Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за приобщаващото образование

С проекта на акт се предлага изменение на Наредбата за приобщаващото образование, с което се осигурява нормативна възможност обучението по чл. 14, ал. 5 от Наредбата да се провежда и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност не повече от 40 астрономически часа, като във всеки астрономически час се провеждат по две допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Предложеното изменение на Наредбата има за цел да осигури възможност на децата да усвоят и да усъвършенстват уменията си за общуване на български език и ще предотврати възникването на обучителни затруднения, които често са причина за отпадане от образователната система на децата, за които българският език не е майчин. Промяната ще даде възможност на учителите да планират продължителността на тази дейност в съответствие с потребностите на отделното дете от допълнително обучение по български език през неучебното време.


Дата на откриване: 29.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари