Обществени консултации

Проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение.

Проектът е приет с Решение № 253 на КРС от 22.07.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В проекта са включени относимите разпоредби на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, като са направени изменения и допълнения във връзка с изменението на Закона за електронни съобщения.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

 


Дата на откриване: 29.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари