Обществени консултации

Проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Проектът на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България е изготвен на основание чл. 9 от  Закона за електронните съобщения.

В проекта на политика са отразени настъпилите промени на национално и международно ниво, оказващи влияние върху дейността по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

Отразени са приети нови Решения на Европейската комисия, препоръки и решения от последната Световна конференция по радиосъобщения.

 

Лица за контакти:
Димитър Димитров
Директор на дирекция „Съобщения“ към МТИТС
Тел.: (+359 2) 9409 333,
Е-mail: didimitrov@mtitc.government.bg

Теодора Пасарелска
Държавен експерт в отдел „Управление на радиосъобщенията“,
Дирекция „Съобщения“ към МТИТС
Тел.: (+359 2) 9409 267,
Е-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 26.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 25.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юли 2021 г. 11:57:59 ч.
ilia0000

Прецизиране на сроковете в т. 2

В т. 2 на Актуализирата политика е пропуснат периода на 2025 и 2026 г. Изразът "след 2026 г." смислово означава  "от началото на 2027 г.". Необходимо е прецизиране на сроковете, така че да няма пропуснат период. За целта изразът "дългосрочни – след 2026 г. може да се замени с изразът "дългосрочни – след края на 2024 г.".