Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене

 

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Правилника. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Белене – Център за информация и услуги на гражданите: гр. Белене, ул. „България” №35 или на e-mail: obshtinabl@abv.bg,  obshtinabl@gmail.com.


Дата на откриване: 6.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 5.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари