Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.

Съгласно чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ, като условията и редът за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ се определят с наредба на Министерския съвет. В допълнение на това съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване с наредбата се определят и условията и редът за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на здравноосигурените лица, както и на свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

Причините за изготвяне на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ са свързани с констатирани проблеми при осигуряване правото на равноправен достъп до медицинска помощ на българските граждани, предоставянето на медицинска документация на пациентите в случаите, когато диагностично – лечебните дейности не се осъществяват по линия на задължителното здравно осигуряване, а така също и в дейностите, свързани с организацията на листите за планова хоспитализация в лечебните заведения.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 5.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 4.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари