Обществени консултации

Закон за допълнение на Закона за администрацията

Целта на законопроекта е да се създадат нормативни основания, осигуряващи възможност за промяна на седалището на администрацията или на отделни нейни звена.
1. За да имат звена в администрацията местонахождение, различно от седалището на съответната администрация, е необходима промяна в чл. 11 от Закона за администрацията, съгласно която това различно местонахождение да се определя в устройствения правилник.
2. Всяка промяна на седалището на администрацията или местонахождението на нейно звено в друго населено място предпоставя изменение на служебните и трудовите правоотношения на лицата, в тази администрация. Поради това с предложените допълнения в чл. 82 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и в чл. 107а от Кодекса на труда (КТ) се създава специална уредба на тази хипотеза на изменение на служебното, респ. на трудовото правоотношение. Преназначаването на държавния служител, съответно сключването на допълнително споразумение с работещия по трудово правоотношение в държавната администрация ще става след вземане на предварително писмено съгласие на лицето, като за това се определя разумен срок –30-дневен.
Предвидено е чл. 81, ал. 4 от ЗДСл и чл. 216, ал. 1 от КТ относно задължението на органа по назначаването/работодателя да изплаща на служителя пътните разноски за него и за членовете на семейството му, разноските по пренасяне на покъщнината му и заплатата за дните на
пътуване и за още два дни да се прилага и в този случай.

3. С допълненията в чл. 107, ал. 1 от ЗДСл и в чл. 330, ал. 2 от КТ (прекратяване на служебното, респ. трудовото правоотношение без предизвестие) се създават основания за прекратяване на правоотношението с работещ в администрацията, който откаже да даде съгласие за преназначаването му в новото населено място.
4. Допълненията в ал. 3 на чл. 107 от ЗДСл и новата ал. 20 на чл. 107а от КТ, предвиждат правото на обезщетение на работещия при прекратяване на неговото правоотношение на това основание за времето през което е останал без работа, но за не повече от два месеца.
5. С измененията в Закона за митниците и в Кодекса на търговското мореплаване се променя седалището на Агенция „Митници” и на изпълнителна агенция „Морска администрация” съответно в Русе и Варна.


Дата на откриване: 11.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.7.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юли 2012 г. 11:24:32 ч.
lubeca

Защо няма финансова обосновка?

Защо няма финансова обосновка на този законопроект по преместването? Замислете се колко ще струва това безумие на всички нас! Отказаха се да местят НАП защото е било много скъпо. Мога да ви уверя, че за преместване на митниците ще отидат повече пари! Замислете се колко струваше широко прокламираната връзка между НАП и Агенция "Митници", и то в рамките на София. Сега си представете колко ще струва нова оптична връзка, но този път с дължина 300 км!!?! Това удобно се премълчава и не се прилага финансова обосновка на проектозакона, която е задължителна по закон!

12 юли 2012 г. 14:30:53 ч.
Krebs

Пари, хвърлени на вятъра

Няма пари за детски надбавки на всички деца, няма пари за по-достойни пенсии на нашите родители, няма пари за сираците, за пострадалите от наводненията и земетресението. Но има пари за тази глупост нечувана. Ще се дадат за самото преместване сега, а след това и години наред за завишени разходи за комуникации, командировки и какво ли още не. Ще се разруши нещо, което функционира, за да се направи един налудничав експеримент. Какво ще стане, като се установи, че този експеримент е поредната грешка? Всичко отново ли ще се премести назад? Или просто ще закрием цялата администрация? Когато искате да съживявате райони, създайте условия за развитие на икономиката там, а не местете администрации.

12 юли 2012 г. 14:51:31 ч.
skerefeyn

Не разбирам логиката за преместването на Агенция "Митници"

Агенцията има сравнително нова сграда в София, която е проектирана за нуждите на организацията - тоест е специализирана. Изграждането на тази сграда отне поне две години. Там се намират базата данни и цялата информационна система на организацията - прекъсването й ще доведе до спиране на работата по всички гранични пунктове. Отделно трябва да бъдат преместени около 400 служителя с техните семейства. Какъв е смисълът да преместиш хора в зона с висока безработица, като само на половината от тях е гарантирано работно място. Това по какъв точно начин ще повиши притока на капитал или количеството работни места в региона? Как се решава проблемът с междуведомствената комуникация? Какво става с комуникацията с цяла Европа? Има постоянен поток от и към европейски институции, за което е нужно международно летище. Кое налага това преместване и колко точно ще струва то? Цялата работа ми прилича на насилствено изселване на хора - или се премествате, или ви уволняваме.

12 юли 2012 г. 15:51:12 ч.
Niki

КАКВА Е ЦЕЛТА???????????????????

1.Има ли направена цялостна обосновка защо се налага преместването на Агенция Митници от град София в град Русе и защо точно там, а не на друго място, колко ще струва това и какво ще спечелим с това? 2.В едно общество най-важната част е човешлоя потенциал. Някой питал ли е как се чувстват служители със стаж по 10-15 години в митниците, с изградени семейства, деца в училищата,как ще сменят местожителството на цялото семейство-и то в тази криза.Или както във вица: Всички пътуващи във влака са българи и затова няма нужда да пускаме климатика.Те ще търпят. 3.Около 70% от служителите на Агенция Митници няма да се преместят в Русе.Как ще попълнят техните места. Някой ще каже, че това е целта. Да се освободят паботни места за русенци.Но как се изгражда специалист в дадена област. Митническата материя е разностранна, но и много специфична. Не може автоматично да се заменят специалисти в дадена област с такива от регионалните митници.За изграждането на един специалист са необходими години.

12 юли 2012 г. 16:03:19 ч.
Niki

КАКВА Е ЦЕЛТА?????????????

4.За преместването на админ. единица е необходимо време-за самото преместване и за аклиматизация.Колко време е необходимо за да заработи АМ на новото си работно място? Има ли направен анализ? 5.АМ не е вече самостоятелна единица, а е част от Митническата структура на ЕС. За всяко закъснение или неизпълнение на превеждането на традиционнитге собствени ресурси се налагат санкции, които се заплащат от бюджета. 6.АМ работи с държавни организации и посолства на акредитирани страни, които са ситуирани в София. Контактите с тях ще бъдат много трудни. Служителите участват чрез тесните си специализирани знания в работата на работни групи и комитети на ЕК и на Съвета. Това не е да изпратиш някой на квартално събрание, за да дремне и се разнообрази.

12 юли 2012 г. 16:04:15 ч.
Niki

КАКВА Е ЦЕЛТА????????????????

7.Какво ще стане, когато се разбере неефективността на това преместване?За съживяването на даден район е необходимо да се работи по намиране на инвастиции за съживяване на икономиката, а не унищожаване на администрация в София за сметка на тепърва изграждане на такава в провинцията.

12 юли 2012 г. 16:49:01 ч.
elenagrimaldi

ЗАЩО?????????????

Защо е всичко това? В коя страна се правят глобални промени в период на тежки кризи? Колко ще струва на данъкоплатеца поредното недомислие?

12 юли 2012 г. 17:04:43 ч.
imperaet

ОТНОСНО МЕСТЕНЕТО НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

От 22 години се занимавам с оформянето, предпечата и отпечатването на всички видове митнически документи, сертификати, товарителници, акцизни документи и много други. Въпреки, че голяма част от тях се компютъризираха, все още се налага да се изготвят митнически документи, необходими за извършване на търговска дейност с други страни извън Европа. Често се налагат промени по тях, които са наредени от Европейският съюз и е необходимо да съгласуваме и извършим промените със специалистите от Главно управление Митници, от различните отдели. Преместването на Агенция Митница извън София, ще даде затруднение при контактите и уточненията на промените. Не всяка промяна довежда да добър резултат.

12 юли 2012 г. 19:54:17 ч.
jemile

Не е ли време!

Не е ли време вече да покажем нашето недоволство от случващото се в държавата ни!!!! До кога ще търпим да си правят с нас каквото искат???То не беше увеличаване на ток, парно, вода и какво ли още не, а сега и това преместване на администрацията.Не е ли ясно на управляващите, че няма да бъде нито евтино, нито рентабилно. Ще му се наложи на човек да си върши работа по институциите и ще обикаля из цялата страна.Що за простотия е това!!!! Не е ли безумие в тази криза и при днешната безработица да оставиш 5-600 служители без работа /имам предвид служителите от Агенция Митници/, защото напълно съм убеден, че ще са много малко тези които ще заминат за Русе.Дянков казва, че служителите имат избор.Какъв избор имат или да заминат или да останат без работа - това ли е избора.Човек се съгласява да промени по такъв начин живота си но там където отива обикновено му предлагат по добри условия /по висока заплата или длъжност/и всичко това става със съгласието на служителя, а не въпреки волята му.

12 юли 2012 г. 19:58:17 ч.
jemile

Не е ли време!

Безкрайно се надявам служителите от Агенция Митници да реагират адекватно докато е време и да покажат своето недоволство от случващото се.Безкрайно се надявам, че ще има хора, които ще ги подкрепят в тяхната борба.Време е вече безумието на един луд да бъде прекратено.

12 юли 2012 г. 20:38:00 ч.
lubeca

СПРЕТЕ ДА СИ ИГРАЕТЕ СЪС СЪДБИТЕ НА ХОРАТА!!!

Фанатичната ожесточеност която Симеон Дянков демонстрира по отношение на преместването на Агенция "Митници" в Русе, буди основателно безпокойство! Нежеланието да се обоснове пред обществото, какви са основанията и разходите по това безумие, както и по ред други злободневни проблеми в държавата, намирисва на тоталитаризъм! Нека доблестно да излезе на обществен дебат и да защити тезата си ако може.... Призовавам обществото да подкрепи хората в беда, защото ако не сме единни в отстояването на правата си, то сме загубени като общество и народ! Подкрепете служителите на Агенция "Митници" в техния протест, защото безумието на такива като него, ще ви засегне и Вас рано или по късно! Не виждате ли накъде вървят нещата!

12 юли 2012 г. 22:37:19 ч.
Maria

Къде е прозрачността?!

Считам, че вземането на такова важно решение за преместване на Агенция Митници, която е една голяма приходна агенция, следва да бъде взето след представянето на финансова обосновка от страна на Правителството. Не е ясна ползата от това преместване, липсва прозрачност. Оставаме с впечатлението, че се гонят лични икономически интереси.

12 юли 2012 г. 22:54:48 ч.
Моника

Категорично против!

За промяната на местонахождението на централната администрация на Агенция "Митници" няма никакви логични мотиви, но затова пък е сигурно, че ще бъде съпроводена с ГОЛЕМИ РАЗХОДИ, както и със силни сътресения в една от приходните администрации в държавата. Българският данъкоплатец трябва да бъде информиран, че реализирането на тази идея ще му струва СКЪПО, а резултатът от нея е крайно съмнителен, дори за жителите на Русе, които в момента се облъчват с обещания за съживяване на региона и намаляване на безработицата там. Покрай готвената промяна на местонахождението на централното звено на митниците, тихомълком се пробутват и съществени промени още в Закона за държавния служител и Кодекса на труда, с които се въвеждат важни изключения от принципи на трудовото законодателство. Предлагането на такива промени без предварителна широка обществена дискусия и внимателна преценка за тяхната конституционосъобразност, е скандално и говори много зле за вносителите на тези промени.

13 юли 2012 г. 09:58:59 ч.
Martina

Безидейност!

Свикнахме, че всяко решение на настоящия кабинет е предпоследно, но не можем да свикнем с пилеенето на средства, с пезперспективните идеи на някои представители на кабинета. Преместването на Агенция "Митници" в гр. Русе е алогично. 1. Преместването на Агенцията, чиято сграда е основно ремонтирана, с работещи системи, с работещ персонал (нека не забравяме, че семействата на този "персонал" едва ли са в Русе и..)ще усвои баснословна сума от бюджета (за редица пера няма средства, но за тази "кауза" има?!) 2. Русе е граничен град, но с др. държава-членка на ЕС, т.е. това не е коз! Каква е тогава причината именно за избора на Русе? Децентрализация няма да бъде постигната като се разруши една работеща структура с единствената цел да е извън столицата. 3. Щом с лека ръка се взима толкова мащабно решение, това значи, че правителството не уважава административните си кадри, експертите си. Уважаеми управляващи, три пъти мерете, един път режете!

13 юли 2012 г. 10:27:06 ч.
Starshel

Твърдо "за" преместването на Агенция "Митници"

Като служител в ЦМУ се надявам стремежът за спечелване на следващите избори и популизмът да не спрат решителността на г-н Дянков по отношение реформата в администрацията. Проблемът е, че покрай сухото гори и мокрото, и е възможно да си заминат наистина малкото качествени специалисти, а да се преместят стремящите се към облага финансови пиявици. Необходимо е да се промени не само местонахождението, а и цялата система на оценяване на държ. служигели. То трябва да става на база на реално свършена работа в подкрепа на бизнеса и установяване на правната рамка за извършването му, а не въз основа на брой интриги, актове на подмазвания и натягания и т.н. Как обаче да бъде променен субективният фактор? Редно е да се развиват качества и умения като езикови и компютърни умения, а не силен слух, зрение и обоняние.Няма да има качествена администрация, ако нагласата за започване на работа в нея са социални придобивки, бонуси, странични приходи или корупция.

13 юли 2012 г. 10:36:27 ч.
Ема

Децентрализация?

Всъщност думата "децентрализация" означава делегиране на повече права на местните структури, а не преместването на централните звена на държавната администрацията из цялата страна. Агенция "Митници" и Изпълнителна агенция "Морска администрация" и в момента имат такива структури. Това, че дадена администрация ще се премести в който и да е град не означава непременно, че ще се открият безброй нови работни места за местните хора. Напротив, пристигането на държавните служители в новия град с безработните си съпруг/и по-скоро би довело до повишаване, отколкото до понижаване на безработицата в района. Икономика се съживява с производство, а не с преместване на 300-400 човека от град Х в град У. Спрете да заблуждавате хората в съответните градове, че преместването на административна структура там мигновенно ще реши проблема с бедността и безработицата, защото това просто не е вярно. Подобно преместване ще струва твърде скъпо на всички нас!

13 юли 2012 г. 11:14:12 ч.
Rositsa

Пари хвърлени на вятъра!

Това е поредната глурост. Това решение на правителството е лишено от смисъл. Не е ясна ползата/няма такава/,няма икономическа обосновка. След като са решили да похарчат безумно много средства на данъкоплатеца, то нека да е за нещо наистина нужно. Има домове за изоставени деца и стари хора, които живеят в нечовешки условия, да пренасочат усилията си към тах, да похарчат парите за тах. С преместването на Центраното управление на Агенция "Митници" от София в Русе или на др. място ще се постигне единствено и само хаос. Администрацията ще спре да работи ефективно, ще бъде засегнат и бизнеса а да не говорим за многото хора, които ще останат без работа. Това ли е целлта? Какво правим? та това си изселване, /или в Русе или уволнен/това ли е правото на избор?! Нека да не позволяваме това безумие да се случи. Това е лудост. Днес едни, утре ще са други. Време е да се събудим и да започнем да се противопоставяме на безумията, които ни се случват едно след друго.

13 юли 2012 г. 11:22:47 ч.
skerefeyn

До Starshel

Съгласен съм, че трябва да се оценява реално свършената работа. Но в тезата Ви има няколко нелогични връзки: 1. Как преместването ще реши споменатите от Вас проблеми? Ако си отидат и "наистина малкото качествени специалисти", кой ще върши работата? Как ще се гарантира, че новопостъпилите хора, не го правят от желание за корупция. И колко време ще им трябва, за да почнат да вършат качествено работа 2. Социалните придобивки и бонуси са добър мотиватор и индикатор за добре свършена работа. Именно ако те и заплатите са достатъчно добри ще се избегне корупцията. Аз като данъкоплатец съм твърдо "за" да ги има. Навсякъде по света реформите почват от горе надолу. Тоест трябва да бъдат подменени ръководните органи, защото няма корупционан схема, която да не е под егидата на местния началник. И ако смениш служителите, а главата остане същата - схемата продължава да съществува

13 юли 2012 г. 11:49:45 ч.
Станимир

НЕЛЕПО И НЕПРОФЕСИОНАЛНО

Г-н Дянков каза:"Преместването на "Агенция Митници в гр.Русе, ще струва по-малко от 150000лв." Браво, браво, браво, какъв икономически ум !!!! На това може би ще повярва пет годишния ми син, но не и нормален човек със средна образованост. Все си мисля, че в тази сума няма да се вмести дори и преместването на покъщнината на десет семейства. Бих искал да попитам уважаемия г-н Дянков: Имате ли готовност да настаните децата на тези служители които се преместят, в дески градини, училища и университети ? Имате ли готовност, да осигурите на втория член от семейството на служителя работа по специалността му, или близка такава ? Имате ли готовност и средства г-н Дянков, да поемете разходите по преместването на служителите и техните семейства, както и да осигурите подобаващи, (не говоря за луксозни, а за напълно нормални жилища) за служителите и семействата им ? И насетне г-н Дянков, ще направите ли напълно одкрито и прозрачно, финансова и демографска обосновка на тази си "цветуща" идея.

13 юли 2012 г. 11:54:25 ч.
Ема

До Starshel

Уважаеми господине, нали не мислите, че с преместването на въпросните агенции в Русе и Варна младите, кадърни, некорумпирани, незанимавищи се с интриги, усмихнати и позитивни местни млади хора ще бъдат тържествено поканени да започнат работа? Моля, не живейте в такава заблуда! До сега, в годините на дългия преход ни прожектират един и същ филм - всеки нов ръководител назначава негови кадърни млади хора. Които освен кадърни са и послушни. Тъжното е, че всеки път това става под бурните аплодисменти на обществото. Знаете ли значението на думата "интерниране"?

13 юли 2012 г. 12:08:02 ч.
Станимир

НЕЛЕПО И НЕПРОФЕСИОНАЛНО

Уважаеми г-н.Борисов и господа министри от "ГЕРБ", Ние гласувахме за вас, ние Ви дадохме правото да управлявате държавата и да работите за благоденствието на народа. Преглъщаме всички увеличения и ценови удари, всички рестриктивни и недотам популярни мерки защото Ви вярваме. Уважаеми господа, моля Ви не връщайте тройната коалиция на власт с необмислени решения, гъделичкащи егото на един член на кабинета. България не е нито "Холандия", нито "Дания", нито която и да е друга страна в Европа. Когато стигнем половината от техния стандарт, няма проблем ще се местим всяка година ако е необходимо, щом това ще бъде угодно роду. До тогава помнете, идват избори след точно една година, а тя минава бързо. Нека да не позволим зорлем на другаря Станишев да стане министър председател, заради необмислените и необосновани решения на определен човек от сегашното правителство. Ние вярваме само на вас г-н Борисов, моля Ви не ни разочаровайте!!!

13 юли 2012 г. 12:53:21 ч.
Rositsa

ЧРД

ЧРД г-н Дянков, с пожелание за крепко здраве и в скоро време да се осъзнаете и да престанете с глупостите, които Ви идват на акъла за преместване на централните звена на държавната администрация и други налудничеви мисли, с които осъкатявате българския народ психически дори и физически!!! ЧРД

13 юли 2012 г. 13:16:57 ч.
elenagrimaldi

ЧРД

Честит рожден ден, господин Дянков! Казват, че с годините човек помъдрява. Пожелавам Ви го и на Вас!

13 юли 2012 г. 13:17:59 ч.
VIVA

ДЕБАТ

Господин Дянков, не предлагайте измененията в закона за обсъждане тук в интернет, а излезте на обществен дебат със служителите на тези агенции.Не се крийте в миша дупка,отпуски и тем подобни.Да обясните на децата на тези служители как майка им/баща им ще останат без работа или как се налага да оставят образованието си и приятелите си.И след като единствения Ви аргумент до момента е съживяване на района- Русе ли е най-зле икономически в цялата страна?!!??!??Защо не отидете в Монтана,Ботевград да видите за какво става въпрос?

13 юли 2012 г. 14:55:12 ч.
ayaaya

Аман от недоразумения

Объркахма малко новината - ей го коментарчето на правилното място А много ми е интересно защо Симеон Дянков не каже колко ще струва преместването на всичките сървъри на БИМИС(не ми казвайте, че няма да се местят - крайно несериозно е) и как системата ще функционира по това време и как в частност ще избегнем наказателната процедура за неспазване на задълженията свързани с Митническия съюз щото на онуй странно нещо така му е дошло да премести ЦМУ в Русе?

13 юли 2012 г. 14:58:07 ч.
maria19

бивш държавен експерт 1

В процеса на медийните разяснения по въпроса до момента (други не са ми известни)се посочва, че е проучен опитът на страни като Германия и Франция по изнасяне на дейности на администрациите от столиците в други селища на съответната страна. Факт е, че и в двете страни (а и не само тези две от ЕС - такъв е примерът и за Австрия) са сформирани центрове по компетентност по специфични теми от митническата дейност, които съобразно националните условия са разположени на централно (в столицата), регионално и/или местно ниво. НО и в трите упоменати страни, в съответното министерство на финансите, т.е. в столицата, съществуват специализирани дирекции или както там ги наричат, отговорни за митническата дейност - провеждане на политика, връзки и координация както с национални органи, така и със структурите на Европейската комисия, Съвет и т.н. По този критерий няма никаква прилика с действителността в България.

13 юли 2012 г. 15:03:06 ч.
maria19

бивш държавен експерт 2

Шапката на АМ ,т.е. на ЦМУ, е Министерството на финансите, но ЦМУ е структурата, която организира,ръководи, контролира и отчита дейността на митническата администрация, както и осъществява връзката с ЕК, други национални органи, митнически структури на по-ниско ниво и т.н. Хубаво е да се стремим към тези примери, но не е ли по-добре изравняването на практиките да започни от условия и стандарт на живот, социални придобивки и т.н., и едва след това да приложим практиките им в изнасяне на дейности извън София.

13 юли 2012 г. 15:07:54 ч.
Starshel

До skerefeyn

Съгласен съм, че социалните придобивки и високата заплата са добри мотиватори, но трябва да се поощрява също и професионалното и личностно развитие . В по-общ план, държавата от икономическа гледна точка е най-лошият мениджър: преекспонира се социалният ефект на държ. служба, отговорностите и заинтересоваността са най-размити или неопределено разписани…….Тъй като принципите на доброто финансово управление не могат да бъдат приложени в пълно измерение и една такава реформа е непопулярна и болезнена в социален аспект, едно преместване вероятно цели саморегулиране/наместване и самоочистване на организацията поради раздутия или несъразмерно разпределен щат. Вярно, че от една страна, става дума за човешки съдби, но не е лъжа, че много от тези „специалисти” се водят такива само защото не са успели да се реализират на свободния трудов пазар, останали са с години тук и на практика са деквалифицирани и демотивирани. Ние видяхме „истинските специалисти” при акцията на МВР в Свиленград …

13 юли 2012 г. 15:08:36 ч.
dominika

Каква ще е ползата?

Като че ли всички си мислят, че мястото ИА "Морска администрация" (ИАМА)е на морето. А знаете ли, мили поддръжници на преместването, че ИАМА има филиали и във Варна, и в Бургас, и в Русе и в Лом и експертите там си работят не от вчера.Няма лошо седалището да е във Варна, но как без структура в София ще се държи връзката с централната власт? Мисля, че не сме дорасли само по мейл да си свършваме работата. Ами връзките със струщтурите на ЕС, с който се работи? Или хората непрекъснато ще пътуват между Варна и София? А колко ще струва това на данъкоплатците - никой не казва.И каква въобще ще е ползата за работата на администрацията, т.е държавата? Или това не е важно?

13 юли 2012 г. 15:09:25 ч.
Starshel

До skerefeyn 2

Може да се помисли квалифицираните специалисти, които не искат да се местят, да бъдат първоначално привлечени като консултанти и да предадат опита на новите. Има и много възможности за обучение по линия на Института по публична администрация, програмите Митници 2013 и Фискалис 2013. Много е вероятно да възникне недостиг при кадрите и капацитета, но това прекалено се драматизира. Ако няма обаче реформа, реално пак напускат можещи хора поради липса на адекватно оценяване. Хубавото в случая, че се инициира такъв дебат и той има отрезвяващо действие за много колеги, които се мислят за незаменими. Общ проблем на българина е, че иска да получава огромна заплата без да си дава много зор и това като трудова психика и етика трябва да се промени наистина отгоре.

13 юли 2012 г. 15:10:40 ч.
Сони

Каква патетика!

Дами и господа от Съвета за административна реформа, бихте ли били по-възразителни като публикувате незабавно финансовата обосновка на законопроекта. Трудно е обаче да се вербализира лекомислието...обяснението за децентрализация в европейски формат е демонстрация на липсата на самоконтрол и самоограничаване. Спрете този груб и глупав фарс навреме! Подкрепям служителите на митническата администрация, протестът им е справедлив.

13 юли 2012 г. 16:02:39 ч.
Сони

Безумие!!!

А с работещите съпрузи/ги на служителите какво ще стане? Дали ще им осигурите същото заплащане и ниво в йерархията, децата им ще ги запишете ли в същите русенски елитни училища, а родителите им....?! Сега в Русе била най-добре работеща митница, а Шенген?! За Дунав мост 2 какво ще кажете...когато заработи ще стане най-натоварената, развита и ефективна гранична точка в БГ, бизнесът идва от запад, тогава през Дунав мост 1 ще мине някой румънец и руснак, и ... ще местим ЦМУ във Видин...?! Ами бизнесът, който все още го има..., неслучайно седалищата на големите фирми са в София, те са тясно свързани с митниците и НАП. Развийте туризма и селското стопанство, вместо да се подигравате с народа. Направете така, че младите и образовани хора да не бягат от България, а да живея и допринасят за развитието на тази малка и хубава държава. Ако имате излишни пари - раздайте ги, има много нуждаещи се, особено болните деца... Не съсипвайте и това което е останало...

13 юли 2012 г. 16:23:37 ч.
BiKey

Данъкоплатец

Обявено бе, че решение в посока преместване на структура на дадена държавна администрация или на цялата администрация от София в друг град на страната ще се вземе след като предварително бъдат направени съответните финансови разчети. Означава ли публикуваният проектозакон, че такива вече са направени и че резултатите по отношение преместване на Централното управление на Агенция “Митници” от София в Русе са приемливи за вносителя на проекта и отговарят на прогнозите, че ще са в рамките на 150 хиляди лева за администрация? Защо не са цитирани конкретни числа? Как ще убедите данъкоплатеца, че разходите биха били резонни? Отговорът на този въпрос не е без значение за всички нас, които плащаме данъци.

13 юли 2012 г. 16:38:06 ч.
jpopov

Коментар 1част

Проблемите изложени в голяма част от коментарите на колеги от АП са изключително точни и професионални. Те са напълно съпоставими и към проблемите, които би породило и при преместването на седалището на ИАМА от София във Варна. Да, разбира се, ние не можем да се мерим по финансови възможности с колегите, но все пак считам работа си за важна и смея да твърдя, я върша професионално и не ме е срам да изляза с името си. За това ще си позволя да направя един личен коментар. Считам, че структурата и функционирането на ИАМА е в духа на една модерна и работеща държавна структура. Това е потвърдено и с няколкото туининг проекта на администрацията през периода 2002 – 2005 г. за „Повишаване на административния капацитет“.

13 юли 2012 г. 16:38:51 ч.
jpopov

Коментар 2 част - Юлиян Попов

На база немалкия си опит в сферата на държавната администрация, твърдя, че това е една оптимална и напълно работеща структура базирана на важния принцип на разделение на властите с даване на оперативна самостоятелност на териториалните дирекции и запазването на координирането по между им, методическия и финансов контрол в шапката. В седалището на агенцията в гр. София се извършва и друга важна дейност за агенцията - международната дейност и работата по разработването на нормативни актове - защото именно София е най-удачното мястото за това поради близостта на всички институции имащи касателство към това.

13 юли 2012 г. 16:39:21 ч.
jpopov

Коментар 3 част - Юлиян Попов

Това са едни чудесни управленски лостове за провеждането на единни политики, за туширането на купищата лобистки интереси от една страна между Варна и Бургас и от друга между море и река и не на последно място един силен антикорупционен инструмент. Ако проблема, който търси решение с тази промяна, е да се даде още по голяма самостоятелност на териториалните структури, то това би било възможно единствено ако бъдат направени самостоятелни отделните регионални дирекции в гр. Бургас, гр. Варна, гр. Русе и гр. Лом, т.е. да се върне статуквото от преди 1999 г. или тъй наречените ДИК-ове – нещо което смятам, че нито един разумен администратор и управленец не би желал да се случи…

13 юли 2012 г. 16:40:03 ч.
penka ivanova

Какъв е смисъла?

И как точно ще се подобри работата на ИА "Морска администрация", когато бъде преместена във Варна? Тя и сега е достатъчно децентрализирана - има звена в Русе, Лом, Варна и Бургас - които извършват конкретната дейност. В София са разположени основно методологичните и международни функции на агенцията!!! Как точно ще се намали безработицата - като наемат нови служители във Варна, а тези в София останат на улицата? Къде е намалението? Просто се променя географското понятие!! Как експертите ще се участват в междуведомствената дейност и в работни групи, когато са във Варна, а всички институции, от които зависи работата им - са в София? Как може никой да не си дава сметка, че администрацията няма да работи месеци наред, след това "подобрение на работата"?

13 юли 2012 г. 16:40:03 ч.
jpopov

Коментар последен - Юлиян Попов

И не на последно място искам да отбележа, че когато се прави промяна касаеща личния живот на хората е редно да се направи едно доста по-широко обществено обсъждане – защото нямам нищо по-ценно от един щастлив и осмислен човешки живот. На всички колеги желая успех

13 юли 2012 г. 17:06:04 ч.
Dobril.Nenov

решението е емоционално взето

В КРАЙНА СМЕТКА, КАТО СЕ ТЕГЛИ ЧЕРТАТА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ В РУСЕ ЩЕ СТРУВА ПОНЕ 15 000 000 ЛЕВА. ТОВА СЕ ЗНАЕ ПРЕКРАСНО, ПОРАДИ КОЕТО ЗА СЕГА СЕ МЕСТИ САМО АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - ЗА ПОВЕЧЕ ПРОСТО ПАРИ НЯМА. АКО ТЕЗИ 15 МИЛИОНА СЕ ПОХАРЧАТ КАТО ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ОНЕЗИ ФИРМИ, КОИТО ЩЕ ОТКРИЯТ 500 РАБОТНИ МЕСТА В РУСЕ - ЕФЕКТЪТ ЩЕ Е ДВОЕН И ДЪЛГОТРАЕН. МЕСТЕНЕТО НА МИТНИЦИТЕ В РУСЕ Е ВСЕ ЕДНО, АКО МИ СЕ СКЪСА ПАНТАЛОНА И МИ СЕ ВИДИ БЕЛЬОТО - ДА ЗАКРИЯ ДУПКАТА С ПОРТОФЕЙЛА СИ, А НЕ ДА НАБЕЛЕЖА МЕРКИ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ПАРИ И ЗАКУПУВАНЕТО НА НОВ ПАНТАЛОН.

13 юли 2012 г. 17:08:15 ч.
Ivan

А какви ще са последствията?

Ако беше направена оценка на въздействието на подетите промени, щеше да стане ясно, че за Изпълнителна агенция "Морска администрация" преместването на добре работещите и стиковани дирекции от София където и да е другаде, предвид естеството на работата им (международна дейност и финансов контрол), ще доведе до сериозни последици върху дейността на агенцията като цяло. От една страна, работата по проекти с европейско финансиране ще бъде блокирана за неопределен период от време, като на този етап става дума за вече стартирали и пред стартиране проекти, което пък на практика означава несъмнено отпадане от тях и съответно неусвояване на европейски средства. От друга страна, ситуирането на ръководното звено там, където лобиските интересни са силно представени ще създаде предпоставки за корупция и сериозна липса на прозрачност. Не на последно място, този необмислен и неподкрепен експеримент ще се случи в условията на тежка финансова криза.

13 юли 2012 г. 17:10:29 ч.
Gerrychka

Докога ще си играете с нас????

ЧРД г-н Дянков, надявам се да помъдреете и да престанете с безумните идеи които твори Вашата главица. Докога ще си играете със съдбите на хората, докога ще тормозите служителите си по този грозен начин?? Взехте ни трудовия стаж, взехте ни отпуските а сега и искате да ни откъснете от семействата, приятели и от града в който живеем. Засрамете се бе хора, спрете!!! Дайте тези пари на детските градини, надомове за сираци, на старческите домове, за пенсии ако щете дори!!! Защо трябва в тази криза да се трошат безумно много пари? Явно прищевките на министъра ни са много важни и вместо да се гледа за хората ти ще ги тъпчат още и още и още. Е, стига вече!!!!

13 юли 2012 г. 17:46:31 ч.
skerefeyn

До Starshel

Съгласен съм с много от нещата, които казвате. Но решението не е преместване. За всяка от болежките в системата, които описахте би трябвало да се измисли решение, което е конкретно за нея. Преместването на структурата в никакъв случай няма да действа като панацея, а ще има меко казано неясен резултат. Особено когато основния аргумент да се направи, е да се вдъхне живот в изоставащ район. Единствения начин това да стане е да се изгради инфраструктура и примерно данъчни облекчения за фирмите в района, а не като се местят институции.

13 юли 2012 г. 18:33:57 ч.
c3434

Гражданин

Първо искам да засегна първата част на законопроекта, която касае всички администрации. С промените в Закона за държавния служител и Кодекса на труда се дава възможност на административният ръководител да прекрати служебните / трудови правоотношения със служител, който не заяви свото съгласие за преместването в 30 дневен срок. Тук искам да задам въпроса, какво се случва със служителите, които са по майчинство. По така предложените текстове те също следва да останат на "улицата" без работа. В мен буди съмнение конституцонната законосъобразност на текстовете. Нима всички служители в дъжавната администрация нямат конституционно определено право на труд, с всички установени права на защита при неговото нарушаване. Тези текстове не касаят само двете администрации в проектозакона за изменение, а всички бъдещи администрации, които ще бъдат преместени. Някои от вносителите на тези промени помисли ли за безработните в София, които ще се регистрират в бюрата по труда, на които Вие г-н Дянков ще

13 юли 2012 г. 18:56:19 ч.
c3434

Гражданин

трабва да подсигурите изплащането на обезщетения. На второ място е преместването на Централно управление на Агенция "Митници" в Русе. При детайлно разглеждане на портала за обществено обсъждане Ви самите от министерски съвет имате изискване за финансова обосновка на проекто измененията, към настоящото аз финансова обосновка не виждам. Уважаеми господин председател на съвета по административна реформа г-н Дянков, бих те ли предоставили на нас обикновените данъкоплатци колко от данъците ни ще похарчите за това безумие. Доколкото се запознах с устройствения правилник на агенцията, тя няма само счетоводство и правни консултации. Напротив има лаборатория, разузнаване и разследване, тарифна политика, режими и процедури - т. е. специализирана администрация, а не само обща, както самия Ви заявихте по телевизията, ох щях да забравя г-н Дянков, че май има и дирекция "Акцизи", за която Вие май не знаете, то нали " митницата е по границите". То тази специализирана администрация въедно с общата е

13 юли 2012 г. 20:56:14 ч.
Krebs

Каква е целта?

Уважаеми коментиращи, всеки един от вас задава резонния въпрос за семействата и бита на преместващите се. Не ви ли хрумва, че целта на Идеолога не е да направи живота на служителите в ЦМУ, респективно ИАМА поносим, да не говорим за нормален. Целта е администрациите максимално да бъдат разчистени от старите и компетентни кадри. Да компетентни, защото аз работя в системата на митниците от 1994 г. и се гордея със свършената от мен работа, от международното признание към постигнатото от мен и моите колеги. Тъй като логика в това преместване няма, считам, че мотивите на Идеолога са лични и користни.

13 юли 2012 г. 22:59:28 ч.
desits86

КАК НЕ ВИ Е СРАМ

Нямам думи да опиша за тези игри и пари които се въртят на наш гръб.Дянков така ще се обърна към теб,не те ли е срам да разделяяш хората от семействата им,от домовете и приятели им.Реално погледнато защо тези на горните етажи не вземат да се върнат по родните им места,защо ще махате хората.Аз подкрепям служителите от Агенция Митници дано да им дойде акъла на някои хора и хората да останат тук в СОФИЯ,тук им е мястото.АЗ СЪМ С ВАС

14 юли 2012 г. 00:09:47 ч.
ami

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Основният мотив, който се излага във връзка с преместването на седалището на ИАМА от София във Варна е административната децентрализация на агенцията. Но структурата на агенцията е създадена именно на този принцип. Агенцията винаги е имала подразделения - териториални звена във Варна, Бургас, Русе и Лом. Тези структури са създадени именно да с близко до морския бизнес. Считам, че преместването на централата на ИАМА във Варна по никакъв начин няма да улесни морския бизнес. Цялата оперативна дейност на ИАМА е знесена в нейните териториални дирекции, а в централата е насочена работата по три направления - изменение и допълнение на нормативни актове, международна дейност, работа с институциите на Европейския съюз, проекти и координация на териториалните поделения.

14 юли 2012 г. 00:17:30 ч.
ami

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Предвиденото преместване на дирекциите от централата на ИАМА ще забави и затрудни работата между агенцията и първостепенния разпоредител с бюджетни кредити - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За бизнеса, който иска да работи при прозрачни условия - централата на ИАМА трябва да се намира в София. Така тя ще бъде както е в момента до реалните властови центрове на Република България. В противен случай миистърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще загуби контрола върху един цял отразъл какъвто е вдоният транспорт. Централат на ИАМА в София се явява неутрално звено между двата големи черноморски града Варна и Бургас и речните градове Русе и Лом.

14 юли 2012 г. 00:25:57 ч.
ami

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

При преместване на служитлите от централата на ИАМА ще бъдат разформировани създадени и работещи екипи от експерти в различни области на водния транспорт. Неизбежното изготвяне и съгласуване на писмени документи от няколко специализирани звена на администрацията ще наложи ежедневно движение на експерти, деловодители и куриери между двата града. Предвид необходимостта от осигуряване на непрекъснат режим на работа на информационните системи преместването на съръри и прилежаща техника ще разстрои работата на всички звена на морскат администрация за дълъг период от време. ще се усложнят и оскъпят координацията и взаимодействието с другите централни ведомства.

14 юли 2012 г. 10:20:11 ч.
Oksi

Криворазбраната децентрализация

Г-н Дянков първо да се запознае с какво точно се занимават митниците!Този ресор той си го избра лично, ама за 3 години не му стана ясно поне това. Криворазбраната децентрализация започна да се пише. Модерното управление търси начини да мотивира, квалифицира, стимулира и задържа персонала си. То е ясно, че да унижиш някай е най-лесното нещо - създаваш един абсурден законопроект и готово. Нормалните хора търсят как да компенсират служителите си в случай на преместване, за нашего правителство това си е вече основание да те махне даже и без да те предизвести! Незная по начина, по който се третират държавните (а може би не само държавните)служители дали имаме аналог в света...

14 юли 2012 г. 11:19:59 ч.
yana_velina

преместване на агенции

Като служител на министерство, работата с Агенция Митници би била много по-трудна ако тя не се намира в София. Същото се отнася за всяка друга агенция, моято бъде преместена от София. Сега и гражданите и служители ще трябва да пътуват (и последните с разходи за командировки) между градовете.

14 юли 2012 г. 12:02:07 ч.
maria19

не прибързвайте, господа законотворци!

Уважаеми г-н министър, уважаеми законотворци, не предприемайте действия само напук и само защото многократно вече декларирате, че до есента митниците ще бъдат преместени в Русе. Проявете разум, разчепкайте всички възможни последици от едни такива действия, убедете данъкоплатците, че разходите биха били оправдани и че не гоните користни цели за облагодетелстване посредством тези разходи на потенциални заинтересовани от изпълнение на въпросното преместване. И моля, посочете поне една държава членка на ЕС, в която централата на митническата администрация отстои на 300 км от столицата (не че километрите са от значение в случая).

14 юли 2012 г. 13:15:24 ч.
г-н никой

разделяй и владей

поредното активно мероприятие към обществото.да разделим нацията като противопоставим различните групи.чиновниците "безделници" с големите бонуси,лекарите алчни,фармацевтите мошеници,еколозите рекетьори и т.н. какви обосновки и логика търсите уважаеми.на кой му пука? дезинтеграция на нацията му е майката и да жевее 1000 летния ГЕРБ.

14 юли 2012 г. 13:39:12 ч.
elenagrimaldi

Дянков и неговите идеи

Господин Дянков, четох за вашата любима икономическа теория - тази на Йозеф Шумпетер за съзидателното разрушение . Разрушаването на администрацията на АМ с преместването и в провинцията никак не е съзидателно, а просто малоумие(извинете, че ползвах Ваш израз).

14 юли 2012 г. 13:49:31 ч.
Дони

Необходима е предвидливост!

Уважаеми реформатори, държавата съществува чрез законодателната си власт. Законите пък са автентични актове на ОБЩАТА ВОЛЯ. Какво налага децентрализацията на администрацията?! Необходимост, очевидна за всички!!!! Или прокарване под името на закон на пристрастен декрет, насочен към частен интерес, наречен обществено благо...Впрочем, по какъвто и начин да е възложено това важно поръчение, от голямо значение е да се ограничи неговата продължителност. Извод, направен от съществуващото към възможното, е добър !

14 юли 2012 г. 17:20:40 ч.
mari

кому е нужно това???

До сега се говори само за децентрализация на администрацията, за малкото пари които би струвало това. А давате ли си сметка господа властимащи, че не става въпрос за преместване само на 300 бюра и някаква си техника, а за 300 човешки съдби? Някой интересували се от тяхното мнение или само ги използва за подигравка? Дали си давате сметка за напрежението и хаоса които създадохте? Спрете това безумие и дайте шанс на здравия разум!!!

14 юли 2012 г. 18:05:50 ч.
gilbert

Докога ще продължава тази гавра?

Проблемът с безработицата в провинцията не може да се реши с преместване на държавни служители. Трябва да се създават нови работни места като се стимулира бизнеса и производството. Огромните разходи по преместването ще са за сметка на данъкоплатците, колкото и да продължава г-н Дянков да лъже, че преливането от пусто в празно няма да струва нищо. Уважаеми властимащи, разберете най-после, че вие работите за гражданите, а не те за вас. Спрете да се подигравате с хората и да ги използвате за лични цели! С тези си безумия не само ще разбиете живота на няколко стотин семейства, но ще оставите администрацията без професионалисти и за пореден път ще направите така, че България да изглежда смешна и жалка. Проявете разум!!!

14 юли 2012 г. 18:20:46 ч.
perfecto07

Дянков - нарицателно за некадърен финансов министър

Недоразомението, наречено Дянков, отново хвърли в оркестъра всички мислещи хора. Първо - как може смело и безотговорно да твърди, че посредством държавна администрация ще създава работни места и икономически просперитет? Монка, прочети дебелите книги! Второ - явно психиатрите трябва да се самосезират - Дянков ще блокира дейността на митниците поне за три месеца. Трето - 150 000 лв би струвало преместването на една средно голяма фирма с около 70-80 служители. Преместването на Агенция митници ще струва с няколко нули отзад. Четвърто - Дянков не е запознат с дейността на подчинените му ведомства. Това е похвално - министър от ново поколение. Пето - защо това нещо, наречено Дянков не премести в Русе само Министреството на финансите - тъй и тъй той успя да превърне тази институция в абсолютно ненужна. И като мести министерството да си вземе и Ваньо Танов, защото Ванката е най - неграмотния директор на Агенция митници към днешна дата.

14 юли 2012 г. 18:22:13 ч.
Rositsa

Питане???

Обезщетение колко г-н Дянков ще плати държавата на хората, които ще останат принудително без работа и ще заведат дела /а вярвайте, че това ще се случи/в Европейския съд по правата на човека срещу дискриминационната поправка в закона за администрацията? Второ питане: ако в Агенция "Митници" работеха хора от ромски произход, които не желаят да сменят местоработата, респективно местожителството си щяхте ли да имате смелост да направите тези промени??? И третият ми въпрос е защо не сте толкова смел и решителен при решаването на един много наболял проблем, който би струвал "под 150 000 лв.", а именно циганското гето на входа на гр. София. Гледка на която се наслаждават европейските граждани при влизане през ГКПП Калотина. СРАМ

14 юли 2012 г. 18:55:08 ч.
lubeca

Достатъчни ли са ви толкова мнения против?!

Господа управляващи, Господин Дянков, достатъчни ли са ви толкова мнения тук, които до едно са негативни към законопроекта който сте изложили за обществено обсъждане? Съобразете се с становищата на хората и експертите, които са изложени тук, и оттеглете с достойнство това мъртвородено недоразумение! В противен случай, хората които искате да съсипете ще се използват всички средства за да се защитят! Бъдете сигурен в това! Когато има съпротива срещу безумните ви идеи, това не означава, че сте на прав път, а означава че безумието на експериментите ви с държавата и с хората които и служат е стигнало такива пропорции, че вече заплашва националната сигурност и нарушава конституционните права на хората!!!

14 юли 2012 г. 18:56:21 ч.
elenagrimaldi

КОЛКО???????

Какви 150 000 лева, бе хора. Дянков, в Университета в Питсбърг само до 150 000 ли смятахте? А дори и толкова да са!!! Господин Дянков, аз като данъкоплатец не съм съгласна да се хвърлят пари за недомислия. Къде са икономическата и финансовата обосновка на мероприятието? Дали е правен анализ за резултата и последствията от него. Ние в университетите в София тези работи сме ги учили!!!

14 юли 2012 г. 19:07:21 ч.
Човек

Дошло ли е време разделно?

Г-н Борисов, С дълбоко уважение към Вас и със страх за бъдещето на България бих искала да ви попитам - г-н Дянков ли е е най-големият специалист в областта на митническото и акцизното законодателство, та когато са поставени на карта приходите в държавния бюджет, не се вслушвате в гласа на професионалистите, а в гласа на Дянков? Той явно би искал да остане в най-новата българска история с прозвището "Дянков-Българоубиеца" , но ние, хората, които преди 3 години повярвахме във Вас, бихме искали да завещаем на бъдещите поколения "Борисов-съзидателя". Ние, хората, които служим на държавата, вярваме във Вашия здрав разум. Веднъж вече гласувахме за Вас - дайте ни мотив да го направим и втори път!

14 юли 2012 г. 19:16:15 ч.
gilbert

Лично обръщение към г-н министъра Дянков

Г-н Дянков, направете си труда най-после да се запознаете с дейностите на администрациите, които сте възседнали и разрушавате. Как управлявате нещо, като не знаете какво е то? Ако Вие, като министър на финансите, не сте наясно със структурата и дейностите на Агенция "Митници" - едната от двете приходни администрации в държавата, може би трябва да работите нещо друго. Спрете да пробутвате налудничави недомислия! Срам ме е от Вас!

14 юли 2012 г. 19:53:38 ч.
maria19

Лично обръщение към г-н министър Дянков 2

Г-н Дянков, изявленията Ви по отношение дейността, извършвана от централното управление на АМ, красноречиво говорят за това колко непозната всъщност Ви е тази дейност. Изгледах отново интервюто с Вас, излъчено от БНТ на 4 юли 2012 - в частта функции на митниците коментарите Ви са меко казано жалки. Или обиждащи администрацията, зависи кой как ги възприема. На мнение сте, че капацитет няма да бъде изгубен? Припомнете си, когато е нужно - експертен капацитет се изгражда, условие за което на първо място са години работа, но също така са необходими и експерти, от които да се черпи опит. И понеже задавате въпрос в интервюто - не, не се считам за венчана за тази работа.

14 юли 2012 г. 20:47:33 ч.
Дейзи

Пирова победа

Г-н Дянков, на чии интереси служите? Вие знаете ли колко бедно живеят гражданите на Република България?Знаете ли с какви пенсии са оставени да изживеят старините си нашите родители?Знаете ли, че за да нахраним децата си и да им осигурим прилично образование гладуваме и износваме дрехи от преди 10-20 години?Знаете ли, че се молим господ да ни дари със здраве, защото нямаме пари нито за лекарства, нито за изследвания, нито за лекари? Знаете ли, че в българските болници няма апаратура за елементарни изследвания? Знаете ли, че няма достатъчно кувиози за новородените? Знаете ли, че няма пари да бъдат изградени приюти за бездомните кучета, където да чакат своите осиновители? Знаете ли, че ромите живеят по-зле и от бездомните кучета? Знаете ли, че тези хора не живеят в тухлени къщи, а в картонени?Знаете ли, че има български граждани, които живеят по тротоарите, защото са лишени от конституционното си право на труд? Още ли искате да хвърлите парите на тези хора срещу вятъра?

14 юли 2012 г. 22:03:46 ч.
Sharkova

Цената на "реформата" 1

Министър Дянков стартира административна реформа чрез преместване на централните управления на администрациите от София в други градове на страната. Целта – нови работни места и икономически растеж. Какво ще струва това във финансов и икономически аспект обстойно и много обосновано беше описано в писмо до министър – председателя, председателя на Народното събрание, омбудсмана на Република България и др. Какво ще причини в социален план, също беше споменато. Искам да поговорим за една друга цена, която ще трябва да се плати за провеждането на тази реформа и да си отговорим на въпроса – Заслужава ли си?

14 юли 2012 г. 22:04:20 ч.
Sharkova

Цената на "реформата" 2

Заслужава ли си реформа, която се прави чрез потъпкване на кодекси, закони и основни принципи? /Например: конкурсния принцип залегнал в закона за държавния служител или принципа за стабилитета на същия този държавния служител/. Заслужава ли си реформа, която нарушава правата гарантирани ни от Конституцията на Република България?/ Правото на достоен живот, правото на труд, правото на избор./ Заслужава ли си реформа, която се прави с цената на грубо погазване правата на бременните и майките с малки деца?

14 юли 2012 г. 22:04:48 ч.
Sharkova

Цената на "реформата" 3

Никоя реформа не си заслужава тази цена, още по – малко точно тази „реформа”! Защото ако допреди седмица си мислех, че ще платим огромна цена за постигане на съмнителен резултат, то сега съм убедена че ще платим убийствена цена за пагубен резултат. Защото истинските реформи се вършат от доблестни, честни и компетентни хора в името на всеобщото благо, а тази се прави единствено и само за политически цели /спечелване от провинцията на няколко гласоподаватели в повече/ и се провежда от аморални, страхливи и недостойни същества.

14 юли 2012 г. 22:05:31 ч.
Sharkova

Цената на "реформата" 4

Случващото се касае не само Агенция „Митници” и Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Скоро всички централни администрации ще бъдат засегнати от готвените промени в Закона за държавната администрация. „Централното управление на всяка администрация се нарича централно именно защото е част от централната власт на държавата. Централните управления имат за цел да ръководят работата на администрацията, да управляват и контролират процесите в нея, да осигуряват методологията на работата и да координират дейността на териториалните структури, да дават предложения за законодателни промени. В тази връзка водещият критерий къде ще бъде местонахождението на централата са хоризонталните връзки, които централните управления имат помежду си.

14 юли 2012 г. 22:06:04 ч.
Sharkova

Цената на "реформата" 5

За да работи в синхрон държавната администрация трябва да си взаимодейства на централно ниво, а не всяка администрация да работи сама за себе си. Ефектът от подобно начинание би бил затрудняване на функциите на централните управления на администрациите, превръщане на централните звена в обслужващи звена на териториалните структури по места и обезличаването им. Отнемане на правомощията им и загубване на смисъла от съществуването им. И в крайна сметка до дестабилизация на държавата.

14 юли 2012 г. 22:06:25 ч.
Sharkova

Цената на "реформата" 6

Преместването на централните администрации би довело до пълна подмяна на служителите, които досега са работили в тях с нови и неопитни и хора, които няма да бъде достатъчно да имат завършено висше образование, но ще трябва и много бързо да се превърнат във високо квалифицирани професионалисти подпомагащи работата на териториалните структури, даващи им компетентни указания и управляващи изпълнението на функциите им.

14 юли 2012 г. 22:06:52 ч.
Sharkova

Цената на "реформата" 7

Тази реформа не е удар само по администрацията и нейните служители. Това е удар по управлението на държавата, което в един момент ще стане неконтролируемо, но ще бъде твърде късно за връщане назад. И тогава няма да има никакво значение колко работни места са открити в съответните градове или колко гласоподаватели са спечелени за поредните избори, защото няма да има държава, а само територия населявана от хора, които незнайно защо все още се наричат с името българи.

14 юли 2012 г. 22:07:31 ч.
Sharkova

И в заключение

Колеги, „революционният момент настъпва тогава когато масите не искат повече да бъдат управлявани, а управляващите не са в състояние повече да управляват.” „Обединението прави силата”! А какво би означавало обратното и чии интереси обслужва то?” /Гергана Симеонова/

15 юли 2012 г. 10:03:55 ч.
Jane_Doe

Наистина, каква е целта?

Г-н Дянков, искате да постигнете сътресение в Агенция "Митници"? Да? Тогава имате перфектен план! За перфектно сътресение! А замислихте ли се поне за миг до какво ще доведе това сътресение? Оставете настрани назначаването на интелигентните и кадърни русенски младежи на местата на градените с години експерти, които няма да се преместят в Русе! Помислете професионално! По-горе бе споделено впечатлението, че се гонят лични икономически интереси. Дали не е така? Защото иначе погледната идеята е безумна! Г-н Дянков, осъзнайте се!

15 юли 2012 г. 12:05:48 ч.
Иван

Малко числа:

В периода 2003-2004 г. държавата събра на едно място централата на митниците с помоща на над 10'000'000 лева. толкова са необходими за приспособяване на нова сграда. Колко ли ще струва преместването на сървари за милион?!? Колко ли ще струва преместването на акредитирана хим. лаборатория с апарати за милиони?!? Това се прави от специални фирми чиито услуги са "златни" (просто толкова си струва). Т.е. още няколко милиона

15 юли 2012 г. 12:59:03 ч.
Иван

Още една сметка:

Независимо от това кой ще работи в Русе (софиянци или местни) факта, че управлението на митниците е извън София ще струва 1'000'000 лева годишно. Това идва от командировките до столицата на 7-8 служителя всеки ден. Освен това всеки ден 3-4 служители летят до Брюксел (това не е удоволствие), което става през София и ще коства още пари. През Букорещ ще е още по скъпо. Наемите за помещенията В Русе (по 3-4 евро/м2) са другото сериоззно перо за милиона....И ВСИЧКО ТОВА ЗА КЪКВО?!? ДО СТЪРШЕЛ: Искрено се надявам да не си от уважавания вестник "Стършел".

15 юли 2012 г. 14:10:03 ч.
студент

А софийските студенти?

Г-н Дянков, като мотив за преместването на Агенция "Митници" в Русе изтъкнахте това, че в Русе има университет и трябва да се даде възможност на русенските студенти да работят там - не казвам в родния им град, защото не всички са от Русе. В същото време трябва да Ви напомня, че в София има Университет за национално и световно стопанство, в който годишно се подготвят около 4 000 икономисти, юристи и специалисти по информационни технологии; Софийски университет, в който се подготвят специалисти по същите специалности; Нов Български университет, отново с тези специалисти, а също и Технически университет. Не е ли дискриминация толерирането на студентите от един университет за сметка на студентите от няколко други университета? Не сте ли и Вие възпитаник на УНСС или не сте доволен от нивото на преподаване там? Вярвам, че ще вземете правилното решение и няма да противопоставите едни срещи други студентите от различните университети!

15 юли 2012 г. 15:06:14 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно

Г-н Дянков, защо искате да взимате решения, които касаят 600 човека (служителите на Агенция Митници) без да вземете предвид тяхното мнение? Защо досега не сте се срещнали с тях очи в очи, за да им обясните как седят нещата? Защо не изтъкнете какви са доводите ви за това решение, което не е в полза на никого? Защо не представите разчета за финансовите средства, които ще се изразходят за преместването на една изключително добре работеща държавна структура на 350 км от столицата? Защо като казвате, че работата на митниците е по границите, не вземете предвид факта, че Агенция Митници има териториални звена абсолютно навсякъде, където се изисква и където е необходимо? На 21.06.2012 г-н Борисов каза, че местенето на НАП няма да се осъществи, защото няма финансови средства. Отложи се и размяната на сградите на Столична община и Министерство на земеделието с аргумента, че ще се струва милиони...Как така преместването през няколко преки ще струва милиони, а преместване на 350 км ще е евтино?

15 юли 2012 г. 15:15:13 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно 2

Агенция Митници работи отлично, слюужителите й са изключително добри специалисти с много специализирани познания. Тези познания се изграждат с години! С преместването Вие ще направите така, че да напуснат всички добри специалисти, изграждали опит с години и да постъпят на работа може би млади, но хора без опит, без познания, без абсолютно нищо от необходимите изисквания за заемане на длъжност в Агенция Митници. За да навлезе в работата един току що завършил студент, са необходими години. Какво ще стане докато новите служители - РУСЕНЦИ навлизат в работата? Кой ще плати глобите за забавяне на изпълнението на изискванията на ЕС? Кой ще дава методическо ръководство на служителите по митници? Най-малко 90 % от всички началници и експерти ще напуснат! Всеки ден в официалния вестник на ЕС има промени, които касаят митниците, кой ще ги прилага? Защо искате да направите така, че една от най-добре работещите администрации в България да спре работа?

15 юли 2012 г. 15:20:58 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно 3

За юли месец Агенция Митници отново е преизпълнила плана за приходите. Знаете ли защо, г-н Дянков? Защото служителите на Агенция Митници работят, защото са много добри специалсти, защото работят с чувство за дъл, с отговорност! С преместването на Агенция Митници ще се блокира работата за много дълъг период от време. Защото няма да има специалисти, защото няма да има комуникация, защото всеки ден се ходи на работни групи в ЕС, с европейски специалисти, на работни срещи със служители от други ведомства. В Русе летище няма, те трябва да пътуват до София всеки ден, за да летят за Брюксел, за да работят в името на БЛАГОТО НА БЪЛГАРИЯ, за да може България да е в списъка с държавите, които изпълняват срокове, задължения, а не в черния списък на държави, които не спазват срокове, защото няма ефективно работеща администрация. С едно преместване на Агенция Митници, ще настъпи хаос, ще се стигне до блокиране работата на всички звена.

15 юли 2012 г. 15:32:30 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно 4

Тук не става въпрос за някаква си обща администрация, а за специализирани звена, като Акцизи, Разузнаване и разследване, като Режими и процедури, като Тарифна политика, като Лаборатория. Знаете ли колко знания и опит са необходими, за да работят добре тези дирекции? А те в момента РАБОТЯТ ДОБРЕ! За това говорят сами цифрите от събраните приходи, не говоря празни приказки! Защо искате да съспипете 1 работеща държавна структура? И то не обикновена държавна структура, а ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ПРИХОДНИ АДМИНИСТРАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Знаете ли какво ще стане като напуснат 90% от служителите на Агенцията? Тя просто ще спре да функционира! Служителите са изградени специалисти с години опит! Как така с лека ръка казвате на служители с по 10-15 години стаж, че са уволнени, защото не искат да сменят града, в който живеят? Да си държавен служител означава да спазваш законите на Република България, да те защитава държавата в правото ти на труд, както ти защитаваш само и единствено държавния интерес!

15 юли 2012 г. 15:42:08 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно 5

Вие г-н Дянков казвате, че работата на Агенция Митници е по границите. Да, така е! Но нали в момента по границите има работещи служители, защо трябва служителите от ЦМУ да отидат на границата? Те осъществяват методическо ръководство на регионалните, на териториалните звена, знаят езици, високо образовани са, представят България на работни групи в Европа. Осъществяват комуникация и взаимодействат с всички държавни структури в република България. Това как точно ще става от Русе? И защо трябва да става от там? Колко ще струват всекидневните пътувания на служителите, за да могат да защитават държавния интерес, да може Агенцията да работи ефективно? Защо искате ЦМУ да бъде далече и от Министерство на финансите, под чиято шапка е? Или ще преместите Министерство на финансите в Свищов, където се подготвят бъдещи финансисти и икономисти? Освен това по вашата логика, че работата на Агенция Митници е по границите, работата на Агенцията по горите е близо до горите...

15 юли 2012 г. 15:52:10 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно 6

Работата на Изпълнителна агенция по околна среда е близо до околната среда, а не на бул. Цар Борис в София, мястото на Изпълнителна агенция по лозата и виното е при лозята, а не в София, работата на Министерство на земеделието е близо до земеделците, а не да се налага земеделците да пътуват до София, когато искат да получат субсидии например, до Държавен фонд Земеделие и до Министерство на земеделието и храните, работата на Министерство на регионалното развитие е в сърцето на регионите, дори може да се раздели на две или три части с оглед по-голяма ефективност, а не да е в центъра на София...., а мястото на Министерство на икономиката и енергетиката е при икономиката, при енергетиката, а не на жълтите павета... Скъпи държавни служители, подкрепете служителите на Агенция Митници, които в момента са нарочени да участват в един експеримент, който е абсолютно необоснован и 100% ще е ненефективен! Защото утре Вие ще участвате в подобен експеримент!

15 юли 2012 г. 16:02:13 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно 7

Казвате, че искате да разиете икономически град Русе и региона. Чудесна идея! Но това става с производство, с инвестиции, с нови заводи, с икономика, а не с преместване на една държавна струкура и служителите й от град А в град Б. Представете си, че например служителите решат да се преместят в Русе...Кой ще плаща НАЕМИТЕ за апартаментите, в които трябва да се настанят със семействата си? Кой ще осигури РАБОТА на техните СЪПРУГИ/СЪПРУЗИ? Тук те може да са признати специалисти, в области, в които в Русе просто няма как да бъдат! Или ще разделите служителите на Агенция Митници от семействата им, от децата им, ще ги обречете на глад и мизерия? Как със заплатата си държавният служител от Агенция Митници, който реши да се премести ще плаща наем, и ще издържа цялото семейство? Защото за съпруга/съпругата гарантирана работа НЯМА! Така ли стимулирате служителите, като им създавате допълнителни разходи, като ги разделяте от семейства, от деца, от приятели?

15 юли 2012 г. 16:10:27 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно 8

Така ли ще се борите с безработицата в Русе, като закарате там още 500 или дори повече безработни? Или ще намерите работа на 500 русенци, за сметка на 500 души, които ще останат без работа в София и ще се запишат в бюрата по труда, на които бюджета ще трябва да изплаща обезщетения? Развиването на даден регион става с привличане на инвестиции или пък като използвате тези средства, които ще дасдете за преместване на Агенция Митници за стимулиране на фирми, които да открият работни места в Русе. Помислете как ще събира приходите една неефективно работеща приходна агенция? Как ще изпълнява сроковете, поставен от ЕС? Преместването на НАП ще бъде скъпо и в момента няма средства, заяви г-н Борисов. Да! Преместването на Агенция Митници е не по-малко скъпо! Откажете се от този експеримент или го прилагайте за ведомства, чиято работа наистина ще стане по-ефективна ако са извън София. Но това не е Агенция Митници! Тя има своите териториални структури! Тя работи ефективно! Цифрите говорят сами!

15 юли 2012 г. 16:17:04 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно 9

Нека направим няколко извода: 1. Агенция Митници работи ефективно, за това говорят сами цифрите от приходите! 2. Агенция Митници има териториални звена и не се налага физическото й преместване, защото с това няма да се подобри работата й, а напротив ще се влоши и дори ще се блокира за много дълъг период от време! 3. Преместването на 500 човека в Русе няма да реши проблема с безработицата там, а напротив, може дори да го влоши, зашото работа за останалата част от членовете на семействата на служителите в Агенция Митници няма! 4. Преместване става след като е представен финансов разчет, след като е проведено обсъждане със служителите, след като са представени ползите от такава стъпка! А такова нещо няма! 5. Служителите, които може да решат да се преместят (въпреки че едва ли ще има 1 % такива) ще бъдат "стимулирани", с допълнителкен разход - наем, както и с издръжката на безработни членове на семейството! 6. В момента Агенция Митници работи ефективно, събира приходи за държавния бюджет

15 юли 2012 г. 16:22:51 ч.
flower

Необмислено, Необосновано, Неправилно 10

С преместването на Агенция Митници, ще напуснат 90 % от служителите й, както става ясно и от подписката, която са депозирали в Народното събрание и Министерски съвет! Работата на Агенцията, както и на всички митници ще бъде блокирана за неопределен период от време! България ще плаща глоби и неустойки за неспазване на срокове, поставени от ЕС. 7. Преместването на Агенци Митници ще струва милиони, а в период на криза, като този в момента, това не е необходимо! Дано се вслушате в гласа на българското гражданско общество, то казва своето мнение и го мотивира в името на доброто на България! Драги служители от други ведомства, подкрепете служителите на Агенция Митници в тяхното несъгласие с това решение! Нека бъдем единни и да помогнем на служителуте в беда!

15 юли 2012 г. 16:52:20 ч.
Моника

ВЪПРОСИ КЪМ ВНОСИТЕЛИТЕ!!!!

Нека се замислим и върху още един детайл: Тук, на самия сайт за обществени консултации, който е не на кого да е, а на Министерския съвет, е записано, че ПРОЕКТИТЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ СЕ КАЧВАТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПЕРИОД МИНИМУМ 30 ДНИ. А защо толкова важен проект на закон, с който се провеждат толкова важни реформи е качен САМО ЗА 15 ДНИ. ЗА КЪДЕ СЕ БЪРЗА ТОЛКОВА? И защо правила, определени от самия Министерски съвет, не се спазват от вносителите??!! Някой трябва да отговори на тези въпроси, защото трябвада се знае, че все още са останали голям брой активни граждани в тази държава, които умеят да мислят и знаят много и не могат лесно да бъдат заблудени.

15 юли 2012 г. 17:18:36 ч.
Моника

И ОТНОВО ВЪПРОС КЪМ ВНОСИТЕЛИТЕ!!!

Защо след като на самия сайт, който отново подчертавам, е на Министерския съвет, е разписано, че за целта на обществени консултации проектът на нормативен акт се съпровожда от "проект на оценка на въздействието", защо към този проект на закон, с който се правят тези реформи, ЛИПСВА оценка на въздействието? Ако има изготвена такава, защо не е качена, за да бъде подложена на обсъждане? Ако няма такава - кога ще бъде изготвена и кога ще бъде подложена на обществено консултиране?

15 юли 2012 г. 21:25:57 ч.
Rositsa

ДЯНКОВ, ОБРАЗОВАЙ СЕ МАЛКО !!!

По повод преселението на чиновници: Съгласно Закона за държавния служител, обезщетението може да е до 6 заплати и в кабинета съвсем не са наясно как биха могли да избегнат изплащането им. Освен със спешен кърпеж на закона, който после скоростно ще бъде запратен я към КС, я към съда в Страсбург. Проблемът е, че едната част от чиновниците са с трудови договори по Кодекса на труда,а другите – по Закона за държавния служител. Според Кодекса на труда при преместване в друго населено място на разстояние над 100 км за повече от 1 година се полага добавка към заплатата от 1/4 за всеки издържан от работника член на семейството. Поемат се и разноските за път и за пренасяне на имуществото му. А в Закона за държавния служител пък няма и дума за подобно дислоцииране. И каква стана тя ?!?!?!?!? Много, много, много, съдебни дела !!!!!!

15 юли 2012 г. 21:45:32 ч.
Rositsa

ДЯНКОВ ОБРАЗОВАЙ СЕ МАЛКО !

Г-н Дянков,представям Ви едно цитатче: Съгласно "Закона за държавния служител", обезщетението може да е до 6 заплати и в кабинета съвсем не сте наясно как бихте могли да избегнете изплащането им. Освен със спешен кърпеж на закона, който после скоростно ще бъде запратен я към КС, я към съда в Страсбург. Проблемът е, че едната част от чиновниците са с трудови договори по "Кодекса на труда"(въпреки че Вие уволнихте доста такива), а другите – по "Закона за държавния служител". Според "Кодекса на труда", при преместване в друго населено място на разстояние над 100км за повече от 1 година, се полага добавка към заплатата от 1/4 за всеки издържан от работника член на семейството. Поемат се и разноските за път и за пренасяне на имуществото му. А в "Закона за държавния служител", няма и дума за подобно дислоцииране. Та по повод на гореизложеното, следват много дела, дела, дела и дела които ще загубите. И кой ще плати ???????? БЪЛГАРСКИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ !!!!!

16 юли 2012 г. 09:35:54 ч.
ancho102

Така ли се съживява икономика?!

Не мисля, че това е смислена мярка за съживяване на икономиката. И изобщо ако така ще се съживява икономиката, значи положението е доста некомпетентно.... Мисля, че по този начин единствено ще бъдат изтормозени горките хора, които работят в съответните администрации. Нека си признаем и да говорим честно - София е ужасен град за живеене, но провинцията е още по-зле. Интересното е че авторите на идеята също са "драпали" да се измъкнат от провинцията, а сега искат да пращат други хора там. Представете си, че детето ви учи в елитно софийско училище, къде ще го запишеш във Варна, например - където искат да местят ИАМА?! Просто е смешно... Ако се открива нов орган от нула, би било чудесно да е в провинцията, но да местиш нещо функциониращо и работещи, при ненужни разходи и стопиране на работата на съответния орган за поне месеца, мисля че е безумно. Но интересно дали някой изобщо се интересува от мнението на хората или подобни сайтове единствено хвърлят прах в очите, че има кой да ни чуе...

16 юли 2012 г. 10:31:35 ч.
една жена

Всичко което градихме и всичко в което вярвахме отиде на вятъра!

Господин Дянков и вие господа управляващи от ГЕРБ, направете си труда да чуете какво ви се казва ! Местенето на Агенция Митници е лудост, инат, необоснована жажда да се стига до хаос и после да се черни една институция и нейните служители! От 2009г. започна чистката в структурите на митниците, уволнени са към 40% от старите служители и са подновени с нови-неопитни и такива с опит в "криминалистиката"....Работата в Агенция Митници е специфична , а не полицейска...Още 2009г.се децентрализирахме от 110 митници и МП и 5 РМД -ТА останаха 10 МИТНИЦИ, БЕЗ рмд-та и една централна структура, в която сте се огледали и искате да поставите свои хора - отново с опит в криминалистиката. От улицата или от университетите не се взимат хора които веднага да почнат да работя на пълна пара....сами си противоречите...Обучени хора остават на улицата, хора с европейско обучение - имената на които са в Брюксел , още от 2003г. при затваряне на глава "Митници" при предприсъединителните периоди. Печално е !!!

16 юли 2012 г. 10:37:48 ч.
Starshel

Трябва реформа

Едно е със сигурност ясно - реформа в администрацията ТРЯБВА да има на всяка цена. Хубавото е, че със стартирането на този дебат се разкри истината, че кликата от (без)отговорни ръководители, които досега лицемерно декларираха колко са загрижени и стоят зад служителите си, на практика се оказаха треперещи единствено за постовете, заплатите, командировките и всякакви други облаги, произтичащи от тях. А сега надават вой, че са големи специалисти и без тях не може. …Сигурен съм, че съвестните и старателни служители ще продължат да си работят както и досега, а проблемът е, че те наистина може да бъдат прогонени от по-пробивните закрепостени в администрацията, които така или иначе ще останат, защото не са чак толкова конкурентни.

16 юли 2012 г. 10:39:56 ч.
една жена

Бързате да гласувате на конвеър важни закони, за да ходите на море!

Някой от ГЕРБ и Дянков на първо място ще си направи ли труда да разбере че преместването на Агенция Митници е необосновано във всякакъв смисъл - или ви трябват пари за изборите - отначало ще кажете че ще е евтино, а после ще се окаже че преместването струва милиони .....Горката малка България - нищо няма да остане от нея - пари, пари, власт, яхти, хотели, любовници от Русе и какво ли още не.....След вашето управление какво ли ще излезе на яве - писанията за Вальо Топлото ще са като "освободени от физическо"!!! Можете ли да мислите, а???

16 юли 2012 г. 10:53:41 ч.
annat

ПРОТИВ!!!

Вразумете вносителя на проекта и проявете държавническо мислене.Помислете за водния транспорт, митниците и за нас - служителите, които сме доказали че можем да работим ефективно и качествено. Българската морска администрация е получа международно признание за модерно работеща морска администрация с ефективна структура и със седалище в София.Не съсипвайте администрация, която е работеща. Не твърдя, че сме незаменими, но сме обучени служители, които с желание си изпълняваме съвестно задължения към държавата.В един момент, обаче, държавата ни казва довиждане защото не искаме да се разселим - прекрасен произвол на правовата ни държава. Надявам се обаче на здрав разум и държавническа прозорливост.

16 юли 2012 г. 11:08:26 ч.
една жена

Г-Н Дянков секретарката Ви нали е от Русе

Областия управител на Русе е много щастлив и сигурно ще бъде много щедър към секретарката на Дянков ако успее да докара митничарите в Русе, нали така!!!

16 юли 2012 г. 11:11:05 ч.
една жена

Сградата на Агенциа Митници по балансова стойност е 10 милиона лева, без оборудване, мебели, техника

Дали не Ви трябва нашата сграда....за хотел, за казино, за централа или за какво ли още не....на кой сте я обещали г-н Дянков?

16 юли 2012 г. 13:43:34 ч.
greta

До Starshel

Уважаеми господине, звучите като нереализиран служител. Съгласна съм с Вас, че реформа трябва да има. Истинска реформа. Която обаче да се направи не с цел да настаним "своите хора"...а такава никога не е правена. Служител съм на администрацията вече 17 години. "Реформи" е имало доста. Който е дошъл - той ни е реформирал. Факт, който дори и Вие не може да оспорите обаче е, че в момента митническата администрация РАБОТИ. Ако си тръгнат 80 % от служителите /т.е. ако не тръгнат за Русе/мислите ли, че това с нищо няма да се отрази на работата на тази администрация?

16 юли 2012 г. 13:48:21 ч.
Георгиева

Коментар

В централата на ИАМА е концентрирана работата по три направления - изменение и допълнение на нормативни актове, международна дейност, работа с институциите на Европейския съюз, проекти и координация на териториалните поделения. Как точно в положителен аспект ще се отрази това на работата, след като извършването на тази дейност е свързана със съвместна ежедневна работа с другите министерства и ведомства? Работата по европейски проекти е ще бъде блокирана за неопределен период от време, като на този етап става дума за вече стартирали и пред стартиране проекти, което пък на практика означава несъмнено отпадане от тях и съответно неусвояване на европейски средства. А това са негативи не само за ИАМА, това са негативи за Бъргария, тъй като е ясно, че в тези проекти България се представлява от ИАМА, като сертфицирана в областта на водния транспорт администрация. И всички тези негативи имат съответното сериозно финансово изражение.

16 юли 2012 г. 13:53:36 ч.
здрав разум

Къде са резултатите от анкетата?

Всички служители на Агенция „Митници” получиха поименно анкета с въпроси, отговорите на които биха дали много и обективна информация за готовността за преместване. Анкетата беше електронна, т.е. обработката й не би изисквала време и резултатите са вече отдавна ясни. Затова нека вносителите на законопроекта обяснят действително колко служители на централното управление са готови да се преместят и колко не, колко от едните и другите имат семейства, работата на партньорите им предполага ли възможност да работят в друг град, колко от тях имат деца, колко имат ипотеки и пр. Това би дала много, много яснота.

16 юли 2012 г. 14:20:46 ч.
Starshel

До: greta

Уважаема госпожо, явно сравнително дългият стаж в администрацията Ви е създал малко неясна представа относно това какво точно значи истинска работа. Нека не прекаляваме със споменаването на тази дума. Защото само като погледнете трафика около ЦМУ може да Ви стане ясно колко се работи: кафета, пазаруване, маникюр, фризури, детски играчки…Проблемът наистина е в това, че някъде щатът е доста раздут, а другаде има недостиг на кадри..Много вожд, малко индианец. Освен това аз не съм чул в държ. администрация някой да не работи – всички усилено се трудят .Не смятам, че ако голяма част от тези скрити безработни ги няма, това ще се отрази кой знае колко – трябва да се подобри ефективността, това е разковничето.

16 юли 2012 г. 14:57:04 ч.
една жена

Магарето къде да си покаже магарията.....приказката я знаем всички!

Винаги има хора, които нямат ясна самопреценка и се опияняват от опозиционерството си! Много са интересни, няма що....Вместо задълбочено и обмислено да се противопоставим на това, което ще направят с нас - някои се правят на много "лютиви чушки" и замерят хората с фалшиви думи и криворазбрана "РЕФОРМА В МИТНИЦИТЕ"......Не сте интересни, а жалки.....Вечер застанете пред огледалото и си плещете глупостите на него!

16 юли 2012 г. 15:09:17 ч.
една жена

За НАП преместването ще струва скъпо, а за Митниците -евтино!!!

При положение, че съставът на централно управление на НАП е три пъти по-малък от съставът централно управление на Агенция Митници - как тогава преместването на НАП е скъпо, а на Митниците -евтино??? Кажете ИСТИНАТА, а не маркирайте някакви глупости за пред очите на обикновените хора...ИСТИНАТА!!!

16 юли 2012 г. 15:39:29 ч.
greta

До Starshel

Колега, /нали мога да се обърна към Вас така?/никога не съм харесвала този начин на мислене - всички да се поставят под общ знаменател. Не се срамувам от сравнително дългия си трудов стаж в системата, напротив - гордея се с това, което аз и колегите ми сме постигнали. Вие вероятно не сте роботил в ЦМУ тогава, когато се подготвяхме за членството на България в ЕС. Когато минахме през много трудности, за да стигнем до тук, където сме сега. Винаги и навсякъде има хора, които не са отдадени на работата си. Но говорейки по този начин обиждате всички, които имат личен принос към това, което е митническата администрация в момента. Дано Вие, и всички нови колеги, които ще дойдат тук след мен и Вас си дават сметка за това! Желая Ви успешна професионална реализация и хубав ден!

16 юли 2012 г. 15:56:08 ч.
hell

неспазване на закона

Със законодателната промяна определено се цели да се потъпче човешкото право на избор. В случай, че промяната бъде гласувана една голяма част от служителите на Централно митническо управление ще останат без работа, защото са изправени пред избора да загубят семействата си или да запазят работата си, а това е липса на избор. С промяната правителството отново цели да извърши законодателни промени посредством незаконосъобразни действия.

16 юли 2012 г. 15:56:36 ч.
hell

продължение - неспазване на закона

Нарушени са изискванията в чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове където е указано, че със законопректа се публикуват и мотивите към него и съответно чл.28, ал. 2 от същия, където е разписано, че мотивите, съдържат, причините, които налагат приемането, целите, които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Нормата е императивна, поради което неспазването и води до съществено нарушение на закона. Липсата на мотиви възпрепятства предоставената от закона възможност за изразяване на мнения и становища на заинтересованите лица.

16 юли 2012 г. 16:00:53 ч.
Starshel

До greta

Не искам да обиждам никого и дебатът по същество да се превърне в лични нападки или стереотипен образ на митническия служител. Не смятам, че издавам някакви невероятни тайни...Извинявам се, ако някой се е обидил от моите думи, но аз говорех, че са наистина са наложителни промени..Иначе хубово е,че България се е променила и е член на ЕС, но не трябва ли и администрацията адекватно да се промени?

16 юли 2012 г. 16:16:48 ч.
skerefeyn

До Starshel

Обсъждането тук е за нещо безкрайно конкретно, а не общи приказки, трябва ли да има реформа. Става дума за преместването на две агенции с целия им персонал. И липсата на каквото и да е официално становище колко ще струва това и какви ще са ползите. И точно тук е проблемът. Дали има нужда от реформа - добре съгласен съм. Дали това е реформата, която ще оправи всичко - на базата на каква логика и доказателства? Не мисля, че е адекватно поведение "Ще пробваме, пък ако не стане, ще ги върнем." Вие казахте, че сте твърдо "ЗА", но се аргументирате с неработещи служители и желание за някаква реформа. Кажете поне едно конкретното нещо, за което преместване ще допринесе.

16 юли 2012 г. 17:06:18 ч.
greta

До Starshel

България не е член на ЕС отскоро. Митническата адмнистрация в момента Е адекватна. Много колеги са уважавани експерти в европейски институции. А това не се постига с шопинг, маникюр и фризьор, както Вие по-горе споменахте. Болно ми е, че хора, работещи в митническата администрация доизграждат грижливо и без това отрицателния образ на нашата професия. И не на последно място - не забравяйте, че държавната администрация е изградена от хора - Вие също сте част от нея. Промените, които правителството планира, далеч няма да донесат ползата, която Вие очаквате.

16 юли 2012 г. 17:28:16 ч.
slujitel

Компетентни и лоялни служители се изграждат с години и се губят за минути.

Извън сметките и теориите, човешкият фактор е най-важен. Работя с колеги от Агенция Митници, които са професионалисти, изграждани с години, и не може отсъствието им да бъде компенсирано с изкарването 2-3 курса. Тези хора ще напуснат работата си, защото преместването би наложило преместване и техния личен живот, на децата и съпрузите.Нима това е лесно и безпроблемно? Кой ще поеме разноските? Или се предполага, че трябва семействата да се разделят? Кой би направил подобна жертва в името на любимата си работа? Никой. И какво ще стане като напуснат поне 2/3 от служителите? С кога ще бъдат заменени и възможно ли е да се намерят в гр.Русе хора, които да имат същата квалификация, опит и качества, че да заместят безпроблемно напусналите? Как ще продължат да се развиват връзките с европейските партньори? Преместването ще причини невероятен катаклизъм в системата и във всичките й партньорства с други министерства. Аз не виждам достатъчно целесъобразно и стойностно основание за това.

16 юли 2012 г. 22:43:26 ч.
Човек

Дискриминация

Г-н Дянков, като икономист най-вероятно знаете, че най-ценният ресурс е човешкият. Не правете грешка да погазвате изконните човешки права на достоен живот и труд. Искам да попитам - не е ли дискриминация да се отнема правото на труд на хора от едно населено място в полза на хора от друго населено място?

17 юли 2012 г. 01:38:36 ч.
Човек

Харта на основните права на Европейския съюз - 1

Г-н Дянков, решението Ви за преместване на Централните управления на администрациите извън София, е в разрез с Хартата на основните права на Европейския съюз, която гарантира основните права и свободи на Народите на Европа. Разселването на държавните служители в други градове на страната ще предизвика масови напускания; разделяне на семейства; отделяне на децата на държавните служители от социалната, приятелската и училищната им среда; намеса в личния и семейния живот на служителите; трайно отделяне на служителите и семействата им от привичната им социална среда, културен и обществен живот; създаване на предпоставки за физическа и психическа несигурност.

17 юли 2012 г. 01:39:15 ч.
Човек

Харта на основните права на Европейския съюз - 2

С акта на преместване ще бъдат погазени: 1) Член 1 Човешко достойнство - Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава. 2) Член 3 Право на неприкосновеност на личността – 1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност. 3) Чл. 6 Право на свобода и сигурност - Всеки има право на свобода и сигурност. 4) Чл. 7 Зачитане на личния и семейния живот - Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.еки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия.

17 юли 2012 г. 01:39:37 ч.
Човек

Харта на основните права на Европейския съюз - 3

5) Член 15 Свобода при избор на професия и право на труд - 1. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия. 6) Член 24 Права на детето 1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им. 2. При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение. 7) Член 41 Право на добра администрация 1. Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок. 8) Член 33 Семеен и професионален живот 1. Закрилата на семейството е гарантирана в юридически, икономически и социален план.

17 юли 2012 г. 09:13:45 ч.
elenagrimaldi

Член на семейство

Предстои да зависят образованието на детето ми, съдбата на семейството ми в професионален и битов план и тази на още едно поколение назад болни роднини от законотворчеството на един настоящ "гениален", но помоему неадекватен министър. На чии закони да плюя - на моите житейски или на държавните, на неговите амбиции в себедоказване или никому ненужна, погрешна в зародиш държавническа "добродетел", касаеща пряко образованието на детето ми, моя трудов ангажимент в друга институция, на остарелите родители, отгледали ни и сега разчитащи на всички нас. Кому е нужно...

17 юли 2012 г. 09:30:12 ч.
Starshel

До greta

Интересно откъде е дошъл този негативен образ на митническата администрация и дали не е още от времето на Вашето постъпване в нея? И дали се е променила из основи, или само козметично? И това не стана ли по-скоро под външен натиск, а не в резултат на реални реформи? Заради препоръките на Европейската комисия, които имат почти задължителен характер и просто се наложи да ги спазваме? И сега с какви очи ще искаме подкрепа от бизнеса, като тази тромава администрация в повечето случаи е създавала ненужна административна тежест? Трябва да си дадем ясна сметка колко ни е осакатила държавната служба в личностен и професионален аспект. И да си го признаем. Ако не публично, то поне пред себе си. Както каза премиерът, макар и по друг повод: НЕКАЧЕСТВЕН МАТЕРИАЛ!!!

17 юли 2012 г. 09:42:36 ч.
greta

До Starshel

От колко години работите в държавната администрация? Сигурна съм, че е от скоро. Не зная в коя дирекция работите, но икономическите оператори с които работим ние вече ни подкрепиха! Защото сме адекватни, защото заедно вървяхме по пътя до тук. Винаги е имало и ще има недоволни! Съжалявам, че в нашата система работят хора като Вас, които не обичат работата си, а просто тя им е удобна. И друго - направи ми впечатление, че след 17.30 Ви нямаше...или и Вие сте от колегите, които не остават и минута след края на работния ден? Преди да искате генерални промени, променете себе си. Обичайте работата си, защото от такива хора имаме нтужда.

17 юли 2012 г. 09:43:13 ч.
Starshel

До skerefeyn

Мога само да предполагам каква е идеята на г-н Дянков с преместването – реална реформа чрез промяна на средата, с изчистването на разни служители-вкаменелости и междуличностни зависимости…Защо на времето местеха кадровите военни от град на град? За да не се обвързват с местното население…А нищо чудно да последва и съкращаване на щата, за да отговори митническата администрация на съвременните изисквания, да бъде стегната и динамична..Да, проблем е, че ще се освободи значителен кадрови ресурс, с всичките социални последствия от това. Но същото важи и за електронното правителство, където ще има няколко администратори и значително по-малко съставители на документи. Ще видите, че когато проектът с него напредне, пак ще има вой заради човешките съдби и служителите, които ще останат без работа и доходи. Ето защо аз казвам, че това е една болезнена реформа и за нея се иска кураж.

17 юли 2012 г. 09:54:36 ч.
greta

До Starshel

Дянков:"Митниците лесно се местят, защото най-важните им функции са по границите"... Това адекватен коментар ли е според Вас? Този човек ли ще направи адекватните промени? От това му изказване личи, че той дори не знае с какво се занимава ЦМУ!

17 юли 2012 г. 09:55:40 ч.
Starshel

До greta

Надявам се това да не Ви е била първата и единствена работа,че така сте се вкопчили в нея. Не съм отскоро в държавната администрация, още отпреди присъединяването на ЕС, и съм се нагледал на присъствие и деклариране, а не на извършване на реална работа. И това въпросът за местенето идва точно в подходящ момент и г-н Дянков трябва да бъде поздравен като добър работодател затова, че намери работа на доста скучаещ държавни служители…Сега има с какво да се занимават и после, ако няма преместване, ще се изтъкват как са спасили положението и колко отговорни са. Позната песен.

17 юли 2012 г. 10:07:19 ч.
Ели

Твърдо против всякакво преместване на хора и администрация!

Първо - странно защо наистина няма финансова обосновка? Няма финансови средства за вдигане на заплатите, няма финансови средства за вдигане на пенсии, да не говорим за мизерните детски надбавки, които се взимат само от определен кръг общество ... Защо трябва да се премества работещата Морска администрация във Варна? Защо трябва служителите да се тормозят физически и психически с преместване, вместо да се концентрират върху служебните си задължения? Разделени семейства, деца??? Жилища, квартири... хиляди битови проблеми, които ще трябва да се решават отново на място? Кога ще стане ясно, че за да се работи пълноценно трябва да има спокойствие! Не може да си концентриран в работата си, когато имаш да решаваш битови и финансови проблеми... Как може да бъдат заплашвани с уволнение служители, които не желаят да се преместват във Варна? Може би Комисията за защита от дискриминация е време да се намеси.

17 юли 2012 г. 10:13:10 ч.
greta

До Starshel

За Ваше успокоение искам да Ви уведомя, че съм си намерила работа. Която ми беше предложена, когато се разчу за намерението на г-н Дянков да ни премести. Така че мен не ме мислете. И държа да отбележа - не съм се "вкопчила" в работата си. Много ми се иска, ако това безумие се осъществи да можем пак да си поговорим с Вас, за да ми посочите ползите от него. Сигурна съм, че не работите от толкова отдавна, колкото твърдите. Между другото, нали знаете, че глобите за неизпълнение на ангажиментите към ЕС започват от 777 000 евро? Много е хубаво да обичате работата си, колега. Надявам се някога да се случи и на Вас! Отговаряте на въпросите ми избирателно. Чудя се защо...

17 юли 2012 г. 10:16:56 ч.
Starshel

До greta

Не познавам г-н Дянков и не знам колко е наясно с ролята на ЦМУ, но като професионалист от Световната банка със сигурност е виждал всякакви администрации. И това се вижда при новата наредба за заплащането на служителите в администрацията, където неговият екип се е опитал да премахне парите „отстрани”, бонусчетата, безотчетните суми заради участия в раб. групи и др. И по-скоро да премахне правната основа за тяхното получаване. Необходимо е, както казах и преди, оценяването да бъде повече свързано с изпълнението. Защото, извинявайте, но как беше досега - напуска колега, което на практика означава загуба на капацитет, а останалите се радват, защото за тях може да има повече ДМС …

17 юли 2012 г. 11:11:10 ч.
lubeca

ПО ТЕМАТА!!!

Хайде ако обичате да обсъждаме законопроекта, който е публикуван, и да не се отплесваме в безсмислени спорове, които може би са умишлено провокирани!

17 юли 2012 г. 11:37:27 ч.
greta

Всичко е по темата!!!

От законопроекта, който е публикуван ще има единствено и само вреди защото: 1. Митническата администрация е една работеща администрация с много добър експертен състав. Напускането на тези кадри би обезкървило администрацията и автоматично би се отразило на изпълнението на ангажиментите, които РБългария има като член на ЕС. Което от своя страна би довело до глоби за държавата, а това касае всеки данъкоплатец. 2. Самото физическо преместване на митническата администрация ще бъде твърде скъпо, а в момент на тежка финансова криза държавата не би трябвало да си позволи подобен сериозен разход при положение, че ползите от това премествани са доста неясни /т.е. никакви/. 3. Сериозно ще се затрудни обслужването на икономическите оператори, които работят с администрацията, тъй като има някои специфични документи, които са все още само и единствено на хартиен носител. 4. Ще се затрудни комуникацията и взаимодействието с другите държавни институции, които остават ситуирани в столицата.

17 юли 2012 г. 15:15:35 ч.
todorovroni

Добро намерение , лошо изпълнение - част 1

Всички са се вкомчили в думичката децентрализация и я раздуватн като балон. Няма как да се децентрализираме административно при положение ,че в цивилизования свят обикновенно хората взимащи решения са в столицата на съответната държава. Така че тази струна нещо свири фалшиво.Не става въпрос и за финансова обосновка , защото при взети политически решения парите за изпълнение са без значение. Става въпрос обаче за човешки съдби и за рационалност на решенията. В никакъв случай преместването на ИАМА във върна няма да реши въпросите на корабоплаването и пристанищата. Най много да "начеше нечия краста". Това че Варна я определяме като морска столица изобщо не бива автоматично да ни препраща към център на водния транспорт и за централно пристанищно управление. Всъщнос намирисва на възраждане на именуваното в миналото ОБЕДИНЕНИЕ "ВОДЕН ТРАНСПОРТ". Мисля си че това не е целта.

17 юли 2012 г. 15:26:48 ч.
todorovroni

Добро намерение, лошо изпълнение- част2

И ако се излезе от чисто първичната реакция, от въодушевлението от събирането на МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ в МОРСКАТА СТОЛИЦА, всеки трезво мислещ образован специалист, би стигнал до извода че преместването на дирекции като АПФСО и ЕВРОПЕЙСКИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОЕКТИ , едва ли ще оправят заетоста във ВАРНА. Що се отнася до ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, то тогава въпроса става по сериозен. Дирекция която трябва да дава методически указания за прилагането на нормите , определено не трябва да е ситуирана в нито едно пристанище, за да има що годе някаква обективност. Що се отнася за първите цитирани дирекции, то мястото им определено е в София , където са международните връзки и където са финансовите институции. Така че преместването е не само нецелесъобразно , но и проблемно. Всъщност ако това се случи , проблемите ще нарастнат лавинообразно.Визирам дългогодишния конфликт по оста Варна- Бургас. Отговорно мога да кажа , че ИАМА е най- добре работещата администрация в България.

17 юли 2012 г. 15:36:01 ч.
todorovroni

Добро намерение, лошо изпълнение- част3

За тези които не са наясно с наименованието на администрацията и защо се нарича тя МОРСКА, ще спомена че това изобщо не е свързано с само и единствено с морето. Всички администрации с подобен предмет на дейност се наименуват с английската дума MARITIME, която няма кратък превод и еквивалент на български език. Най близката дума е именно МОРСКА. Това пояснение го правя и за онези радетели на разделянето на администрацията на морска и речна. Но това не прехвърля автоматично отговорностите и ангажиментите към морските п-ща и хората работещи на море.

17 юли 2012 г. 17:15:44 ч.
една жена

ВАЖЕН МОМЕНТ ОТ ИНТЕРВЮТО С Г-Н ВАНЬО ТАНОВ ОТ 17.07.2012

В кабинета на г-н Дянков има представена оферта от фирма "х" от гр.Русе за замяна на двете сгради / настоящата централа в София за нова сграда в Русе / и поемане на всички разходи по преместването..... Каква е целта, коя е фирмата, чисти ли са парите на фирмата, защо без процедура за обществена поръчка, от кога е офертата, кои са хората които стоят за всичко това, проверявана ли е фирмата и нейните управители, кой от МФ ще получи % за всичко това.....кажете ИСТИНАТА!!!

17 юли 2012 г. 19:50:07 ч.
elenagrimaldi

РЕФОРМАТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА Е РЕШЕНА И ТЯ ЩЕ СЕ СЛУЧИ.

Господин Дянков, публикуван е Закон за допълнение на закона за администрацията за обществени консултации с дата на приключване 25.07.2012. На 17.07.2012 вие заявявате, че реформата ще се случи, преди изтичане на всякакви срокове, без да вземете предвид каквото и да е мнение, без нищо все още да е гласувано. Значи ли това, че 'кучетата си лаят, а кервана си върви", т.е. Вие не се съобразявате с никакви аргументи, а правите всичко от позиция на силата. Това не е демократично, а тоталитарно. По време на тоталитаризма са интернирали хората из цяла България. Вие правите същото.

17 юли 2012 г. 20:30:07 ч.
genadi

СТИГА НЕДОМИСЛИЯ !!!

Защо непрекъснато се изтъкват евентуални ползи от преместването на Агинция "Митници", неподкрепени с НИКАКВИ РАЗЧЕТИ и с никакви доказателства, че наистина ще се случат, а не се отчитат РЕАЛНИТЕ загуби, до които това преместване ще доведе, включително на неизпълнение на поети от страната ангажименти, блокиране на системи, работещи в реално време и съответно санкции. Защо в крайна сметка не вземе някой да помисли, преди да предлага абсурдни варианти и то по такъв ултимативен начин! Местенето на администрацията ли е единствения проблем на дневен ред и така ли ще решаваме всички останали? Осъзнайте се!

17 юли 2012 г. 22:19:25 ч.
maria19

г-н Дянков, а Вие какво ще получите?

от репортаж, излъчен на 17.07.2012 от БТВ г-н Дянков изказа мнение, че причината служителите на ЦМУ да реагират срещу потенциалната загуба на своята работа, е че се притесняват за получавани допълнителни доходи, разбирай нерегламентирани. г-н Дянков, а Вие какво ще получите от размяната на двете сгради?

18 юли 2012 г. 00:21:43 ч.
Човек

Рекет за нас или за Вас?

Г-н Дянков,ако служителите на ЦМУ имат нерегламентирани доходи в София, те ще ги имат и в Русе. Тогава, защо няма да искат да се местят? Вие явно не познавате естеството на работа на служителите в ЦМУ и затова не сте наясно, че нито има кой да ги корумпира, нито те има кого да рекетират. Те не са оперативни служители. Но както вече стана ясно, Вие не се интересувате от нищо друго, освен от собствените си мисли.

18 юли 2012 г. 02:32:13 ч.
Sharkova

по-добре електронно правителство

Би трябвало една такава реформа да търси по-голяма ефективност. Това може да се случи с електронното правителство и тогава няма да има значение къде се намира тази администрация. Сега само ще се затрудни и бизнесът, като потребител на публични услуги, и самата администрация в комуникацията помежду си.

18 юли 2012 г. 02:39:22 ч.
Sharkova

освен държавни служители сме и хора

Ако служителите бъдат преместени това ще е голям социален проблем, защото преместването на едно установило се семейство на стотици километри не може да се случи толкова лесно. Отделно ще има и големи проблеми с комуникацията между отделните звена в администрацията.

18 юли 2012 г. 08:59:11 ч.
Маргарита

НАЛОЖИТЕЛНА Е СПЕШНА РЕАКЦИЯ НА ПРЕМИЕРА

Недопустимо е изказването на министъра на финансите срещу митническата администрация и нейните служители! Ако Симеон Дянков, като вицепремиер и министър на финансите, участващ три години в управлението на държавата, не е запознат със значимостта на Агенция "Митници", с приноса на нейните служители за приходите на бюджета и опазването на външните граници на Европейския съюз, то неговото присъствие във властта е вредно! Госпожи и господа управляващи, не допускайте унищожаването на тази изключително важна за държавата администрация! Не позволявайте митническите служители да бъдат несправедливо унижавани! Не си правете опасни експерименти! Тази администрация и тези хора са Ви жизнено необходими!

18 юли 2012 г. 11:03:18 ч.
една жена

26 януари - празник на митническата администрация и Дянков!

Г-н Дянков на 26 януари т.г. в един столичен ресторант бяхте много горд и обикаляхте от маса на маса с чаша в ръка да поздравлявате Вашите подчинени от Агенция Митници и да се снимате с тях...Зад гърба си водехте френското аташе, министър - председателя и още плеяда държавни люде . Тогава те не си докарваха нещо странично, така ли , че Вие бяхте много горд от всичко постигнато от ТЯХ или използвате евтини трикове за пред хората от народа!!!

18 юли 2012 г. 16:00:35 ч.
Hranova

Реформа или самоцел 1

Реформата на администрациятане трябва да е самоцелна, а да има ясно определена и обоснована цел като например оптимизация на дейността, повишаване ефективността на работата и резултатност от прилаганите мерки. Преместването н седалището на ИА "Морскаадминистрация", която понастоящем има напълно делентрализирана структура, от София във Варна не е реформа. Преместването не може да децентрализира структура, която вече е децентрализирана. Същевременно с този акт ще се разруши една ефективно работеща структура, основана на най-съвременните тенденции в областта на водния транспорт и за създаването на която е почерпен опитът на водещи европейски държави, с традиции в тази сфера. Изградената по европейски модел администрация доказа своята ефективност по отношение на управлението и контрола във водния транспорт и резултатите са красноречиви - показателите на българския флот са значително подобрени и беше издигнат престижа на българските морски и речни кадри.

18 юли 2012 г. 16:01:35 ч.
Gery

Предложение

Предлагам също така следните други административни оптимизации: Министерски съвет се премества в Габрово - града е особено подходящ с оглед на провеждащия се там фестивал; Президентството - например - в Луковит и т.н. докато се подпомогнат всички общини и се разтовари столицата.Ако някои от министрите няма да могат да се преместят - ще бъдат заменени с местни кадри. След това за по-бърза и евтина комуникация - да се построи въжена линия, която да обикаля всички институции - с новия закон за горите няма да има никакъв проблем и ще се отворят още работни места, които поради естеството на работата си ще се наричат магистрални работници.

18 юли 2012 г. 16:03:43 ч.
Hranova

Реформа или самоцел 2

В докладите от множеството проверки и одити, извершени от органите на ЕС и Международната морска организация се посочва, че тази структура е един от ключовите елементи за успешно приложение на политиката за развитие на водния транспорт. Какво оправдава разрушаването на тази доказано ефективно работеща структура?

18 юли 2012 г. 16:27:12 ч.
sined

Промяната на седалището на Агенция "Митници" - Д А Л А В Е Р А !!!!!!!!

От вчера е публично достояние информацията, че частна фирма има интерес към 16 етажната сграда в центъра на София като в замяна предлага новопостроения МОЛ в Русе, който е на 3 етажа и фирмата ще поеме разходите по преместването. Няма да коментирам съсипването на администрацията нито - играта на властимащите с човешки съдби. Искам само да Ви обърна внимание, че преместването на Агенция "Митници" обслужва часттни интереси и индикира зависимост на държавата. За сега това касае с пълна сила Централната митническа админинстрация, но и другите администрации чакат своя ред понеже до момента не са получени подходящите оферти от частни фирми!!!!!!!!!!!!!

18 юли 2012 г. 16:32:16 ч.
elenagrimaldi

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Господин Дянков, честит доклад на Европейската комисия. В следващия ще има точка: Мониторинг заради бившия финансов министър С. Дянков - унищожител на българската администрация.

18 юли 2012 г. 16:50:21 ч.
yui

ПОРТАЛ ЗА ОБЯВЛЕНИЯ, А НЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Не съм съгласен с проекта. Описани са целите, но липсват мотивите. Как да се обсъжда една гола теза без аргументи. Или идеята е да си играем на право и да проверим дали проекта отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, Указът към него и Конституцията? Или на правописа и останалото законодателство. Голяма наглост! Не считам, че някой изобщо би се съгласил с представения проект без да има адекватни мотиви към него. Никой не иска правителство, което прави някакви неща по собствено усмотрение без да осъзнава, че действа в качеството си на пълномощник на народа и следва да изразява народната воля!

18 юли 2012 г. 19:49:29 ч.
perfecto07

Психопат ли е Дянков?

Оставам изумен от наглостта на управляващата мафия в България. Онова полуграмотно нещо, наречено Ваньо Танов, фъфли в национален ефир глупусти за заменки и оферти, а няма да защити служителите си. Евала Ванка! Само Русе! Другият малоумник Дянков си позволява да обижда хора с умствен багаж в пъти превишаващ неговия. Спомням си и една друга изцепка на грозния некадърник - ставаше въпрос за "страчетата" от БАН. Не разбирам защо се пуска нещо за обществено обсъждане, като въобще не смятат да се съобразят с него? Господин Дянков, ако бяхте такъв финансов гений и макроикономически талант, то от САЩ нямаше да ви пуснат. Следователно сте освободен поради некадърност. Предлагам ви да скъсате дипломата си по икономика и / или финанси / разбрира се ако притежавате такива / и отново да запишете някой свестен университет, но не Русенския. Като ви гледам как се пенявите по медиите многи ми се иска да съм психиатър и да ви отведа там където ви е мястото.

18 юли 2012 г. 19:52:53 ч.
perfecto07

Психопат ли е Дянков? втора част

Предлагам целият български народ да се вдигне и наистина да изчисти България, най вече от ГЕРБ. Колко хубаво ще е да организираме и втори народен съд, където да ги съдим като предатели, защото те наистина са такива! Та на въпроса - психопат ли е Дянков? Отговора е - ОПРЕДЕЛЕНО Е ПСИХОПАТ! Има основен принцин - нещо ако работи, не го пипай, особено ако не можеш да го поправиш. Дано комисионната за сградата да ви стигне за адвокати, г-н Данков!

18 юли 2012 г. 21:01:27 ч.
tedi1974

"Видяла жабата , че потковават коня, па си повдигнала крака"

Господин Дянков неразбирам защо трябва да се харчат толкова пари на данакопладците за тази безсмислена реформа. С какво преместването на Агенция митници ще подобри качеството си на работа на територията на гр.Русе?. На мен по скоро ми прилича на лов вещици т.е. искате да подмените служителите, които работят сега с хора, които са Ви по-удобни.Ще кажете, че така е в Европа, но европейците не живеят в нашите условия. Нека да копираме стандарта им на живот,не само по цените в супермаркетите, горивата и т.н. а и техните възнаграждения, за да сме в равен старт при сръвненията. Вашите действия ми приличат на поговорката "Видяла жабата , че подковават коня, па си повдигнала крака" Няма да си повдигнете рейтинга г-н Вице Премиер, просто още повече затъвате в калта, която сам създавате.

18 юли 2012 г. 21:50:34 ч.
Koicho

Безумията на един "роден министър" - ПРОТИВ!

Теория за съзидателното разрушение - "Отделни изблици на активност, разделени от периоди на относителен покой..." Последствия като безработица, загуба на благосъстояние, икономически размествания - тe са просто съзидателното разрушение в действие. Не случайно тази теория е любима на г-н Дянков и я прилага на практика в наши дни, като горд последовател на Йозеф Шумпетер. Може би г-н Дянков изпълнява и друг добре познат прийом от близкото минало - "петилетка" - за срок от пет години или по-малко дори (за радост на управляващите) да сътвори икономическо развитие и ръст в редица отрасли... Може би г-н Дянков е почитател и на българският тв сериал "Столичани в повече" и черпи свежи идеи оттам - кмета Чеканов след като научи, че се сбогува с този угоден нему пост подписа една купчина договори с негови фирми, за да не остане на сухо и да остави в ръцете на неговия вечен враг Лютов изгодните оферти. Припознахте ли се в горните примери, министър Дянков, ламтейки за още и още?

18 юли 2012 г. 22:11:11 ч.
Koicho

Безумията на един "роден министър" - ПРОТИВ!

И за финал: Смятате ли г-н Дянков, че хората, на които до вчера сте възлагали за изпълнение важни проекти, ще изпълнят всички ваши високопарни думи пред обществото? След вашите коментари, които медиите тиражираха, че "не са родени митничари; протестират, защитавайки лични изгоди и интереси" едва ли... Запишете си една сицилианска поговорка: "Колкото повече всичко се променя, толкова повече си остава същото..."

18 юли 2012 г. 22:45:51 ч.
Моника

КЪМ ВНОСИТЕЛИТЕ!!!

На този сайт са направени страшно много коментари и зададени още повече въпроси. Нека вносителите не си мислят, че тук си пишем просто от липсата на друга работа. УВАЖАЕМИ ВНОСИТЕЛИ, ще следим дали ще отговорите да поставените от нас въпроси. За това сте длъжни освен съгласно изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министеркия съвет и на неговата администрация, а и за да се опитате да не изглеждате толкова немислещи, незнаещи глухи за нащите аргументи. Така че чакаме в доклада, с който ще внесете проекта на закон да вземете отношение по всички зададени въпроси тук, на този сайт!

19 юли 2012 г. 06:32:51 ч.
elenagrimaldi

БЕЗУМИЯТА НА ЕДИН КОМПЛЕКСАР, МИСЛЕЙКИ СЕ ЗА РОДЕН ЗА МИНИСТЪР

Господин Дянков, защо като някакъв фюрер (честно казано приличате повече на него, а не на Брат Пит с очила)се поставяте над Народно събрание, над Министерски съвет и еднолично обявявате, че нещо е стартирало без да е минало през тези институции. И, г-н Дянков, след като сте решили да правите реформа, защо не дадете личен пример. Предлагам Ви да започнете реформата с Министерството на финансите. Районът на Видин е най-бедният в ЕС.Преместете министерството там. Особено вашето присъствие ще бъде решаващо. Вие ще бъдете като Матросов на амбразурата. Там има ли далавера с някоя сградичка? Някоя нова Фирма Ирис?

19 юли 2012 г. 12:30:36 ч.
Човек

Г-н Дянков, законите не важат ли и за Вас?

Г-н Дянков, след като вече сте взели категорично решение, защо изобщо публикувате законопроекта за обществен дебат? Или законите важат за всички други, но не и за Вас? Що за демагогия и погазване на законността е това?!

19 юли 2012 г. 13:02:11 ч.
Станимир

До ДЯНКОВ !

Най-накрая ще излезеш ли лице в лице с народа, и ще кажеш ли колко милиона ще лапнеш от заменката на кокошката (сградата в мола на гр.Русе) на приятелската фирма "ИРИС", и коня (сградата на "АМ" в гр.София)????????? Бъди мъж и си тръгни с достойнство, докато все още можеш !!! Уважаеми г-н Борисов, този ваш "министър" ще върне тройната коалиция на власт. Моля Ви, не му позволявайте да го направи. Разчитаме вашето мъжкарско и далновидно мислене и поведение. Помислете в какво точно се опитва да Ви въвлече Дянков !!! И дали всичките Ви усилия и безсънни нощи за благото на тази държава си заслужава да бъдат попиляни от един човек, който гледа собствената си изгода и тази на младата си любовница. Той Ви лъже !!!!!!

19 юли 2012 г. 13:57:19 ч.
elenagrimaldi

До Дянков,

Г-н Дянков, Богомил Димитров от ИРИС, с чиято сграда искате да направите далаверата "кон за кокошка" е управляващ в сдружение "Обществен съвет за Русенски университет" заедно с преподаватели от университета и видни лица от Русе и Силистра. Значи ли това, че имате и договорка с този университет? В последно време в изявите Ви по телевизията Вие се превърнахте в рекламно лице на това учебно заведение. Каква е далаверата и срещу колко????

19 юли 2012 г. 14:35:31 ч.
една жена

ПРЕМЕСТВАНЕТО В РУСЕ - ОПАСЕН ЕКСПЕРИМЕНТ СЪС СЪМНИТЕЛНИ ПОЛЗИ!!!

Преместването на Агенция Митници в Русе без да има ясни и точни разчети за цената и резултатите от този акт е ОПАСЕН ЕКСПЕРИМЕНТ С СЪМНИТЕЛНИ И НЕЯСНИ ПОЛЗИ! Няма здравомислещ човек, който да разбере вносителя на законопроекта - Дянков...само заровилият главата си в пясъка може да разбере тази тиражирана налудничава идея и скалъпените промени в законите които да я реализират!

19 юли 2012 г. 14:39:08 ч.
една жена

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ!

ПРИЗОВАВАМ ВИ, ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПОДКРЕПЕТЕ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ И ИА "Морска администрация" ЗАЩОТО СЕГА СМЕ НИЕ НА РЕД, А УТРЕ МОЖЕ СЪЩОТО ДА СЕ СЛУЧИ И С ВАС!!!

19 юли 2012 г. 16:07:46 ч.
Бисеров

Идеята е много добра, най-после нещо смислено

Идеята за прехвърляне на структури в големи областни градове е отлична. Подкрепят я в Плевен, подкрепят я в Русе, Бургас, Варна, Стара Загора, Пловдив. Подкрепяме я и ние софиянци, защото 1000 автомобила по-малко ще облекчи малко задръстванията в центъра. Идеята за преместването на централното управление на митниците също е добра. Опитите с коментарите във форума да се провокира обществена подкрепа за митничарите няма да дадат резултат. Митничарите са последното съсловие, което би могло да иска подкрепа от обществото за каузата си. Има ли гражданин, който да асоциира митниците с нещо положително? Има ли някой, който да е освобождавал пратка и да не се е ужасил? Всички коментари във форума са написани от митничари. По този повод искам да се обърна към администраторите на сайта - можете ли да дадете Ай Пи адресите на Ваньо Танов за да види с какво се занимават хората му по цял ден.

19 юли 2012 г. 16:24:19 ч.
lubeca

До Бисеров

Аргументирайте се, защо смятате идеята за смислена и добра. Липсата на каквато и да е обосновка ли е добра? Липсата на финансови разчети ли е добра? Разселването на доказани експерти ли е добро? Погазването на достойнство, морал и право ли е добро? Лъсналата заменка-далаверка ли е добра? Поставянето на една приходна администрация в зависимост от частни интереси ли е добро? Унищожаване на стотици семейства, поставяйки ги в безисходица ли е добро? И тн......

19 юли 2012 г. 17:10:03 ч.
Бисеров

Обосновката е много добра

От 3-4 месеца идеята непрекъснато се обосновава - ще се съдейства за развитието и на други региони на страната, ще се разтовари София и т.н. Според мен обаче ефектът от преместването ще дойде от съвмес друго място - на практика единствения начин агенцията да заработи правилно е да се направи нещо радикално, което размества пластовете и от друга страна да ви принуди да използвате новите технологии. Хайде вие ми кажете докога ще ми искате бележки от НАП, че съм си платил данъците? Нали са ви свързани системите. Къде са ви електронните публични регистри? Докога ще искате удостоверение за актуално състояние? Докога ще ни мотаете и ще искате рушвети? Това е ваша работа - служителите от централното управление трябва да въведат ред в системата. Затова като данъкоплатец ви призовавам да работите вместо да пишете по форумите.

19 юли 2012 г. 19:05:36 ч.
lubeca

До Бисеров

Така. Това, което изредихте не е обосновка а прах в очите на хората като Вас, които не се замислят за съществото на нещата. Обосновка е: Ще освободим София от натоварване.... Ок, но как, по какъв начин и тн липсва! Това са беумства, които и автора не знае как ще осъществи! Експерименти с приходна агенция! На каква цена! Това е заплаха държавата! Но вие си знаете едно и също и не виждате по-далеч от носа си, за който ви манипулира един безумец!

19 юли 2012 г. 20:43:12 ч.
jpopov

До Бисеров

Уважаеми Бисеров, ами то по добре да си върнем софийското жителство - тогава ако знаете колко коли ще си спестим софиянци ... Пък ако върнем и Москвичите направо ще дишаме чист въздух... Твърдението ви, че областните градовете подкрепят идеята ще я оставя без коментар - за мен все пак е важно мнението на ХОРАТА, а иначе "уважаеми" тук човеци бол - хора няма!!!

19 юли 2012 г. 21:38:40 ч.
lubeca

Представете си

А сега си представете за момент г-н Бисеров, че сте служител в Агенция "Митници", ЦМУ. Преди време сте си купили жилище и имате ипотечен заем с който го изплащате. Също така, сте теглили и потребителско заемче, за да си го пообзаведете и тн. Жена Ви също работи и има кариера в София. Децата Ви ходят на училище и имат приятели и среда с която са свикнали и са щастливи. Имате възрастни, или болни родители за които да се грижите. Все нормални неща с които всеки от нас по един или друг начин му се налага да се справя. Изведнъж, по нечия малоумна амбиция, Вие трябва да заминете за Русе, без да ви осигурят нито жилище, нито работа за жена ви, нито нищо за децата ви. какво ще правите с ипотеките и заемите, които си текат? Как ще продавате ипотекиран апартамент?? Вие или заминавате сам, и се разделяте с семейството си за да запазите работата си и жена ви да запази нейната, децата да могат да са добре, но да растят без един родител. Разходите ви се удвояват. Или напускате.... ИЗБОР ЛИ Е ТОВА!?!

19 юли 2012 г. 22:30:25 ч.
bilikan

(НЕ)очакван ефект от реформата в АМ - сътресения в бюджета на ЕК!!!

Как може да се правят сравнения със съдебната администрация в Германия, когато стандарта,същността и нивото на комуникация там е съвсем различно. Агенция "Митници" е институция, администрираща приходи,както национални, така и част от собствените ресурси на ЕС-митата, които отиват в бьдвета на ЕК. За тази си роля администрацията разполага със ограничен кръг експерти, които са трупали опит и знания изключително от европейските си колеги и то с години, Как тези експерти ще бъдат мотивирани да останат на работа. Г-н Дянков, това са кадри, които Русенкият технически университет не може да "Ви" предостави. Агенция "Митници" ежемесечно има задълвения към институциите на ЕК. Изключително голяма част от тези кадърни експерти вече са си намерили друга работа, това неминуемо ще доведе до сътресения в БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

19 юли 2012 г. 22:39:02 ч.
bilikan

(НЕ)очакван ефект от реформата в АМ - сътресения в бюджета на ЕК!!!

Липсата на логична причина за деконцентрацията може да мине лесно за пред българския народ, но не и пред ЕК. Не може да се оправдавате и с форсмажорни обстоятелства(атентат, война, природно бедствие)за неизпълнение на финаноовите задълвения на страната и за понижаване нивото на контрол в митническата дейност, до които неизбевно ще доведа хаоса в информационните системи в АМ!!!!!!!

20 юли 2012 г. 09:52:38 ч.
yui

На вниманието на Бисеров

Г-н Бисеров, защо не вземете едно колело, не посъветвате същото всички Ваши приятели и познати и облекчите малко софийския трафик? Като ще се сравняваме с добре развити европейски столици, тогава трябва да черпим опит от тях - масово хората се придвижват с мотопеди и велосипеди... И за Ваше огромно съжаление не всички коментари във форума са написани от митнически служители, включително и моя!Нови технологии се използват, но може би Вие не сте наясно как... След година, две ще Ви принудят искате не искате, а дотогава запишете някой курс по информационно технологии, за да сте наясно с новостите...

20 юли 2012 г. 12:07:45 ч.
една жена

РАЗНИ БОКЛУЦИ ПИШАТ ПО ФОРУМА И ГО МЪРСЯТ С ГЛУПОСТИТЕ СИ

Боклуците във форума за радост са малко! Много ме забавляват със злобата, невежеството си и със перипетиите си по гишетата / в ЦМУ МЕЖДУ ДРУГОТО НЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ПРАТКИ И Т.Н./ Да непишеш някой ред на мене ми отнема няколко секунди, но на някой дървеняк, пишещ с единия си пръст може да му каства и цял ден.....и така, злобни ми и завистливи ми другарчета - я се погледнете себе си и не чакайте само някой да е застрашен и да го бутнете от ръба, защото всичко се връща!!!целувки

20 юли 2012 г. 12:32:50 ч.
Бисеров

Как ще освободим София от задръстване - до любеса

Не е ли ясно как ще освободим София от задръстване? В ЦМУ работят цели 600 души. Половината да идват с коли на работа това са 300 коли в центъра всеки ден. Като добавим и тези, които идват от митниците служебно до централното управление колко стават? Като добавим и тези, които идват да ползват различни услуги стават още повече. Ето го ефекта. И какво значи "Експерименти с приходна агенция!"? Няма експерименти, има ясна идея за реформа. Дали седалището е в София, или някъде при нас в провинцията няма никакво значение. Основната работа се върши в митниците, митническите пунктове и митническите бюра.

20 юли 2012 г. 12:39:32 ч.
Бисеров

до г-н жпопов Да, областните градове подкрепят идеята

Има декларации от общинските съвети и подписки от населението на Русе, Варна, Бургас, Плевен и др. Хиляди хора са се подписали. Информация за подписките има и в интернет. Хиляди са. Мога да Ви изпратя линкове. Защо мислите, че тези хиляди хора не са хора? и защо мнението на хиляди хора от тези градове да тежи по-малко от мнението на един чиновник, който защитава личните си интереси? А особено ако говорим за Русе, Варна, Плевен да припомняме ли къде е Княжество България след освобождението.

20 юли 2012 г. 12:42:46 ч.
Бисеров

една жена В ЦМУ не се освобождават пратки, но на 200 метра от него се освобождават

Пожелавам Ви тогава да освобождавате пратки на фирма от Столична митница и да видите как пишат с два пръста и как ви премятат. Благодаря за целувките,

20 юли 2012 г. 12:50:25 ч.
Бисеров

Никакви сътресения за бюджета на ЕК няма да има - до биликан

Европа както знаем е Европа на регионите. Идеята за преместването ще срещне радушна подкрепа от Европа. Никъде в Европа няма такова чудо 60% от чиновниците да са разположени в столицата. В Европа има и много примери за разположени извън столицата администрации и нищо страшно не се е случило. Опитвате се да манипулирате като плашите, че преместването щяло да доведе до срив. Нищо подобно няма да се случи. Още по-несериозна е заплахата, че ще стане нещо страшно с информационните системи. 21 век сме. Знаете ли, че вече изобщо не е важно къде са сървърите? Ако сте чували за компютинг в облака ще Ви стане ясно. А ако е вярно това, че сградата, в която ще се местите е модерна и новопостроена със сигурност вътрешната ви мрежа ще е по-добра. Така че за мрежата едва ли може да има притеснения.

20 юли 2012 г. 13:40:16 ч.
Маргарита

Кой Ви плаща, г-н Бисеров?

Вашето твърде дълго и активно присъствие в този сайт е силно подозрително! Имам усещането, че не Ви вълнуват финансовите и човешки проблеми, свързани с преместването на централата на митническата администрация в Русе, а изпълнявате платена поръчка да подкрепяте нечисти финансови интереси, свързани с обкръжението на Симеон Дянков! Преди да броите автомобили, които, уверявам Ви, не са повече от 30 на ден, би Ви било полезно да попрочетете малко литература относно значимостта на митническата администрация за държавата като цяло, а не да се излагате с пълната си непросветеност в сериозни сайтове като този!

20 юли 2012 г. 13:43:27 ч.
една жена

НЕ РАЗБИРАМ ЗАЩО.....

Защо правителството реши данъчните да отидат на едно място, митниците на второ и реши, че това е ключовата реформа, която да помогне на България? За много по-елементарни реформи са имали проблеми да извършват с години, камо ли сега? Правителството обезглавява и без това трудно работеща митница. В момента е най-голямата криза и никой никакви експерименти не прави никъде. Никой в тези условия на засилваща се криза не прави такива експерименти и не поема подобни рискове!!! Не разбирам защо го правите господа управляващи! И отново целувки към....той си знае :)

20 юли 2012 г. 13:57:08 ч.
Бисеров

Кой Ви плаща Маргарита?

Вчера случайно попаднах на този сайт и честно да Ви кажа се подразних от организираната и манипулативна кампания. Нали този сайт е за граждани от цялата страна да си кажем мнението. А то какво с просто око се вижда, че 2-3 души с различни потребителски имена чертаят апокалиптични картини - как приходите ще паднат, как света ще свърши, как ЕК щяла да ни накаже, как ще станело не знам какво си. Не може само да мрънкаме и да се жалваме, че при нас не е като в други страни, а като някой реши да прави нещо и ни засяга да не сме в състояние да поставим интересите на обществото над личните.

20 юли 2012 г. 14:02:33 ч.
Бисеров

Кой ви плаща Маргарита - продължение

Всъщност ангажирах се с този въпрос заради въпроса за финансовите и човешки проблеми, които произтичат от преместването. Затова според мен темата трябва да бъде разделена на две: 1. Правото на избраните от нас управляващи да реализират една добра идея. Дали идеята е добра бъдещето ще покаже, но това, което е сигурно е, че не можем да твърдим обратното. Т.е. няма как някой да докаже че е лоша тай като нямаме практика. В момента имаме един пример на една такава агенция и той работещ. Става дума за Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Седалището й отдавна е в Русе. И от това не са произтекли никакви вредни последствия - не са нарушени връзките й с аналогичните институции в Европа, с посолства и централни администрации. Затова казвам така: има ли право правителството да премести една агенция? Отговорът е да. Не трябва да смесваме обаче правото да се премести седалището с втория въпрос.

20 юли 2012 г. 14:06:30 ч.
Бисеров

Кой Ви плаща Маргарита - продължение 2

2. Втората част от проблема е какво става с чиновниците и техните проблеми. Безспорно въпросът е сериозен. От публикациите във форума и мненията би имало полза само ако не се опитваме да отречем идеята само за да може по този начин да решим проблемите на чиновниците. В този смисъл би било смислено според мен да коментираме размера на обезщетението. Колко заплати би било разумно да получи като обезщетение служителя в случай на преместване, според Вас?

20 юли 2012 г. 14:09:51 ч.
Бисеров

реформите се правят именно в криза

Когато има пари никой не прави реформи. Справка - правителството на Станишев. Въпреки надвисналите облаци поради бюджетния излишък в края на 2008 правителството се занимаваше как да похарчи 2 милиарда лева вместо да прави реформи. Навсякъде по света реформи се правят когато има проблем. Така че не смятам, че в криза не е време за реформи. Може би е уместно да припомним другото значение на думата криза на китайски. и пак благодаря за целувките!

20 юли 2012 г. 14:25:19 ч.
Маргарита

Неподготвен сте за този дебат, Бисеров!

Първо, най-същественото е засегнатия интерес на държавата! Второ, как преценихте, че идеята е "добра"? Трето, примерът Ви с Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав е смешен! Един от основните й предмети на дейност е "ИЗВЪРШВА цялостни хидроморфоложки и хидроложки проучвания на реката", но не на Перловската река, Бисеров, а на река ДУНАВ! Естествено, че мястото й е там! Четвърто, всяка "умна" държава се грижи за чиновниците си! Защото истински чиновник ставаш след много години работа и учене! А когато се налага да премести чиновници в друг регион на страната (например в САЩ и в Турция), държавата в лицето на съответната администрация удвоява или утроява заплащането на труда и поема разходите за квартира или предлага ведомствена такава. Пето, не ми е интересно да споря с Вас!

20 юли 2012 г. 15:05:18 ч.
една жена

СПОДЕЛЕНИ МИСЛИ .....КЪМ БИСЕРОВ

В момента, в който разбрах, че искам да устоявам правото си на живот, научих и нещо друго за себе си – че съм алчна и вземам рушвети, че живея в къща с басейн и имам вила на морето. Нищо, че дори и в съня си не съм си позволявала да се отдам на подобни мисли. Но обществото знае, защото бавно и систематично всички се погрижиха за това. Иска ми се и аз да знам къде е тази къща, поне за един миг да се пренеса там, защото от началото на май, когато изстреляха в медиите новината, че държавните администрации ще се местят в провинцията, сънувам един и същи кошмар, че се прибирам у дома, но се оказва, че вече не живея на този адрес.

20 юли 2012 г. 15:11:05 ч.
една жена

МОГА ДА КАЖА ОЩЕ МНОГО .......

Страхувам се, че народът, чиито гени нося и аз, ме мрази, заради това, което са му казали за мен. И дори не ми дава възможност да ме опознае, затова искам от тук да му кажа: Приятелю, и аз съм като теб. И аз живея в панелка, и аз пазарувам от същите магазини, от които и ти и аз не мога да заведа децата си на море, както и ти и ако някой взема рушвети – това не съм аз. Бих се радвала да се усмихваме повече един на друг и да си вярваме, защото сме направени от един материал, макар и лош

20 юли 2012 г. 15:16:44 ч.
lubeca

До Бисеров: Тук те хванах :)))

19 Юли 2012 г. 16:07:46 Бисеров Идеята е много добра, най-после нещо смислено Идеята за прехвърляне на структури в големи областни градове е отлична. Подкрепят я в Плевен, подкрепят я в Русе, Бургас, Варна, Стара Загора, Пловдив. Подкрепяме я и ние софиянци... Забележете сега :)

20 юли 2012 г. 15:18:11 ч.
lubeca

До Бисеров: Тук те хванах :))) 2

20 Юли 2012 г. 12:32:50 Бисеров Как ще освободим София от задръстване - до любеса Не е ли ясно как ще освободим София от задръстване? В ЦМУ работят цели 600 души. Половината да идват с коли на работа това са 300 коли в центъра всеки ден. Като добавим и тези, които идват от митниците служебно до централното управление колко стават? Като добавим и тези, които идват да ползват различни услуги стават още повече. Ето го ефекта. И какво значи "Експерименти с приходна агенция!"? Няма експерименти, има ясна идея за реформа. Дали седалището е в София, или някъде при нас в провинцията няма никакво значение.

20 юли 2012 г. 15:23:45 ч.
lubeca

До Бисеров: Тук те хванах :))) 3

Та, я сега кажи г-н Бисеров, провокатор такъв непослушен, какво си последно? Софиянец или от провинцията. А може би си софианец от провинцията или... объркващо :) Истината за Бисеров лъсна, както и за министъра на който служи! :) И между другото, забелязах, че пишеш само в работно време. Какво каза по-нагоре за Ай Пи-тата? Или това ти е работата в момента, партийна повеля-така да се изразя, да мътиш водата на хората! Приятно ми беше да хвърля малко светлина върху мистериозния ти профил :)

20 юли 2012 г. 15:57:43 ч.
elenagrimaldi

ДО БИСЕРОВ

Господин Дянков, не е необходимоп да пишете под псевдонима Бисеров. Всички знаем, че сте бисерът в короната на това правителство. Прекъсвам си служебната работа, за да ви кажа, че пак не сте си научили урока. Научете най-после какви са задълженията на служителите на Централно митническо управление. И след това ще спорим -за да има дебат. А относно освобождаването на пратки - препоръчвам Ви да ползвате услугите на Горна Волта (Буркина Фасо), Науру или Свазиленд. Там ще Ви обслужат подобаващо. И дано Ви изядат.

20 юли 2012 г. 17:15:41 ч.
Бисеров

Примерът с Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав е добър

Какво като е малка агенция? Работи добре, независимо, че е при нас. Дадох ви я за пример, защото твърдите, че преместването априори е лошо без да има доказателства за това. Ако имаше една провалена такава идея тогава да твърдим, но сега на какво основание. А колко души, знаят какво има до Перловската река? Важното от това, което казвате е т.4 - как държавата ще се погрижи за своите чиновници. Нали за това Ви писах по-горе. Парламентът и правителството имат право не само да преместят, но и да закрият цели министерства и агенции. Съгласни ли сте? Как закриха преди три години министерството на Емел Етем и ако си спомняте колко много опасения имаше колко страшно щяло да стане. Спомняте ли си? Затова смятам, че в интерес на всички служители е да отстояват правата си. Дали да се премести или не не е работа на служителите. Работа на служителите е да защитят условията, при които това може да стане. Това ви казвам и мисля, че исканията Ви може да имат основание.

20 юли 2012 г. 21:01:28 ч.
Станимир

ДО ВСИЧКИ !!!!!!

МОЛЯ ВИ, НЕ ОТГОВАРЯЙТЕ НА ТОЗИ К...ЕН БИСЕРОВ !!!!! ОСТАВЕТЕ НЕДЪГАВИЯ ПРОВОКАТОР ДА СИ ПОСТВА САМ, А С ПАРИТЕ ОТ ПРОВОКАЦИИТЕ ДА СИ КУПИ СВЕЩИЧКИ !!!

23 юли 2012 г. 11:21:22 ч.
Бисеров

92% от русенци подкрепят преместването

Проучване на Русенския университет показва, че 91,2% от жителите на града подкрепят предложението.

23 юли 2012 г. 11:30:55 ч.
Бисеров

Разбираме, че Любеца е митнически дознател

От начина, по който Любеца анализира фактите и прави заключения разбираме, че и той работи в Агенция Митници и то вероятно като митнически дознател. Относно дилемата софиянец - провинция да ви припомня, че първият указ на Желю Желев преди двайсетина години беше да отмени указа за софийското жителство.

23 юли 2012 г. 11:40:52 ч.
Бисеров

Преместването няма да доведе до срив в системата - до Станимир

Културата на обществен дебат изисква уважение и чуваемост. Защо смятате, че когато някой има различно мнение е провокатор? Подобно мислене издава рефлекси от миналото. А аз ви казвам много ясно - преместването е добра идея, приходите няма да спаднат, корупцията ще намалее, достатъчно на брой служители ще изявят желание да се преместят, а и при нас и в региона има достатъчно кадърни хора, които биха заели овакантените места. Другото, което ви казах, е че оспорвам правото Ви да протестирате срещу решения на правителството за структурни промени. Дали ще се закрие министерство или агенция е работа на правителството и парламента. И това, което също ясно ви казах - и аз бих подкрепил ясни и смислени социални искания относно компенсациите за служителите, сроковете за преместването и т.н. Къде във всичко това видяхте провокация?

23 юли 2012 г. 13:27:32 ч.
inachev

Още едно мнение против - 1

Аз лично като данъкоплатец не одобрявам идеята за това премествана. Ето и моите аргументи (които предполагам, че са казани многократно и по-горе): Финансова обосновка - такава НЯМА. Единствено се чу, че сградата щяла да бъде заменена за еквивалентна в Русе без да се доплаща нищо от страна на митниците/правителството. Без да съм професионалист в сферата на търговия с недвижими имоти, мога да заявя, че това е еквивалентно на подарък (политически некоректният термин би бил - кражба). След като в момента има построена бизнес сграда в Русе и никой не желае да я ползва, значи има доста по-голям проблем - в града няма бизнес климат. А бизнес климат не се създава, когато дадена институция с предимно вътрешно-институционна функция бъде преместена в града.

23 юли 2012 г. 13:27:51 ч.
inachev

Още едно мнение против - 2

Ако някой твърди, че това ще раздвижи бизнесът - да каже - по какъв начин. Ако президентството дойде в Русе - колко фирми и от кои сфери на дейност ще имат стимул да се преместят там или да отворят работни места? Няколко работни места за жuрналисти. Друго? Подобно според мен е и положението с ЦМУ. Това не е звено, което се занимава директно с "клиенти". То има ясни координативни функции между митниците, МВР, НАП и т.н. Никой не ходи в ЦМУ, за да освобождава пратки. Но да се върна към това колко ще ни струва - отговорът е много. Въпросът е - в криза ли сме? ЕС - казва - да. Безработицата като статистика - също. Защо тогава трябва да харчим пари за отваряне на имагинерни работни места някъде? 400 служители. 200 се съгласяват да се преместят - със себе си водят още около 200 безработни (съпрузи, деца).

23 юли 2012 г. 13:28:08 ч.
inachev

Още едно мнение против - 3

200 русенци стават митничари. В това уравнение виждам просто 200 новоизлюпени русенци, които стават безработни. И колкото и да елементарни сметките - не съм видял по-добри прогнози от правителство, социологически агенции и т.н. Защо с тези предполагаеми милион и половина лева не се предвидят данъчни облекчения за бизнес начинания в района, които при една консвервативна политика биха дали дълготрайни работни места в частният сектор и вариант за разрастване (на фона на перфектно квалифицираните кадри, които са обещани на ЦМУ не би трябвало да има проблеми за набиране на качествен персонал, а даже напротив - доста по-лесно да се открият необходимите хора в сравнение със София, където безработицата е ниска)?

23 юли 2012 г. 13:28:34 ч.
inachev

Още едно мнение против - 4

В човешки аспект - само се цитират статистики колко хора одобряват. А някой сети ли се да попита същите хора с какво се занимава ЦМУ? Защото от доста места чувам, че много фирми за логистика ще се преместят в Русе. А защо не питаха същите тези 92% русенци, има ли митница в Русе. Защото имам чувството, че поне 30% от тях ще кажат - не - нали затова се мести при нас. Пък то имало... И след като има и искаме да се толкова децентрализирани - защо промените не се направят постепенно с делегиране на задължения към другите митници, а всичко трябва да става от раз? (аз бих бил и против такъв сценарий, но все пак е по-логично постепенно да се прави нещо) Други аргументи за местенето са свързани с корупцията? Тогава защо за борба с корупцията досега се уволняват служители на най-ниските места в йерархията, а не шефовете, измислили схемите? Отделно - каква точно корупция има в ЦМУ, след като там не се извършва оперативна работа?

23 юли 2012 г. 13:28:55 ч.
inachev

Още едно мнение против - 5

И трето - защо непрекъснато се правят "реформи" целящи забавянето на работата на отделните отдели? Почва много да намирисва, че всяко правителство иска да си прокарва своите наркотици. Което пък перфектно се вписва с парализиране на ЦМУ за половин година в края на мандата. Бих желал да продължа с техническия аспект. Сървър не се мести току-така. Класифицирана база данни не се изнася на флашка. Специфичните уреди, калибрирани за сегашната сграда не може просто да се натоварят в един КАМАЗ и да се преместят. Всичко изисква безкрайно много внимание, синхронизация с европейските служби и... пари. И последен въпрос от мен - защо след като митиниците са едни от малкото похвалени от ЕС и САЩ институции в България, трябва да се измислят "реформи", които да ги разрушат? Или след като МВР и съдът не работят, поне и другите да са в разруха.

23 юли 2012 г. 14:08:04 ч.
една жена

Дянков, ще издържите ли теста за лоялност към собствената си администрация?

Обръщам се към министър Дянков, ако чете форума или ако му го четат..... Дянков, ще издържите ли теста за лоялност към собствената си администрация? Мисля че, НЕ ! Много бързо забравяте всичко постигнато от нас в работата, резултатите от синхронизирането на дейността ни с европейското законодателство...За едни сте майка - за нас сте мащеха! Вие не сте лоялен и като сте притиснат бързо правите грешки и изстрелвате в медийното пространство евтини обиди, търсейки разбиране от обикновения народ. Само че, тука сбъркахте или може би не знаете с какво се занимава Централното управление в повереното Ви министерство?! На професионалния празник на митническият служител вече не сте желан и не сте добре дошъл!

24 юли 2012 г. 19:15:29 ч.
Недялко Шаллиев

единствен изход от мимикрията за административна реформа

Здравейте! Не зная кои са писали законопроекта, но им предлагам да проверят в ЗДСл има ли въобще чл.107, ал.9 - толкова за "административния капацитет". А що се отнася до необясняваното (защото така се доказва мисълта, че "да си глупав, това е задълго") преместване - дано има някакъв логичнообясним ефект от провежданата сега среща между "министъра на финансите" и представители на Централното митническо управление (ЦМУ), но ако това не се случи, препоръчвам на колегите вкупом да си подават оставките и тогава неумниците няма да посмеят с реализирането на тази глупотевина. Просто, защото Агенция "Митници" няма как да функционира без кадрите на ЦМУ. Бъдете здрави и разумни, късмет!

25 юли 2012 г. 11:20:35 ч.
lubeca

ПОЗИЦИЯ на бивши ръководители на митническата администрация на Република България

http://fakti.bg/bulgaria/44468-nepopravim-sriv-v-mitnicite-pri-premestvane

25 юли 2012 г. 18:19:41 ч.
maria19

Коментар пред БНР на доц. Татяна Томова, ръководител на катедра "Публична администрация" в СУ

http://bnr.bg/Audio.aspx?lang=1026#http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/12plus3/society/Bulgaria/Pages/2407mitnici.aspx

25 юли 2012 г. 21:23:44 ч.
бивша служителка

против преместване на агенция митници

Повече от 20 години имам преки наблюдения за работата на митническата администрация .Когато говорим за преместване на Агенция Митници трябва ясно да си давеме сметка. че става въпрос за хора на експертно ниво.Такива експерти се изграждат с години и всички ние било то от митническата администрациа или от страна на бизнеса очакваме те да дават адекватен отговор на нашите запитвания. Господа. дайте си сметка. че митническата материя е много специфична и утре не само бизнесът но и вашите служители по места ще изискват професонална реакция на поставените въпроси към Агенцията. Вече всички сме с више образование и два езика. но това не е достатъчно да си профисионалист. Вярвям . че ще се намери разумно разрешение.

26 юли 2012 г. 16:46:38 ч.
izryaden_danakoplatets

Мнение по направените изказвания и коментри

Дами и Господа, С интерес проследих коментарите и мненията по повод предлаганата "реформа" в държавната администрация и особено ми беше любопитно, че г-н Бисеров успява "по-добре" за се аргументира от самия г-н Дянков. Това е изумително!!! По повод на аргументите за провеждането на въпросната "реформа", смятам, че някои от тях са направо абсурдни! Например, че щели да се оживят регионите - че как точно ще стане това? Може би като преместите 300 човека и заедно с тях се преместят и поне още толкова членове на домакинствата им и ето, че в Русенски регион имате още НОВИ 300 БЕЗРАБОТНИ. Или може би г-н Дянков има конкретна идея да им осигури работа?! Май по този начин се засяга конституционното право на тези граждани да избират сами профеията си и мястото за нейното практикуване. Ако не се поличи така, тогава ще има поне 300 принудително разделени семейства и тогава се нарушава друго конституционно право - на всеки да участва активно в отглеждането и възпитанието на децата си!

26 юли 2012 г. 16:50:39 ч.
izryaden_danakoplatets

Мнение по направените изказвания и коментри - продължение

По повод на "изумителните" очаквани ефекти за облекчаване на трафика с около 300 (или там някъде) автомобила в София - това е слабо да се нарече смехотворно. Направо си е подигравка!!! Само си представете как всяка сутрин в София вместо 500 300 автомобила ще се движат само 500 000! И тези 300 "изселени" ще се наложи да участват активно в "мини задръстване" по бул. Липник в гр. Русе. Това е безумно!!!

26 юли 2012 г. 16:54:40 ч.
izryaden_danakoplatets

Мнение по направените изказвания и коментри - продължение 2

Във връзка с преди написаното смятам, че нито един от посочваните аргименти за преместване на някоя от двете потърпевши агенции в момента не обосновава очакваните разходи за тази дейност. И по тази причина, като един изряден данъкоплатец, не считам, че разходите са оправдани!

26 юли 2012 г. 17:01:25 ч.
izryaden_danakoplatets

Мнение по направените изказвания и коментри - продължение 3

А по повод на общественото мнение в Русе или другаде - не смятам, че казаното в по-предишни коментари е вярно. В смисъл, че гражданите на гр. Русе "искренно желаят и с разтворени обятия" очакват Агенция Митници при тях :):):)! Не стана ясно как точно е проведено подобно социологическо изследване и от кога утвърдените специалисти по селскостопанска техника в Русенки университет се занимават и със социология и икономика?

26 юли 2012 г. 17:06:50 ч.
izryaden_danakoplatets

Към г-н Дянков

Г-н Дянков, ако нямата много ясна и конкрена финансова обосновка за огромни ползи от една подобна рефорна, по добре оставете хората да си вършат работата и не създавайте прецедент за принудително изселване на цели семейства или за принудително разрушаване на семейства. Парите, които ще спестите от тази недообмислена дейност можете с чиста съвест да пренасочите към бюджетите на общините, предвидени за ремонти и облагородяване на Българските училища или към Фонд Научни Изследвания, с идята, да се стимулира нещо иновативно в тази държава, което може да донесе и приходи!!!