Обществени консултации

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2016

Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2016г. конкретизира целите и задачите на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022. Програмата обхваща четиригодишен период, който съвпада с един олимпийски цикъл. В Програмата са формулирани целите, свързани: с осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт за всички и за развитие на социалния туризъм, с развитието на ученическия и студентски спорт и спорта за хората с увреждания, както и с утвърждаването на спорта за високи постижения като средство за повишаване престижа на нацията. Други акценти в Програмата са модернизацията на спортната инфраструктура, контролът и управлението на спортната подготовка и нейното научно и медицинско осигуряване и създаването на условия за развитие на публично- частното партньорство в областта на спорта.


Дата на откриване: 16.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 16.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари