане на осъществявания процес на електронно кандидатстване  в конкурсите на фонда. Регламентира  се описателно процесът на електронно подаване на документи в системата за онлайн кандидатстване. С промените в чл. 9 се дава възможност за работата си експертната комисия  да съставя електронен протокол и да го предоставя на членовете  на Управителния съвет по електронен път.


Дата на откриване: 23.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 22.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари