Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление се предлагат промени в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г., Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, приет с Постановление № 69 на Министерския съвет от 2002 г., Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, приет с Постановление № 167 на Министерски съвет  от 2001 г. и в Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

 

Лица за контакти:

Светлана Чаушева, директор на дирекция   „АПОФСД” в  ИА „АА”, тел. 9308836, e-mail: schausheva@rta.government.bg  

Желяна Христова, главен юрисконсулт в ИА”ЖА”, тел. 9409562, e-mail: JHristova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 16.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.7.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари