Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда се цели въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.


Дата на откриване: 5.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 4.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 август 2021 г. 17:11:15 ч.
София Консулт

Как може да въвеждате регистър на основание на несъществуващ законов текст

Администрацията всеки ден ме изумява. Оказва се, че може да се копае и от дъното надолу.

В проекта се въвежда следната норма:Чл. 34. (1) Всяко лице, което пуска на пазара продукти по Приложение № 1 част Д и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, както и лицата по чл. 4, ал. 1 подават заявление за вписване в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 14 от ЗУО. (2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 14 от ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен срок от започването на дейност, подават в ИАОС следната информация:При всичките ми усилия не успях да открия т.14 на чл.45, ал.1 на ЗУО. 

Предлагам да премахнете изцяло глава седма. 

Не бих искал да влизам и в детайли за това, че изобщо не е ясно какъв точно регулаторен режим искате да въведете. Уж е регулаторен, а е нещо като изпращане на информация. Предлагам изцяло да отпадне глава седма.

19 август 2021 г. 10:33:33 ч.
tsvest

Към София Консулт:

 

В Преходни и Заключителни разпоредби е написано:

§ 20. Член 34 влиза в сила от 01.09.2022 г.

Може дотогава да допълнят ЗУО и да има вече чл. 45, ал. 1, т. 14....

03 септември 2021 г. 11:23:31 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/2021-09-03-plastmasovi_otp.pdf

03 септември 2021 г. 21:41:55 ч.
ZaZemiata

Становище на ЕС За Земята и организации и бизнеси работещи за Нулеви отпадъци и кръгова икономика

Становището на ЕС За Земята, Zero Waste Sofia, Less Plastic Bulgaria, Грийнпийс България, Gorichka.bg. Основа, Green Revolucia, Храна, не война, Thrift Sheep можете да намерите на: https://www.zazemiata.org/resources/stanovishhe-naredba-za-namalyavane-na-vzdejstvieto-na-opredeleni-plastmasovi-produkti-vrhu-okolnata-sreda/

04 септември 2021 г. 08:48:40 ч.
Irina Petrova

Становище относно проект на Наредба за намаляване на въздействието на пластмасови продукти

Становище от името на Ирина Петрова е достъпно на адрес: https://1drv.ms/b/s!Agm28FtuWeqNgoohh0ugleBsn4rvRQ?e=cvdYmC